UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Kasar

From BASAbaliWiki


ks(
kasar
Root
kasar
Other forms of "kasar"
Definitions
 • rude; ill mannered, rough, ill mannered, crude (behavior) en
 • no good, bumpy en
 • kasar id
Translation in English
rough; rude
Translation in Indonesian
kasar
Synonyms
 • kasap (l)
 • Antonyms
 • alus (l)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  -
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Kasar pesan munyinne I Cepluk.
  English
  I Cepluk's words were so rude.
  Indonesian
  Kasar sekali omongannya I Cepluk.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Cerik-cerik e jani lebih demen didian e main game online sambilange ngumpat lawan main ane sane nyen kaden ajak a,nganggon bahasa-bahasa kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ical Ne Budaya Bali
  Balinese
  Nanging indiké puniki nénten ja wantah indik kekerasan biasa, sakéwanten sampun nglintangin wates-watesnyané tur ngranjing ring tindak kriminal, santukan sang sané ngamargiang kekerasan punika nénten wantah kasar nganggén raos kémanten, sakéwanten taler nganggén kekerasan fisik majeng ring sang sané katibenin kekerasan punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
  Balinese
  Timpal-timpal taen sing ningehan anak cenik wicarane kasar teken sane kelihan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Anak kecil berbicara kasar
  Balinese
  Bali kasub krana keasrian lan keindahan pulau bali, ring bali ten wenten anak sane ngeraos kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature bali seribu pura
  Balinese
  Munyinne kasar maimbuh jaruh.
  English
  -
  Indonesian
  Suaranya kasar serta jorok.
  Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
  Balinese
  Tiang ngacepang basa Baline riwekas ten je uning basa Bali kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Bali, Budaya Bali yang Baik
  Balinese
  Tiang ngacepang Basa Baline riwekas ten ja uning Basa Bali Kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Alus, Budaya Bali yang Baik
  Balinese
  Ia dot matakon teken krama ane ngintipin dewekne uling jendelane.

  “We ane ngelahang pondok, pesuang iban caine, kola dot matakon tekening cai!”

  Sang nuenang pondok kaliwat jejeh, sawireh munyin I Cupake gede turin kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
  Balinese
  Indik kawentenan basa Bali manut tata cara ngawedarnyan kakepah dados tatiga, inggih punika wenten basa Bali alus, basa andap miwah wenten basa kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jangan Malu Berbahasa Bali
  Balinese
  BasaBali Wiki taler ngunggahang fitur “Kamus” sane prasida kaanggen ngalimbakang kaweruhan indik kosa kata sajeroning bahasa Bali utamannyane kosa kata anyar sane nembe kapiragi sajeroning kahuripan parajanane, fitur puniki taler kajangkepin antuk terjemahan Bahasa Indonesia lan  Bahasa Inggris, sane kapupulang sajeroning wawidangan Anggah Ungguhin Basa Bali sekadi Basa Kasar, Basa Madia, ASI, ASO lan AMI.
  English
  -
  Indonesian
  Karena jika eksistensi bahasa Bali di dalam kehidupan generasi muda itu hilang, maka keberadaan bahasa Bali sebagai warisan budaya hanya perlu menunggu waktu untuk punah.
  Literature Kenali Bahasa Bali melalui BasaBali Wiki
  Balinese
  Utawi wenten situs sane nlatarang materi indik Bahasa Bali sekadi, bahasa bali alus, andap, madya, lan kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Suara Siswa SMA untuk Bali
  Balinese
  Awakne masisik kasar, layahne masepak dua, siteng, tur nyejehin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
  Balinese
  Puniki nenten wantah babaosan sane kasar utawi parilaksana sane nenten becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government perundungan pinaka pikobet
  Balinese
  Ring galahe mangkin utamanipun era globalisasi sane sampun akeh wenten IPTEK, tityang ngaturang akidik saran majeng ring Bapak Pemerintah mangdane ngawi aplikasi sane di tengahne madaging translate Bahasa Indonesia ka Basa Bali Alus, Andap, Kasar, translate aksara Bali lan informasi sane ngenenin indik Kasusastraan miwah Paribasa Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa, Sastra, lan Aksara Bali
  Balinese
  Prajani tityang terpaku nolih a kelompok anak cerik cerik sane nampekin Elise.

