Sampunang gansaran tindak kuangan daya.

From BASAbaliWiki
DD7AED0D-8F71-47B3-8B1B-AEE42EDB76AD.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Sri Martini
Author(s)


  Maggot

  39 months ago
  Votes 2++
  Becik pisan niki. Pesan yang disampaikan sangat bermanfaat.

  Gedesucitra

  39 months ago
  Votes 2++
  Sangat menginsipirasi anak muda, khususnya perempuan nggih, becik.

  Eriksebastian

  39 months ago
  Votes 0++
  Nah pokokne jeg tulis gen,, sambil mlajah nulis nganggo basa bali. Eda takut pelih, yan suba tawang dija pelihne, ditu lakar maan plajahan nulis selanturne. Yen sing tulis, kan sing tawang beneh jak pelihne. Semangatt.. eda kapok nulis.

  Komang ayu dipla denia

  39 months ago
  Votes 1++
  Sangat menginspirasi manten, becik pisan semangat terus

  Valentina Dewi Yosoa

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan , Niki dados menginspirasi anak anak muda

  Kumara

  39 months ago
  Votes 0++
  Patut pisan nika, dumogi nik bisa minginspirasi para kaum muda aga lebih bijak menerima informasi

  Ni Kadek Yuni Susila Dewi

  39 months ago
  Votes 0++
  becik pisan nike, dumogi bajang-bajang e jani tusing lebih bijak pas ngegosip

  MintB

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisanūüĎć

  Nur Azizyah

  39 months ago
  Votes 0++
  ūüĎćūüĎćūüĎć

  Saaelsaa

  39 months ago
  Votes 0++
  ūüĎćūüĎć

  Eka putri

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisanūüĎć

  Putu melany

  39 months ago
  Votes 0++
  Pendapatnya sangat bagus untuk anak muda khususnya seorang perempuan

  Ketur Ferdi Widiadana

  39 months ago
  Votes 0++
  becik

  Kadek sujana

  39 months ago
  Votes 0++
  Dumogi masyarakat khususnya perempuan, lebih memilih informasi. Ketika ngegosip

  Nyoman rika

  39 months ago
  Votes 0++
  Sangat baik untuk anak muda, khususnya perempuanūüĎć

  Yeyeen21

  39 months ago
  Votes 0++

  Becik pisan nikii, dumogi bajangbajang sane lianan mresidayang nyontoh kan bijak nyimak informasi punika.

  Semangat terus adekūüôŹūüŹĽūüĎćūüŹĽ

  Budi Prasetia

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan lan trus semangat mekarya antuk kesenian bali lan mangda bajang bajang e state bijak nerima informasi sane meguna ring diri soang soangūüĎć

  Prndnt

  39 months ago
  Votes 0++
  Semangatt srii its goodūüí™ūüí™ūüôŹ

  Diaswidya

  39 months ago
  Votes 0++
  Baguss bangettt kak smgttt teruss yaaa kakūüí™ūüĎć

  Ni ketut wulandari

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan niki, terus semangat berkarya mbok

  Kadek Martawan

  39 months ago
  Votes 0++
  Patut pisan niki

  Gede krisna widana

  39 months ago
  Votes 0++
  Becik pisa niki mbok

  I Gusti Bagus Ary Sanunggal

  39 months ago
  Votes 0++
  becik pisan niki

  Aryaamerta

  39 months ago
  Votes 0++
  Semangat mbok,sing ade kata kenyel berkarya
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  ‚Ź§

