Cening

  • boy
Andap
cening
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Malajah suba cening madagang,nanging kangggoang pada mabedik malu!
[example 1]
No translation exists for this example.

Semadine ento pinaka jalan iraga nunggilan idep, apang cening nyidayang nepukin rasa bagia.
[example 2]
Meditation is one of many techniques to increase concentration, so you’ll achieve happiness.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   ih cening, de cai keweh, buin akejep dong ilang tanah ane ngurugin semerene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Hidup mangkin mule care gendingan Putri Cening Ayu, "ngijeng cening jumah".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Hidup mangkin mule care gendingan Putri Cening Ayu, "ngijeng cening jumah".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme bapane tengkejut ningehin eling panakne tur nyagjag laut nakonin,”Cening-cening bagus Wayan Cupak anake buka cening ngudiang cening padidi mulih buine blolotan, men adin ceninge I Made Grantang dija?” Disubane keto petakon reramane, laut masaut i Cupak sambilange ngeling. “Kene ento bapa lan meme Kola anak uli semengan metekap dicarike I Grantang anak meplalianan melali dogen uli semengan, buine ia ento ngenemin anak luh-luh dogen gaene”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu lantas I Dukuh matakon, “Cening, Cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi paturu cerik dini?” Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Pada waktu Dukuh Sakti sedang berjalan-jalan, terdengar olehnya anak kecil menangis, anak kecil itu segera didekatinya.

In Balinese:   Teked ditu lantas I Dukuh matakon, “Cening, Cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi paturu cerik dini?” Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Pada waktu Dukuh Sakti sedang berjalan-jalan, terdengar olehnya anak kecil menangis, anak kecil itu segera didekatinya.

In Balinese:   Bapane nglanturang mapitutur, “Cening Durma awak enu cerik, patut cening seleg malajahang awak.

In English:   Ia ngelah pianak adiri adanina I Durma.

In Indonesian:  

In Balinese:   I Rajapala ngusap-ngusap duur I Durmane sarwi ngomong, “duh cening Durma pianak bapa, tumbuh cening kaasih-asih pesan.

In English:   Ia ngelah pianak adiri adanina I Durma.

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapane nglanturang mapitutur, “Cening Durma awak enu cerik, patut cening seleg malajahang awak.

In English:   Ia ngelah pianak adiri adanina I Durma.

In Indonesian:  

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   Yen ento ampakin, pedas cening plaibange.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makire majalan, memenne mabesen, “Cening, cening, meme lakar ka peken.

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   Makire majalan, memenne mabesen, “Cening, cening, meme lakar ka peken.

In English:  

In Indonesian:   dibukakanlah pintu, I Ketimun Mas memberitahu ibunya, "Bu, baru saja ada orang memanggil- manggil.

In Balinese:   “Cening, cening Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   “Cening, cening Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Neked jumahne, nyagjang memenne, kendel pesan kenehne. “Dewa Ratu, cening Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Suaranya besar dan tidak jelas.

In Balinese:   ”ento madan I Macan”, nah kene jani cening, entegang sebenge apang care anak sakti, anggon nayanin I Macan, ane malaksana corah”.

In English:  

In Indonesian:   Ya begitulah karma, seberapapun beraninya kalau bodoh pasti akan melihat bahaya seperti I Macan.

In Balinese:   Nanging disubane virus covid 19 neked di bali, mekejang meelenan, murid" harus melajah uli jumah, tusing ngidang bersosialisasi, tusing ngidang mase berinteraksi,, kadirasa sungsut keneh e yen nepukin i cening ngortang kangen melali,kangen masekolah, kangen mecanda ngajak timpal" lan kangen ngajak guru gurune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rajan bojoge kauk-kauk, “Cening ajak makejang da jejeh!

In English:  

In Indonesian:   Lebih heran lagi di cabang-cabang pohon itu bergelantungan kera-kera.

In Balinese:   Satusan utawi siuan anak sane mekarya ring sektor pariwisata ngijeng jumah care putri cening ayu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malih Ida Betara Guru ngandika, “Cening Naga Basukih, nah ene titah Ajine ane abedik malu laksanaang!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Don sirna ganda lantas katurang ka Puri Ringin Anom.

Cening bagus, nyen ke caine?” pitaken Gusti Prabu. “Mamitang lugra Gusti Prabu, titiang wantah Jaka Berung.”

“Apa?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, amonto manira ngemang cening jalan, lautang laksanayang!” Ri sampun sayemwarane kasobiahang ka dura negari, akeh semeton puri ngrauhin santukan meled nyarengin sayemwarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah cening, ajak makejang apang bisa nulad I bebek, da magarang saling langkungin nagih makisid.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Cening ajak makejang, pekak nyadia mapitulung tekening cai makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cening lan reraman ceninge makadadua lakar keberang pekak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ah, cening ngae-ngae gen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ah, baud sajan cening ne.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Kasusastran Bali (Satua Bawak Mabasa Bali) tahun 1975 hal 3
  2. BASAbali software