Magending

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • Sing en
  • Menyanyi id
Translation in English
Translation in Indonesian
Nyanyi
Synonyms
Antonyms
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Putu Durma nyampat sambilanga magending di natah umahne
English
Putu Durma sweeps while singing in his yard
Indonesian
Putu Durma menyapu sambil menyanyi di halaman rumahnya
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Sakéwanten wénten sané unik ring teknik magending miwah komposisinyané, sakadi ring wangun kecak, wangun kidung sané nulad suara monyet.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali dengan keindahan musiknya
Balinese
Titiang demen san megending, caro yen awai gen sing magending asane genit bibih tiange.
English
-
Indonesian
-
Literature Bernyanyi Bali
Balinese
Titiang nu inget dugas maan magending Bali maju ke depan kelase, tiang lan timpale magending Taksu olih Agung Ocha, luung san lagune nyeritayang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Bernyanyi Bali
Balinese
Buin manine Raden Galuh Pitu makasami nenun di duur punyan bingine, sesubane kedise manguci saling pasaurin, Raden Galuh Pitu magending. “Raksasa, raksasi, dong pules ja iba abulan pitung dina.
English
-
Indonesian
-
Folktale Galuh Pitu
Balinese
Ri tatkala Ida ngamargiang swadharma dados dokter, Ida taler prasida ngawi kriya sastra makadi, Geguritan Keséhatan, Geguritan Magending Sambilang Malajah, Geguritan Malajah Sambilang Magending, Geguritan Amatra Mungguing Bhagawadgita, Geguritan Yadnya ring Kuruksetra, miwah Geguritan Panca Puspita.
English
-
Indonesian
-
Lontar Geguritan Kesehatan: Piteket Angge Sesuluh Nglaksanayang Pola Hidup Sehat
Balinese
Yening beburonne magending, kidunge ento tuah pangapti, pangrasiti nunas karahayuan jagat lan sadagingnyane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gending Nunas Ujan
Balinese
Kaceritayang I Balang masayuban sambilanga magending di beten punyan kayune.
English
-
Indonesian
Diceritakan seekor Belalang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon rindang.
Folktale I Balang Ngwalek I Semut
Balinese
I Corek sambilanga magending di duur tunduna I Gajah.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gajah Nyapa Kadi Aku
Balinese
Ayu Laksmi magending ring makudang genah, ngawit saking kafe, restaurant, hotel, ngantos kapal pesiar lan polih malayar ring segara Karibia.
English
In 1991 published her first album entitled The Lost Palace with arranger Raidy Noor.
Indonesian
Ia kembali meluncurkan album solo bertajuk Svara Semesta.
Biography of I Gusti Ayu Laksmiyani
Balinese
I Piyit kedek girang, magending sakita kenehne.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kedis Piyit
Balinese
Katak, capung, kedis pada girang magending.
English
-
Indonesian
Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Sabilang semeng Ida Sang Prabu macecingak ka taman malila cita sinambi mirengang kedise magending ngucaci.
English
-
Indonesian
Setiap pagi raja berjalan-jalan keliling taman menghirup udara segar dan mendengarkan nyanyian burung.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Ia lakar nyalanang winaya pingit. “Nyen nawang godogan ane magending nyabran peteng ento nyidang ajak magendu wirasa,” ucapne sinambi magaang adeng-adeng.
English
-
Indonesian
Ia akan mencoba sebuah akal. “Siapa tahu kodok-kodok yang bernyanyi-nyanyi setiap malam itu bisa diajak bertukar pikiran,” desisnya sambil merayap perlahan-lahan.
Folktale Lelipi Ngandong Godogan
Balinese
Madue kakuangan ring penyingakan nenten muputang semangat antuk maktayang bakat sane gelahang minakadi matembang lan magending.
English
Having a visual impairment does not stop them from being enthusiastic about showing off their talents, such as music and singing.
Indonesian
Mempunyai kekurangan di bagian penglihatan tidak menghentikan semangat untuk membawakan bakat yang mereka miliki seperti matembang dan bernyanyi.
Literature Indah seperti sunset
Balinese
Tiang ngelah skil/bakat massage dan magending