  "Anak pelacur" " Murahan" "Memen cai pelacur"

  Basa ani kasar ento terus nyorcor ke Elise sambilang entungine kerikil teken anak cerik cerik ento.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Suara sene alus pisan, sane kapertama medal saking muladara kabaos para, salanturnyane marua sane kasar, medal saking cangkem kabaos waikhari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Ring platform BASAbali Wiki bise masi anggon sumber malajah mabasa Bali alus miwah kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature kurangnya pengetahuan mengenai bahasa Bali
  Balinese
  Karana anak milenial jani liu ane ngoraang basa Bali niki ten gaul miwah kuno, sakewale basa Bali punika sane paling keweh artiang karana basa Bali mebagi maaji papat : Basa Alus, Basa Madia, Basa Mider, Basa Andap, miwah Basa Kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature kurangnya pengetahuan mengenai bahasa Bali
  Balinese
  Punika kakantenan rikala para yowana mapupul akehan nganggen basa Bali kasar taler madaging basa Indonesia, punika ngawinang basa Baline nenten utuh kaanggen.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lali Mabasa Bali
  Balinese
  Nyen sing nawang gumi Bulelenge ane terkenal ngelah iklim tropis lan bahasannyane jabag lan kasar, ulian cuacanne tis liu nyama bulelenge ane nongos di pedesaan ngubuh celeng, ada ane ngelah peternakan lan ade masi ane ngubuh tuah anggona sambilan persiapan tampaha di rainan galungane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Langsare Longsor
  Balinese
  Pembullyan puniki ngawinang makudang-kudang pikobet, minakadi trauma, depresi, stres lan kilangan rasa percaya diri.Ida dane sareng sami, patut kauningayang bullying punika nenten wantah marupa parisolah kasar nanging tatkal iraga ngeraos sane nenten becik majeng ring anake lianan, punika sampun rumasuk bullying.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lawan Bullying Mangda Sami Sejahtera
  Balinese
  Anak cenik jaman jani wantah bise nganggen basa bali kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Bali di sekolah
  Balinese
  Niki krana wenten nyane zaman sane ngancan modern sane ngranayang generasi milenial akeh kacingak nganggen basa Bali sane nenten patut utawi basa kasar sakadi conto ngomong cang, ci, iba, kae sane kaanggen mareraos sadina-dina.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Bali yang Semakin Sirna di Kalangan Generasi Milenial
  Balinese
  Bli tiange mereren tur nakonang jalan teken anake cenik ane ajake liu ento. "Guss gus jagi matakon ,nawang dije umahne Pak Kadek Agus? ".Mesaut lantas anake cerik ento"awake sing be nawang".Makesyab Bli tiange ningeh munyi kasar keketo, lantas kalaine anake cerike ento.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Belajar Berbahasa Bali dengan Baik untuk Kehidupan Sehari hari
  Balinese
  Badan kasar patut jaga mangda sehat bugar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Bersifat Holistik Dan Berbasis Kesadaran Hidup
  Balinese
  Suara sene alus pisan, sane kapertama medal saking muladara kabaos para, salanturnyane marua sane kasar, medal saking cangkem kabaos waikhari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Tapi, basa bali ane bule to sambatan hampir oyoan basa bali kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Konten Bahasa Bali Kasar
  Balinese
  Basa bali puniki madue makudang-kudang ungguhan sakadi basa alus, basa madia, basa andap lan basa kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Menggunakan bahasa bali dengan baik
  Balinese
  Pantangan meraosan miwah metingkah kasar misalne mengumpat miwah ngemunyiang klakson berulang-ulang pas jalanan macet karena sedang dalam prosesi upacara keagamaan, misalne Ngaben ataupun Melasti, yening ngelakuang perbuatan kenten berarti tidak menghargai budaya lokal, dan bisa membuat
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Menjaga Bali agar tetap lestari
  Balinese
  Paling aget tuah dadi tukang pijet di salon, dadi pangayah buruh bangunan, muah gegaen kasar ane lenan.Tiang mapanampen tus mabesen teken pemerintahe utamane pemimpin ane lakar mapilh di pemilu taun 2024 apang ngaenang pelatihan skill rutin khusu disabilitas tur ngaenang jalan apang nyama totonan nyidang maan pagaen ane luung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ngalih Gae
