Bali Matangi

Bali Matangi.jpeg
0
Vote
Title
Bali Matangi
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
UHN IGB Sugriwa Denpasar
Location


Ardiwirawan kadek

12 months ago
Score 0
becik pesan punika, pemerintah mangda ngetatang kawentenan protokol kesehatan ring Bali. Sadurung wisatawanne rauh ke Bali mangda negesang surat vaksin tur ngrlaksanayang rapid utawi swab test. Yening hasil punika negatif, wawu kapolihang rauh ke Bali. Ring keadaan mangkin sampun wenten varian virus anyar, ningalin indik punika prokes ring bali mangda kamargiang. Himbauan lan peraturan-peraturan patut pesan kalaksanayang angen nertibang masyarakate. Ngenenin perkembangan zaman patut pisan memanfaatkan teknologi angge ningkatang pariwisata bali. media promosi pariwisata patut kalimbakang ring sekancan media online taler tetep memanfaatkan aplikasi peduli lindungi ring objek-objek wisata

Ni Luh Putu Mita Kristina Dewi

12 months ago
Score 0
Patut Nike becik pesan, pemerintah mangda ngetatan protokol kesehatan demi kebaikan masyarakat sane lianan,antuk pariwisata patut Nike selain lewat langsung antuk kemajuan pariwisata lewat media sosial Nike sanget patut

You are not allowed to post comments.

What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

In English

In Balinese

Pemerintah sampun ngamedalang Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Warsa 2020 indik Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Geguat saking pemerintah punika matetujon nees panglimbak Covid-19 ring Indonesia, nanging mawesana kaon majeng pangrauh wisatawan dura negara utaminipun ring Bali, napi malih Bali banget ngandelang widang pariwisata. Madasar antuk punika, makudang-kudang pidabdab san prasida kamargiang olih pemerintah sajeroning nangiang pariwisata Balin mangkin kantos kapungkur wekas minakadi: 1.Ngamargiang becik prokes CHSE, minakadi protokol kesehatan sane kadasarin antuk Cleanliness, Health, Safety, Environment CHSE , inggih punika nguratiang becik indik karesikan, kesehatan, katreptian wewidangan rauhing ring kalestarian palemahan genah wisata. Antuk pamargi punika majanten wisatawan prasida degdeg kayunnyan rauh ka genah wisata yadiastun kantun masa pandemi. 2.Ngwatesin wisatawan san rauh wiadin budal saking Bali, mategepan asil test PCR negatif miwah antuk setata nguratiang protokol kesehatan san becik. 3.Ngamargiang Test-Trace-Treat, inggih punika pencegahan, penelusuran, miwah pemantauan aktif. Program puniki kamargiang ri kala w nten krama san katarka positif Covid-19. Ring paletan kapertama, pasien ngamargiang rapid test miwah swab test, mangda kauningin negatif utawi positif Covid-19. Tiosan punika, kaselehin sapasira san naenin mapagubugan sareng pasi n utawi polih kontak langsung sareng pasi n, mangda ngamargiang isolasi. 4.Travel Bubble, melarapan antuk pidabdab puniki, wisatawan san sampun ngamolihang vaksin miwah ngamargiang makudang-kudang test, prasida rauh ka Bali, nanging kaenterang antuk agen perjalanan, mawinan wisatawan prasida rauh ring wewidangan san ngranjing zona hijau utawi genah sane kadadosang. 5.Nyiagayang genah mawajik ring makudang-kudang genah san ak h karauhin olih wisatawan, nglaksanayang pangresikan antuk disinfektan ring genah wisata, miwah nyiagayang petugas sane nyobyahang ring wisatawan mangda setata nguratiang prokes. 6.Makarya wisata virtual ngangg n platform digital angg n nyobyahang indik budaya, dresta, genah wisata, katreptian wewidangan Bali rauhing ring testimoni saking wisatawan san sampun rauh ka Bali. Melarapan antuk punika, kaaptiang prasida ngadautin manah wisatawan rauh ka Bali.

In Indonesian