What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Pengaruh media sosial

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Pengaruh media sosial Sebilang semengan gegaen tiang e tuah mebersih ring pekarangan umah lan ngelantur titiang mebanten nasi. Disampune tiang suud mabanten lantas tiang ngajeng, di sedek e ngajeng jeg inget tiang teken timpal tiang e ne madan i Wayan dugas ento malaib ke umh tiang e Kanti kepud sandal ne ngemaang tiang berita ane tepukina di hp ia ne. Di berita ne ento, ada kone toris ane goyang goyang ring pura besakih e. Torise ento uling rusia sane lakar ngae konten ring pura ne, sakewala ia goyang goyang nenten ja patut. Suba lantas keto jeg tusing ja laad ne ada petugase sane nepukin. Nanging jani torise ento sampun ring kantor polisi. Sapatut ne Wenten petugas sane ngawasin torise ento sane masuk ring pura besakih apang tusing ja ia ngawag ngawag ring pura ne drika. Nak jeg ada ada gen gaenin e torise jaman jani, ngae konten kone pang viral jeg di pura ne goyang goyang. Dumogi bengjang pungkur ten wenten malih kejadian sane puniki. Bali puniki macem macem wenten genah wisata, nanging ten ja makejang dados anake sane ngawag ngawag ring tongose ento. Iraga sapatut ne dueg nganggen media sosial ento, punika tusing ja anggen sane ngendah ngendah. Iraga patut dadi contoh antuk toris torise apang tusing ngawag ngawag di tongos pura cara punika.

   In Indonesian