Dini pangaptin tiange untuk pemilu tahun 2024,

Tiang mengharapkan pemimpin ane bisa ngerti tur nyak memberikan akses terhadap penyandang disabilitas di seluruh Indonesia kenapa keto krana akses penyandang disabilitas ane jani jujur dogen enu kuang dalam infrastruktur.
English
-
Indonesian
-
Literature Ini harapan saya untuk pemimpin tahun 2024 nanti
Balinese
Contone, anak ane disabilitas netra nyidang main alat musik, magending, muah magambel.
English
-
Indonesian
-
Literature Kabisan Pada Malenan
Balinese
Indike punika kabuktiang antuk makudang-kudang kriya sastra sane sampun kakawi olih Ida, makadi : Geguritan Kesehatan; Magending Sambilang Malajah, Malajah Sambilang Magending; Geguritan Amatra Mungguing Bhagawadgita; Geguritan Yadnya ring Kuruksetra; miwah Geguritan Panca Puspita.
English
-
Indonesian
Walaupun sudah jauh mencari ilmu sampai ke Nederlandsch Indische Artsenshcool Soerabaia (NIAS) di Surabaya, Dokter Ida Bagus Rai juga senang dengan pengetahuan agama.
Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Balinese
Nanging boya ja wantah ring keluarga miwah masyarakat, punika taler ring sisia sane putus sekolah minakadi ring TK lan SD sawewengkon provinsi Bali kairingang antuk malajah nyurat, maca, magending Bali, miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Keluarga Binaan Usaha Mengembangkan Budaya Bali
Balinese
Masak, magending, ngae bebanyolan, nika wantah contoh hobi sane bisa bermanfaat.
English
These videos can entertain others and make the mind happy.
Indonesian
Memasak, bernyanyi, membuat lelucon, itu adalah contoh hobi yang bermanfaat.
Literature Melawan pandemi dengan fokus diri luar dan dalam
Balinese
Truna truni bali di bali mule terkenal teken trune truni ane jegeg jegeg lan bagus bagus, nanging jani yen tolih truna truni ane ade di bali solahne jek ngangsan ngendah ngendahang mirib , jani bedik tepuk ade truna truna ane tangkil ke pure maturan ,jek diapin je rainan jani lebian be truna truna ne adene mapunduh ajak timpal timpalne, magending sambilange nginem arak kanti punyah , tusing be inget lan ngitungang rainan.lebian be bajang bajang ane tangkil ke pure, nanging jekk ngendah masi jani tepuk bajang bajang e ane tangkil ke pure,yen tolih jek ngadug ngadug San busanane, lebian bajang bajang ane tangkil ke pure nganggon kebaya ane kuangan bahan care ane sg misi lengen, tundune rograg, lan transparan ,mimbuh misi bok ne megambahan sombrang sambring tusing je rapiane negul .
English
-
Indonesian
-
Literature Truna Truni Bali
Balinese
I Lutung encol makecos ka punya kayune, sambilanga magending pupuh durma.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
Balinese
Ia ane mengkeb di dorin don kayune ngrembun lantas magending, nujuhang tongosne I Kekua mengkeb.
English
-
Indonesian
Gurun Iluh bergegas membalikkan tempurung kelapa.
Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
Balinese
Dino demen sajan ningehang Kaka magending!
English
Dino is his biggest fan!
Indonesian
Dino adalah penggemar setianya!
Childrens Book Kaka penyanyi. Dinoo adalah penggemar setianya!
Balinese
Silih tunggil carane inggih punika bangga magending Bali.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Matembang Bali Nglestariang Basa Bali
Balinese
Ada lomba masatua, mapidarta, madharma gita, nyurat aksara, nyurat lontar, magending lagu pop Bali, muah ane lenan.
English
there are competitions for telling stories, giving speeches, developing mates, writing scripts, writing lontar, singing Balinese pop songs, and others.
Indonesian
ada lomba bercerita, berpidato, matembang, menulis aksara, menulis lontar, bernyanyi lagu pop Bali, dan yang lainnya.
Literature TIDAK HANYA KARENA MENCARI JUARA
Balinese
Conto-nyane lomba mapidarta, lomba nyurat aksara Bali, lomba nyait ceper, lomba ngae penjor, lomba magending pop bali, miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
Contohnya seperti lomba mapidarta, nyurat aksara Bali, menjait ceper, lomba membuat pejor, dan lomba menyanyikan lagu pop bali, dan masih banyak lagi.
Comics NYANGRA KEMERDEKAAN INDONESIA SAMBILANG NGELESTARIANG BUDAYA BALI
Balinese
Ia nglimid, maplalian, ngigel, muah magending.
English
They talk, play, dance, sing.
Indonesian
Mereka mengoceh, bermain, menari, dan bernyanyi.
Childrens Book Paplajahan ané Ajahina baan Bali di Déwék Tiangé
Balinese
Tyang sing ngidih mati

Tyang dot seger Tyang iseng makumpul ajak timpal sambilang magitaran Magending tembang Semarandana

Anggen ngukup peteng nuju surya endag kangin.
English
-
Indonesian
-
Covid Awake Boya Leak!!
Balinese
Wastan magending kasugihan Bali ring jaman mangkin kalanturang.
English
-
Indonesian
-
Government Ring Galah Kariwekasan
Balinese
Lebih bisa magending Korea tekening magending Bali.
English
-
Indonesian
Lebih bisa bernyanyi Korea daripada mbernyanyi Bali.
Literature Saat negeri Ginseng menyerang