Literature Perang Ukraina Dengan Rusia

From BASAbaliWiki
20220518T054605039Z286784.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Perang Ukraina Sareng Rusia
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://manado.tribunnews.com/2022/05/16/pantas-ukraina-tak-menyerah-lawan-rusia-ternyata-dapat-4-senjata-mahal-dari-nato
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Perang Ukraina sareng Rusia puniki sampun wenten uling pidan. Dumun Ukraina puniki masuk ring negara Uni Soviet, miwah Presiden Rusia Vladimir Putin during nerima Ukraina puniki merdeka. Wenten taler krana NATO punika meled mangda ekspansi ka Eropa Timur inggih punika Ukraina sane mabelat sareng Rusia. Sane ngrayang Ukraina sareng Rusia perang punika, wenten tiga inggih punika sane kapertama jaya ring galah sane sampun lintang. Puniki silih tunggil sane ngranayang perang puniki. Presiden Putin ngorahang Ukraina punika silih tunggil sane wenten ring Rusia, miwah ngorahang Rusia palinga ritatkala Uni Soviet uug warsa 1991. Presiden Putin puniki nuduh Ukraina daods koloni AS. Sane kaping kalih wenten pikobet sareng NATO. Rusia sampun uling pidan nolak Ukraina bareng sareng-sareng ka NATO. Duta Besar Indonesia sane ngurusang Rusia, Jose Tavares ngorahang Rusia jejeh yening NATO makta senjata ka wates wewidangan Ukraina, punika mawinan kota-kota sane ageng ring Rusia prasida kaanggen sasaran olih lawan. Yadiastun NATO kayun nrima yening Ukraina kayun gabung malih sareng NATO. Ring sisi sane lianan, Ukraina punika mula kayun gabung sareng NATO. Sane kaping tiga wenten separatisme. Pemerintah Rusia sampun uling pidan ngedukung gerakan separatis ring negara-negara bekas Soviet. Ring warsa 2008, Rusia perang sareng Georgia krana pikobetne puniki. Rusia punika kauningin ngadukung separatis ring daerah Ossetia Selatan lan Abkhazia, hal puniki sane ngranayang pikobet sane ageng saking Georgia. Nanging, dua daerah punika mresidayang kaperintah olih Rusia, yadiastun nenten akuina sareng sane lianan. Sadurungnyane, Rusia taler ngadukung para separatis ring Semenanjung Krimea sane wenten ring Ukraina. Miwah wawu-wawu puniki, Putin ngorahang indik kadaulatan daerah Donetsk miwah Luhansk. Vladimir Putin taler ngirim pasukan ka kalih daerah punika, daerah Donetsk miwah Luhansk. Yadiastun kalih daerah internasional punika kari akuina dados negara sane gelahanga sareng Ukraina. Dadosnyane, otomatis langkah Putin puniki pateh makta pasukan ka Ukraina. Wenten 137 akehnyane krama sipil miwah anggota militer Ukraina sane sampun padem krana serangan saking Rusia. Wenten taler 316 akehnyane warga sane luka luka saking rahina wraspati tanggal 24 Pebruari 2022. Operasi militer Rusia ka Ukraina puniki prasida kaanggen serangan sane ageng ring Eropa ngawit saking Perang dunia II. Presiden Rusia, Vladimir Putin ngorahang napi sane ngranayang perang sareng Ukraina punika krana wenten sane nunas wantuan saking pamimpin kelompok separatis ring Ukraina Timur. Punika mawinan Vladimir Putin ngaryanin kaputusan antuk ngadaang operasi militer khusus. Tetujonnyane inggih punika mangda mresidayang nyaja krama krama sane dados sasaran pelecehan miwah genosida saking rezim Kiev salami kutus warsa. Miwah tetujon puniki prasida kaanggen utsaha anggen mendemiliterisasi Ukraina miwah ngadilin krama sane malaksana corah nyantos magetih-getih ka krama-krama sane nenten wenten pikobet, rumasuk krama negara Rusia. Manut saking Badan Pengungsi PBB UNHCR , wenten limang yuta akehnyane krama Ukraina sane sampun ngalinin jagatne kirang langkung sampun kalih bulan sekat pasukan Rusia ngawitin perang ring jagat punika, Polandia punika sane akeh nrima pangungsi saking Ukraina. Yadiastun, yening ring Indonesia durung wenten laporan sane pasti antuk akeh krama Ukraina sane ngungsi ring Indonesia miwah Indonesia joh saking daerah perang punika. Yening prade wenten krama Ukraina sane jagi ngungsi ka Indonesia, sapunapi sepatutne iraga nampenin lan nyanggra yening prade wenten anak sane rarud ka genah iraga. Yening selehin ring segi kemanusian punika, krama Ukraina punika pateh taler jadma sakadi iraga. Punika mawinan nenten wenten pikobet yening iraga nulingin krama yening wenten sane jagi ngungsi. Pastika wenten sane mapineh yening para pangungsi punika nenten wenten pikenohnyane, nanging sepatutnyane pengungsi punika prasida ngamolihang pikenoh sane becik anggen iraga, imbannyane iraga prasida numbuhang rasa tulung nulungin sareng anak tiosan, prasida mupuk rasa solidaritas sareng anak sane tiosan, mupuk rasa saling singgihan sareng anak sane lianan napi malih anak sane durung iraga uningin. Lianan punika, iraga prasida saling mlajahin indik kebudayaan sane wenten ring daerah soang-soang. Iraga prasida mlajahinn indik kebudayaan daerahne miwah anak sane ngungsi punika prasida mlajahin indik kebudayaan iraga driki. Punika mawinan, iraga prasida saling mupuk rasa mangda raket sareng anak-anak punika miwah iraga prasida ngamolihang timpal. Yening wenten sane jagi ngungsi ring genah titiang, titiang pastika nrima anak punika. Nanging iraga patut taler sayaga sareng anak lianan napi malih anak saking dura negara, krana iraga durung uning sapunapi parisolah anak punika. Titiang mautsaha mangda mresidayang ngicenin wantuan sane kaperluan sakadi kwaca, ajengan, tamba, miwah barang-barang lianan sane kaperluan. Pikobet sakadi puniki, majeng ring pemerintahan patut taler nyarengin miwah ngicenin wantuan ring anak sane ngungsi. Yening iraga prasida ngicenin wantuan akidik sane anggen sadina-dina, yening pemerintahan prasida ngicenin wantuan sane lianan sakadi posko, tenaga medis sane sayaga ring genah ngungsi, tenaga pendidik anggen anak alit-alit mangda tetep polih mlajah, miwah nyayagayang anak sane mresidayang nerjemahin utawi nraslate bahasa asing sane kaanggen olih anak ngungsi saking Ukraina punika. Para semeton sareng sami, sampunan malih iraga perang sareng semeton sane lianan. Perang punika tuwah ngranayang iraga sengsara, sedih, sakit. Sepatutnyane iraga masemeton mangda saling asah,asih, asuh.

  In Indonesian