I Gusti Ayu Laksmiyani

Ayu.jpg
Full Name
I Gusti Ayu Laksmiyani
Pen Name
Ayu Laksmi
Photograph by
Link to Photograph
Place
Singaraja
Related Music
Related Books
Related Scholars Articles

Biography


In English

Ayu Laksmi full name I Gusti Ayu Laksmiyani, born in Singaraja, Bali, November 25, 1967. She is a singer, songwriter, dancer, film and theater actress. Was known as a lady rocker in the early 90's. In 2011, twenty years since his first album was released, she re-emerged with her latest album, Svara Semesta. Currently, Ayu Laksmi is active again in various local, national and international music events/festivals.

Ayu grew up in a family that loves art, especially music. Since getting to know the world of the stage at the age of 4 years, Ayu began to actively participate in various art festivals, both on a local, national, and even international scale.

Ayu Laksmi's name became known since she won BRTV at the Bali Province level in 1983 for the Trio version with her two sisters Ayu Weda and Ayu Partiwi in the Trio, "Ayu Sisters", which later in the same year won an award as Third Place and at the same time as the Best Appearance Trio. BRTV for the National Level.

Ayu Laksmi is also known as one of the lady rockers in the national music scene in the era of 1984-1993 where Ayu is also one of the singers from Bali who managed to penetrate the national music industry. Indonesian music at that time.

In 1989 Ayu contributed to the compilation album Indonesia's Top 10 with the single Not Always Gemilang created by Didi AGP, the sound track of the film Note Si Boy 2 with the song Hello Sobat created by Harry Sabar. In 1991 published her first album entitled The Lost Palace with arranger Raidy Noor. However, after the album was circulated his name immediately disappeared from the Indonesian music industry. Ayu returned to Bali in 1992 to continue her studies at the Faculty of Law, Udayana University, and graduated as a Law Degree in 1993

In Balinese

Ayu Laksmi mapesengan jangkep I Gusti Ayu Laksmiyani, embas ring Singaraja, Bali, 25 November 1967. Dane wantah penyanyi, pangawi gendingan, penari, pemain film lan teater. Naenin kaloktah maka Lady Rocker ring pangawit warsa 1990. Ring warsa 2011, kalih dasa warsa duk embas albumnyane kapertama, dane malih ngamedalang album anyarnyane, Svara Semesta. Sane mangkin Ayu Laksmi malih magubugan ring makudang-kudang festival musik sane kakuwubannyane lokal, nasional yadian internasional. br

Ayu duur ring kulawarga sane oneng ring seni, utaminyane seni musik. Sasukat sampun naenin ngentasin kalangan ritatkala mayusa 4 warsa, Ayu nyansan limbak nyarengin makudang-kudang festival seni, sane kuwubnyane lokal, nasional saha internasional. Pesengan Ayu Laksmi nyansan kasub duk maka jayanti BRTV provinsi Bali warsa 1983 saking ketegori Trio sane kasarengin olih rakannyane Ayu Weda lan Ayu Partiwi sane mawasta Ayu Sisters raris ngamolihang jayanti III miwah sapisanan maka Trio sane berpenampilan terbaik acara BRTV tingkat Nasional.

Ayu Laksmi taler kauningin maka silih tunggil Lady Rocker ring balantika musik nasional rikala era warsa 1984-1993 Ayu sane mawit saking Bali prasida ngalimbak ring kuwub musik nasional, taler rikala makudang lagu lan Sountrack film sane kagendingang, dahat pepes kapiragi olih para pangoneng musik ring Indonesia duk punika.

Ring warsa 1989 Ayu sareng ring album kompilasi Indonesia s Top 10 malarapan antuk single Tak Selalu Gemilang pakardin Didi AGP, Sound Track film Catatan Si Boy 2 antuk lagu Hello Sobat pakardin Harry Sabar. Ring warsa 1991 ngamedalang album kaperatama antuk murda Istana Yang Hilang sane maka arranger Raidy Noor. Nanging di sampune album punika embas pesengannyane raris kaon saking industri musik Indonesia. Ayu mawali budal ka Bali ring warsa 1992 jaga ngalanturang kuliah ring Fakultas Hukum Universitas Udayana, tur lulus maka Sarjana Hukum ring warsa 1993.

Ring warsa 1995-1997 Ayu Laksmi macepuk ring sekaa band sane sampun kasub ring Bali inggih punika Tropical Transit, sane kapucukin olih Riwin, silih tunggil krama sekaa Pahama, macepuk ring band puniki Ayu Laksmi muruk dados entertainer, dane taler magenjah ring makudang gagendingan makadi jazz, latin, miwah sane tiosan. Ayu Laksmi magending ring makudang genah, ngawit saking kafe, restaurant, hotel, ngantos kapal pesiar lan polih malayar ring segara Karibia.

