UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

PENGANGGURAN PINAKA PIKOBET SANE PERLU PENANGANAN SERIUS!!!

From BASAbaliWiki
20231129T035944026Z846370.jpeg
0
Vote
Title
PENGANGGURAN PINAKA PIKOBET SANE PERLU PENANGANAN SERIUS!!!
Affiliation
SMA NEGERI 1 SUKASADA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://cdn.ajnn.net/files/images/20230407-9f79ed2acdc8a69b6b18faecc817cb4ca62b9b30ee17b394701281d14fa63f43-0.jpg
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Anonymous user #1

5 months ago
Votes 0 You
Mantap...yakti nika, yen pengangguran medikang sinah rakyate sejahtera🙏
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastyastu Sane wangiang titiang para juri lomba wikithon Berorasi Sane wangiang titiang calon anggota DPD RI tahun 2024 Lan sane tresna sihin titiang para pamilet lomba wikithon berorasi pemilu tahun 2024 Angayubagia manah titiang duaning sekancan paswecan Ida Sang Hyang Widi Wasa titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng ring galahe sane becik sekadi mangkin. Sadurungne Lugrayang titiang nguningayang raga, wastan titiang Komang Yasmini saking SMA N 1 Sukasada. Naa .sedurung ngelantur, titiang jagi metaken dumun semeton uning sing akuda nyama iraga dados pengangguran..? Yen sekadi anake ngorahang sebet yening tuturang . Yening cingakin ring data CNBC Indonesia akeh wenten pengangguran, sekadi survey saking Angkatan kerja nasional Sankernas ring Agustus 2023 akeh penganggurane 7,86 yuta, yening saking total angkatan kerja akehnyane 147,71 yuta sane dados pengangguran. Mayoritas didominasi olih penduduk sane mayusa 15-24 taun utawi sane kasambat generasi Z. Kadasarin antuk data tranding economy Indonesia dados negara pengangguran paling akeh, polih peringkat kalih ring Asia Tenggara manut sekadi data saking bulan Februari 2023. Yening ring Bali penganggurane akehne 2,73 yuta. Manut data ring ajeng, yen cingak miris karasayang nggih semeton. Antuk punika pamrentah mangda urati antuk pikobet puniki, khususne pengangguran sane tan taen masekolah, silih tunggil solusi wantah ngicenin pelatihan secara intensif tur rutin. Minab solusi puniki sampun ka laksanayang, nanging pelatihan puniki durung prasida terealisasi sekadi becik. Duaning pelatihan punika tan kajadwal, nenten rutin wenten pelatihan, lan tan akeh anake uning teken pelatihane puniki. pamrentah harus ngicenin pelatihan secara intens lan terstruktur, intens artine ngerekrut anake tan taen masekolah ring desa-desa, terstruktur artine pelatihane punika majadwal. Sekadi pelatihane punika kalaksanayang telung bulan ane awarsa. Utaminnyane pamrentah mangda ngerekrut krama sane pengangguran ring desa-desa, pelatihan puniki mangda teleb ngelatih utawi ngajahin skil majeng ring calon peserta pelatihan sane wenten ring desa. Sekadi conto ane istri icenin pelatihan nyait baju nganggen mesin, ngolah asil pertanian, makarya kerajinan, yening ane lanang icenin pelatihan bengkel, pertukangan, tatacara ngolah abian sane patut. Lianan punika, icenin kramane pelatihan Bahasa asing. Indonesia khususne jagat Bali akeh ngelah pariwisata. Liu toris asing malali mai. Pang ngidaang kramane milu ngalih peluang karya. Apang tusing pati kaplug malaibin toris ane mtakon teken kramane. Yening sampun nyarengin pelatihan, icenin sertifikat. Krama sane sampun ngelah skil apanga wenten bukti, yening ngalih pakaryan, mangda mrasidayang matehang posisi ring tongos sane ka lamar. Yening sampun masertifikat, icenin informasi indik pakaryan utawi lowongan-lowongan pakaryan. Akeh kramane sane tan uning teken informasi pakaryan. Saja akeh anake jani ngelah hp, nanging tan makejang nawang informasi lowongan pakaryane puniki, carane pamrentah mangda ngaryanin perekrutan informasi setiap bulan lantas tempel informasi punika ring bale banjar. Mangda elah kramane uning antuk informasi. Antuk punika Pengangguran puniki mangda gelis ketanganin, krana pengangguran sane akeh ngranayang produktivitas lan pendapatan krama ngangsan kirang lan kemiskinan ngangsan nincap. Inggih ida dane sane kusumayang titiang, wantah asapunika sane prasida tiang uningayang majeng ring ida dane sareng sami. Manawi wenten kirang langkung aturang titiang, titiang nunas geng rena sinampura. Puputang titiang antuk paramasantih. Om santih, santih ,santih om

In Indonesian