  Balinese

  Jaman kaliyuga, jaman teknologi, jaman modern. Liu kasambat gumine jani. Jamane jani suba sayan maju ento ngranayang liu ane suba maubah digumine. Kemajuane ento ada liu sorohne. Ada kemajuan teknologi, kemajuan informasi, miwah liu masi ane lenan. Kemajuan informasine ento umpamane jani suba aluh ngalih informasi yen saihang ajak imaluan. Jani jamane suba praktis, tinggal celek-celek dogen alihin di google, utawi facebook suba pasti lakar enggal maan informasi ane anyar. Apa buin yen cara janine ada ane ngoraang perempuan jaman now ane satata update teken informasi. Disubane maan informasi ditu lantas katuturang utawi kakirim sareng semetone ane lenan. Yen anake luh, yen sing maan nutur utawi ngegosip meh sing luung kenehne. Unduke ento tusing ja melah dogen ane lakar tepukin, sakewala ada masi ane jelek ane lakar tepukin. Informasine ane dingeha utawi tepukine konden karuan beneh pelihne suba katuturang kemu mai.

  Jani liu anake ane enggal ngidaang ngalih informasi sakewala liu masi ane tusing demen ngalih informasi ane seken-seken beneh. Liu anake ane tusing demen maca kanti suud informasine ane bakatanga. Mara atugel bacane, utawi mara maca judulne suba kabagiang miwah ka komen. Ada masi ane mara maan informasi ane orahange enu kone dogen suba katuturang kema mai. Ulian tusing demen maca, ningehang, miwah ngaliin informasi ane seken beneh, ditu liu anake ane maan informasi ane pelih. Informasine ane pelih ento mara tawanga pelih disubane seken maca lan ngaliin sumber ane lenan. Ada masi ane nyekenang apa ane orahanga teken anake sane katuturang. Ditu pedas tawanga informasine ane katuturang ento pelih.

  Di jamane jani liunan sube anake saian maan informasi ane pelih ento anak luh, kenapa?. Krana anake luh ngelah karakter encol ngugu teken hal-hal ane sedeng katuturang. Sing je keto dogen, sekonden informasine ento neked di masyarakat luas, liu ada pihak-pihak ane demen nguangin tur ngalebihin isin informasine ento. Gaene iraga dadi masyarakat apang paling,takut, meh bisa-bisa kanti mati. Sakonden iraga ngugu informasine ento sekenang malu teken ane nyebarang, dija bakat, ada bukti apa tusing, miwah ane lenan. Amen iraga tusing ngidaang nyelasang utawi ragu-ragu, informasine ento konden patut iraga gugu apa buin tuturang kemu mai.

  Iraga dadi masyarakat biase khususne dadi anak luh. Sing dadi bedik-bedik langsung ngugu, bedik- bedik ngaba gosip kemu mai. Yen iraga dadi anak luh ngelah solah cara keto ken-ken lakara nasib panak cucune buin pidan. Apa buin iraga anak luh ane tusing lakar dadi kurnan dogen nanging lakar ngalekadang pratisentanane dueg-dueg ane perluange teken negara Indonesiane apanga bise maju.

  Informasine ane bakat harus ngelah bukti ane pasti. Bukti informasine ane bakat to dadi alih di situs-situs resmi gelah pemerintah. Contone ngalih informasi ane patuh di situs resmi lantas bandingang isine. Uli ditu iraga ngidaang ngalih kesimpulan cen informasi ane beneh. Tur dadi masih takonang teken pihak-pihak ane seken nawang.

  Mai bareng-bareng gae gumine apanga dadi melah ulian pajalan iraga. Iraga ane ada jani dini, lakar nuntun pratisentanane ane lakar teka. Yen sing iraga, ny n buin. Lan jani suba laksanaang, uli ane paling cenik sinah manian bisa kanti ane paling gedene ane tusing taen kakenehang. Yen suba maan informasi, sekenang maca, alih infone ane seken, yen suba saja beneh mara bagiang. Apang tusing dadi nak luh demen nuturang pisaga dogen, patut masi maang informasi ane beneh apang tusing ada disinformasi. Keto masi apang tusing gangsaran tindak kuang daya. Pamuputne bisa-bisa nemu sengkala yen maang imformasi ane pelih.

  Indonesian

  ‚Ź§

  Other local Indonesian Language ( )

  ‚Ź§