Ring warsa 2002 malih Ayu ngeramenin pentas gendingan Indonesia madasar antuk stil anyar, nyapuhang kalih wangun musik cara kangin lan modern, daweg punika dane taler aktif ring makudang parikrama Bali For The World, acara puniki inggih punika parikrama ngupapira sangkaning keni ala bom Bali. Ring warsa 2006 dane polih taler sareng sekaa musik rohani Hindu Nyanyian Dharma sane kapucukin olih Dewa Budjana.

Ring panguntat warsa 2010 Ayu Laksmi mapamit saking makudang sekaa musik, raris ngamedalang album Svara Semesta. Masarengan ring pamedalan albumnyane, dane taler ngwangun lan ngamucukin sekaa musik sane kawastanin pateh ring murdan albumnyane, Svara Semesta. Nganutin pamargin galahe, group sane maduluran World Musik puniki ngalimbak manados sekaa seni, para yowana sane kreatif sane mawit saking: pangrawit, penari, teater, sane waged, sane mawit saking genah sane matiosan ring Indonesia. Sareng sekaane puniki Ayu Laksmi mawali malelana saking panggung-panggung festival seni budaya ring Indonesia taler ring dura negara.

Maprakanti sareng sutradara kaloktah Garin Nugroho ring film Under the Tree Ayu polih matategar dados pemain film, rikanjekan punika film kapertama sane kasarengin ngamolihang jayanti maka silih tunggil pemeran utama wanita terbaik FFI warsa 2008. Film Under The Tree ngranjing ring bacakan internasional film festival ring Tokyo.

Sane mangkin Ayu ngarasayang panglelanannyane saking panggung ka panggung ngamolihang paplajahan utama. Dane mawali ngamedalang album solo sane mamurda Svara Semesta . Ring albumne puniki madue rasa matiosan ring album saderengnyane. Ring album Svara semesta Ayu Laksmi nagingin antuk genre World Musik, taler madasar antuk unteng pawongan, palemahan lan parahyangan, sasuratan-sasuratan saking gendingan Ayu Laksmi ring album Svara Semesta kasurat ring limang basa inggih punika: Sanskrit, Kawi, Bali, Indonesia, Inggris. Ring albumnyane puniki Ayu sapisanan dados produser, pangawi lagu, taler ngeraga ngaryanin laras dasar gendingan ring pangawit ngawi gendingan.

Rikala ngarap albumnyane punika, Ayu maprakanti sareng Eko Wicaksono, musik director lan arranger wikan sane meneng ring Bali. inggihan makudang arranger sane sareng ngaremba gending-gendingannyane inggih punika Bujana. Ayu taler nyarengin arranger dura Bali, Peter Brambl lan Robert Webber. Taler kari akeh sane sareng nuku lan penyanyi sane sareng ngaremba ring albumnyane puniki. Ayu Laksmi taler ngaraketang sekaa sastrawan sane mawit saking Bali sekadi Cok Sawitri, Sugi Lanus, miwah sane siosan. Ring warsa sane pateh Ayu Laksmi ngawangun sekaa band sane kawastanin Svara Semesta, sane mangkin Svara Semests nenten ja wantah wastan album Ayu Laksmi manten, nanging sampun ngalimbak maka silih tunggil sekaa seni ring Bali, sane kawangun antuk: musik, tari, sastra, teater, photografi, videographer, film video maker, lan spiritualis.

Ayu Laksmi setata mikelingin para seniman truna mangda setata mautsaha 10 persen bakat, 90 persen kerja keras basa liannyane nenten akeh ngamerluang bakat, sane mabuat wantah nenten surud mautsaha , nenten obah lan pagehang utsahane. Saha nenten marma nyihnanyang sane matiosan. be your self

Ayu naenin dados pemain film Under the tree 2008 , Ngurah Rai 2013 , Soekarno 2014 , The Seen and Unseen 2017 , Pengadi Setan 2017 . Album gendingannyane inggih punika Istana Yang Hilang 1991 , Svara Semesta 2011 , Svara Semesta 2 2015 . Penghargaan sane naenin kapolihang Ayu Laksmi:

