What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Geguritan Kesehatan: Piteket Angge Sesuluh Nglaksanayang Pola Hidup Sehat

Title of Work
Geguritan Kesehatan: Piteket Angge Sesuluh Nglaksanayang Pola Hidup Sehat
Type
Photo Reference
Location
Credit
I Wayan Gede Darma Susila
Reference
Background information


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary


  In English

  In Balinese

  Geguritan Kes hatan inggih punika silih tunggil kriya sastra san kakawi olih dr. Ida Bagus Rai. Geguritan punika madaging indik tata titi nyaga utawi miara kes hatan mangdan n nten keni penyakit utawi panyungkan. Ring Geguritan Kes hatan madaging indik 1 Makna penting kes hatan, 2 soroh-soroh panyungkan san lumrah ngeni krama d sa, napi san ngawinang kaw ntenan penyakit taler panglimbaknyan , madaging tata titi pencegahannyan . 3 Ajeng-ajengan san madaging vitamin angg nyaga tur nincapang imunitas angga. Y ning selehin malih, geguritan punika madaging pupulan tata titi miwah utsaha kaang n nyegah makudang-kudang soroh panyungkan makadi malaria, TBC, tipus, diare, miwah disentri. Geguritan punika taler w nten tata titi antuk nyaga kes hatan mangda n nten sungkan, sakadi nglaksanayang gotong-royong ngedasang pakarangan jero soang-soang. I rika taler kabaosang n nten dados seneng nginem-ineman makadi tuak miwah arak, duaning prasida ngawinang ragan usak. Geguritan punika ngangg n makudang-kudang soroh pupuh pinaka sarana ngic nin pawarah-warah utawi kaweruhan indik tata titi nyaga kes hatan, makadi Pupuh Maskumambang, Pupuh Mijil, Pupuh Ginanti, Pupuh Semarandana, Pupuh Pangkur, miwah Pupuh Durma.

  Biografi Dr. Ida Bagus Rai Embas saking D sa Ubud, inggih punika ring Griya Mangosrami Banjar Taman, Ubud tanggal 5 Juni warsa 1910, ri tatkala wangsa Welandan kari nguasa jagat Bali. Ida maparab, Ida Bagus Rai. Ida embas saking kulawarga san mawangsa Brahmana. Ida ngamolihang gelar dokter wusan muputang pendidikan ring silih tunggil lemba modern inggih punika Nederlandsch Indische Artsenschool Soerabai NIAS ring warsa 1938. dr. Ida Bagus Rai dados jadma Bali kapertama san polih gelar dokter, Ida taler kadadosang rektor kapertama ring Institut Hindu Dharma Negeri D npasar san mangkin dados Univ rsitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa D npasar . Ida wantah silih tunggil pangawi san waged ring bidang kes hatan utamannyan ring Bali. Ri tatkala Ida ngamargiang swadharma dados dokter, Ida taler prasida ngawi kriya sastra makadi, Geguritan Kes hatan, Geguritan Magending Sambilang Malajah, Geguritan Malajah Sambilang Magending, Geguritan Amatra Mungguing Bhagawadgita, Geguritan Yadnya ring Kuruksetra, miwah Geguritan Panca Puspita. Punggelan Geguritan Kes hatan

  Yen miara kes hatan, Da Ngengsapan ajeng-ajengan cening, Pilih lakar n luung, An liu misi merta, wir h ento an pacang maang bayu, Sumber kekuatan raga, Satsat dadi dasar urip. Geguritan Kes hatan, Pupuh Pangkur Punggelan pupuh pangkur punika wantah silih tunggil kriya sastra san kaketus saking Geguritan Kes hatan pinaka silih tunggil kriya sastra monum ntal san karipta olih dr. Ida Bagus Rai. Punggalan pupuh pangkur san kaketus saking Geguritan Kes hatan ring ajeng, maosang indik tata titi nyaga utawi miara kes hatan tur nglaksananyang pola hidup s hat antuk nyalanang swadharma, mangdan n nten lali ngajeng ring galah-galah san patut, ngajeng ajeng-ajengan san malakar saking sarwa san madu karbohidrat, taler san ak h madaging toya utawi serat. Nika san pacang ngic nin bayu mangdan prasida nyalanang swadharma dados jadma ring jagat . Piteket san w nten ring punggelan pupuh punika, Ida mautsaha ngic nin pawarah-warah mangdan krama sami satata ling tek ning raga, antuk satata ngajeng-ajengan san bersih taler s hat, prasida nerapang kabersihan antuk ngedasang palemahan utamannyan ring jero soang-soang, miwah san lianan. Mawit saking pararagan ngantos ring kraman sami.

  In Indonesian

  Text Excerpt


  Bahasa Kawi/Kuno


  In English

  In Balinese

  In Indonesian

  Index