2018 : Indonesia Box Office Movie Award pinaka Pemeran Pendukung Wanita Terbaik ri sajeroning Film Pengabdi Setan. 2017 : Year in search 2017 - Google 2017 : Festival Film Tempo Aktris Pendukung Pilihan - Film Pengabdi Setan. 2017 : Saraswati Award - Rishikesh Uttarakhand India 2015 : Duta Perdamaian oleh Komunitas Gema Perdamaian. 2012 : Album Svara Semesta kaunggahang ring nominasi 5 besar Design Grafis terbaik versi Anugrah Musik Indonesia - AMI 2012 : Kajudi maka Ibu Budaya olih Komunitas Spiritual Puri Agung Dharma Giri Utama. 2011: Album Svara Semesta dinominasikan ngranjing 20 Album Terbaik 2009: 10 Wanita Tercantik di Bali oleh para pendengar Hard Rock Radio FM Bali 2008: Nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik, Festival Film Indonesia. 2008: Nominasi Tokyo International Film Festival - Film Under The Tree 2005: Bali s Environment Ambassador Duta Lingkungan Hidup Bali 1983: The Ayu Sisters jayanti 3 ring kategori nasional pada Indonesian Radio Television Star Contest 1983: The Ayu Sisters kajudi dados penampilan terbaik kategori nasional ring Indonesian Radio Television Star Contest 1983: The Ayu Sisters maka adi jayanti tingkat provinsi, Bali, ring acara Indonesian Radio Television Star Contest 1987: Top 7 ring All Indonesian Rock Festival 1972: Jayanti kapertama Children s Pop Singer

In Indonesian

Ayu Laksmi bernama lengkap I Gusti Ayu Laksmiyani, lahir di Singaraja, Bali, 25 November 1967. Dia adalah penyanyi, penulis lagu, penari, aktris film dan teater. Sempat dikenal sebagai lady rocker di awal 90-an. Pada tahun 2011, dua puluh tahun tahun sejak album pertamanya dirilis, ia muncul kembali dengan album terbarunya, Svara Semesta. Saat ini Ayu Laksmi kembali aktif dalam berbagai Music Festivals/event berskala lokal, nasional maupun International.

Ayu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mencintai seni, terutama seni musik. Sejak mengenal dunia panggung pada usia 4 tahun, Ayu mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai festival seni, baik dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional.

Nama Ayu Laksmi mulai dikenal sejak menjuarai BRTV tingkat Provinsi Bali di Tahun 1983 untuk versi Trio bersama kedua kakaknya Ayu Weda dan Ayu Partiwi dalam Trio ,"Ayu Sisters", yang kemudian pada tahun yang sama meraih penghargaan sebagai Juara III dan sekaligus sebagai Trio Berpenampilan terbaik BRTV untuk Tingkat Nasional.

Ayu Laksmi juga dikenal sebagai salah satu lady rocker di blantika musik nasional di era tahun 1984-1993 dimana Ayu juga merupakan salah satu penyanyi asal Bali yang berhasil menembus industri musik nasional, ketika beberapa single dan soundtrack film yang dinyanyikannya, cukup akrab di telinga para pecinta musik Indonesia pada masa itu.

Pada tahun 1989 Ayu kontribusi dalam album kompilasi Indonesia's Top 10 dengan single Tak Selalu Gemilang ciptaan Didi AGP, Sound track film Catatan Si Boy 2 dengan lagu Hello Sobat ciptaan Harry Sabar. Pada tahun 1991 meluncurkan albumnya yang pertama berjudul Istana yang Hilang dengan arranger Raidy Noor. Namun setelah album itu beredar namanya langsung menghilang dari industri musik Indonesia. Ayu kembali hijrah ke Bali pada tahun 1992 guna melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1993.

Di Tahun 1995-1997 Ayu Laksmi bergabung dengan kelompok Band ternama di Bali Tropical Transit, yang dimotori oleh Riwin, salah satu anggota group Pahama, tergabung dalam band ini Ayu Laksmi belajar sebagai entertainer, dia juga menjelajah berbagai aliran musik seperti Jazz, Latin, dll. Ayu Laksmi bernyanyi di berbagai venue, dari cafe, restaurant, hotel, sampai kapal pesiar dan sempat berlayar menjelajah lautan Karibia.

Tahun 2002 Ayu kembali meramaikan pentas musik Indonesia dengan image baru, menggabungkan unsur musik tradisi timur dan modern, saat itu ia juga terlibat aktif dalam program Bali For The World, acara ini adalah program recovery karena musibah Bom Bali. Tahun 2004 kembali bergabung dengan Tropical Transit sampai tahun 2008. Di tahun 2006 ia sempat pula memperkuat kelompok musik rohani Hindu Nyanyian Dharma yang dimotori oleh Dewa Budjana.

Di penghujung tahun 2010 Ayu Laksmi resmi mengundurkan diri dari berbagai kelompok musik, kemudian meluncurkan album Svara Semesta. Bersamaan dengan peluncuran albumnya, ia juga membentuk group musik yang dimotori oleh dirinya sendiri diberi nama sama dengan judul albumnya, Svara Semesta. Seiring dengan berjalannya waktu, group beraliran World Music ini berkembang menjadi sebuah komunitas seni, anak anak muda yang kreatif yang terdiri dari : musisi, penari, teater, berbakat, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama group inilah Ayu Laksmi kembali menjelajah panggung panggung besar festival seni budaya baik di Indonesia juga dunia international. Di bawah arahan sutradara kenamaan Garin Nugroho dalam film “Under The Tree”, Ayu sempat menjajal seni peran, di mana dalam film pertama yang dibintangi ini Ayu Laksmi memperoleh penghargaan sebagai salah satu nominator pemeran utama wanita terbaik FFI tahun 2008. Film Under The Tree juga masuk dalam daftar nominasi International Film Festival di Tokyo.

Kini Ayu merasa semua penjelajahan dari panggung ke panggung telah memberinya pelajaran berharga. Ia kembali meluncurkan album solo bertajuk Svara Semesta. Album ini mempunyai warna sangat berbeda dengan album sebelumnya. Dalam Album Svara Semesta Ayu Laksmi mengemasnya dengan Genre World Music, serta berthemakan cinta kasih antara manusia dengan manusia, semesta dan Sang Maha. Syair syair dari lagu Ayu Laksmi dalam Album Svara Semesta ditulis dalam 5 Bahasa yaitu; Sanskrit, Kawi, Bali, Indonesia, Inggris. Dalam album ini, Ayu sekaligus berperan menjadi produser, penulis lagu, juga menciptakan sendiri komposisi musik dasar di awal proses penciptaan.

Untuk penggarapan album, Ayu bekerja sama dengan Eko Wicaksono, music director dan arranger berprestasi yang berdomisili di Bali. Beberapa arranger lainnya yang menggarap lagu-lagunya antara lain Bujana. Ayu juga merangkul arranger asing, Peter Brambl dan Robert Webber. Masih banyak musisi pendukung dan penyanyi yang turut berpartisipasi memberi sentuhan dalam albumnya kali ini. Ayu Laksmi juga merangkul komunitas Sastrawan asal Bali seperti Cok Sawitri, Sugi Lanus, dll. Pada tahun yang sama Ayu Laksmi membentuk group band yang juga diberi nama Svara Semesta, kini Svara Semesta bukan hanya menjadi nama dari Album Ayu Laksmi, tapi juga berkembang sebagai salah satu Komunitas Seni di Bali, yang terdiri : musik, tari, sastra,theater, photography, videographer, film/movie maker, spiritualist.

Ayu Laksmi berpesan untuk para seniman muda agar terus berkarya, "10 persen bakat, 90 persen kerja keras, dengan kata lain bakat tak perlu banyak, yang penting "never give up, fokus dan konsisten , serta tak ragu menampilkan yang berbeda. "be your self".

Ayu pernah bermain dalam film Under the Tree (2008), Ngurah Rai (2013), Soekarno (2014), The Seen and Unseen (2017), Pengadi Setan (2017). Album lagunya adalah Istana Yang Hilang (1991), Svara Semesta (2011), Svara Semesta 2 (2015).

Penghargaan yang pernah diraih Ayu Laksmi:

2018 : Indonesia Box Office Movie Award sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dalam Film Pengabdi Setan. 2017 : Year in search 2017 - Google 2017 : Festival Film Tempo — Aktris Pendukung Pilihan - Film Pengabdi Setan. 2017 : Saraswati Award - Rishikesh Uttarakhand India 2015 : Duta Perdamaian oleh Komunitas Gema Perdamaian. 2012 : Album Svara Semesta dinominasikan dalam 5 besar Design Grafis terbaik versi Anugrah Musik Indonesia - AMI 2012 : Terpilih sebagai "Ibu Budaya" oleh Komunitas Spiritual Puri Agung Dharma Giri Utama. 2011: Album Svara Semesta dinominasikan dalam 20 Album Terbaik 2009: 10 Wanita Tercantik di Bali oleh para pendengar Hard Rock Radio FM Bali 2008: Nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik, Festival Film Indonesia. 2008: Nominasi Tokyo International Film Festival - Film Under The Tree 2005: Bali’s Environment Ambassador (Duta Lingkungan Hidup Bali) 1983: The Ayu Sisters Juara ketiga kategori nasional pada Indonesian Radio & Television Star Contest 1983: The Ayu Sisters menjadi penampil terbaik kategori nasional pada Indonesian Radio & Television Star Contest 1983: The Ayu Sisters menjadi juara pertama tingkat provinsi, Bali, pada Indonesian Radio & Television Star Contest 1987: Top 7 pada All Indonesian Rock Festival

1972: Juara pertama Children’s Pop Singer

Examples of work

Svara Semesta
Fakta-ayu-laksmi-pengabdi-setan-03.jpg