  Balinese
  Kruna – kruna sane manut anggah – ungguhing basa Bali inggih punika kruna – kruna sane ngwangun basa Bali andap, basa Bali kasar, basa Bali alus sor, Basa Bali alus singgih, basa Bali mider, Basa Bali alus madia.
  English
  -
  Indonesian
  bali, website ini juga menyediakan terjemahan bhs.
  Literature Pemanfaatan BASABali Wiki di Era Globalisasi
  Balinese
  Warga irike kendel pisan manah nyane riantukan turise punika sampun duweg pisan mebasa bali sereng membedakan bahasa bali logat Buleleng sane terkenal kasar nanging ngranayang akrab sekadi menyama.Siosan teken nike turise punike naler midep pisan mebasa bali halus sawa tara melali ke wewidangan daerah Ubud.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Turis mancanegara pintar bahasa Bali logat Singaraja
  Balinese
  Uli Cerik Matatakrama Di zaman ne mangkin, tiang sesai mirengang cerik-cerike carane ngomong liunan nganggon basa kasar ane nuutin zaman modern.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Uli Cerik Matatakrama
  Balinese
  Lanan punika malih para pengunjung nenten dados ngraos kasar umpami CAI, lan CICING.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature WISATA AIR TERJUN ALING - ALING
  Balinese
  Rupannyane galak, aeng, kasar tur tenget, sane kawastanin Maha Kala olih para parekannyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Maha Kala
  Balinese
  Punika sane mawinang iraga mangda tetep malajahin Basa Bali Alus rikalaning mabaos sareng anak berkasta utawi sane lianan punika, mangda nenten uning bahasa andap lan kasar manten.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government NGERAJEGANG BASA BALI ALUS
  Balinese
  Yén kasar baan kola ngorahang, patuh tekén éda matari nagih meli jaja.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
  Balinese
  Nenten je wawu dados wisatawan menyalahi aturan sane wenten, napi malih maparilaksana kasar utawi semena - mena.
  English
  Om Santih, Santih, Santih, Om.
  Indonesian
  Wisatawan melakukan prilaku buruk itu karena tidak ada yang mengawasi.
  Government PARISOLAH WISATAWAN
  Balinese
  NGLIMBAKANG BASA BALI SAWITRA RING SEKOLAH Yen nyingakin timpal timpale ring jaman jani jeg basa Indonesia anggene ngeraos yen ngangge basa bali ngeraos jeg basa kasar anggene ngeraos, pedih manah tyang ningehang timpal timpal tyang jeg basa kasar kaanggena ngeraos sareng timpal timpal sane ngeranayang tersinggung apa buin sareng bapak lan ibu guru ring sekolah,gurune caraanga ajak timpal ngeraos, yen tyang ngorain ngenasehatin timpale sane keto tyang balik cegikina tan terima ipun nasehatin sareng tyang, lantas tyang mesadu ring guru basa bali tyang ring sekolah mangda guru basa bali ne sane ngenasehatin timpal tyang ane cara keto.
  English
  If you see that today's friends use Indonesian to speak, if you use Balinese to speak, harsh language is used to speak.
  Indonesian
  Kalau melihat teman teman di jaman sekarang bahasa Indonesia digunakan untuk berbicara kalau menggunakan bahasa bali berbicara justru bahasa kasar digunakan untuk berbicara, sedih pikiran saya mendengar teman teman saya justru menggunakan bahasa kasar digunakan untuk berbicara sama teman teman yang dapat mereka menjadi tersinggung apalagi sama bapak dan ibu guru di sekolah, gurunya seperti teman yang diajak berbicara, kalau saya menasehati teman saya yang seperti itu saya balik dibentak tidak terima dinasehati sama saya, lalu saya berinisiatif untuk melaporkan ke guru bahasa bali saya yang mengajar di sekoalah supaya guru bahasa bali yang menasehati teman saya yang seperti itu.
  Literature MELESTARIKAN BAHASA BALI BERSAMA PERGAULAN TEMAN TEMAN DI SEKOLAH
  Balinese
  Ia tusing nyidaang nuludin montorné, lantas ada anak muani ané ngebut ka anak luh totonan tur mamunyi kasar ané tuah bisa kaartiang baan anak dueg basa ento (filsuf).
  English
  -
  Indonesian
  Dia tidak bisa mendorong kendaraan yang menimpa dirinya lantas ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan cepat (ngebut), berbalik menghadap wanita muda itu dan meneriakkan serangkaian kata-kata kotor yang tampaknya hanya dipahami oleh filsuf, yang ahli dalam linguistik.
  Childrens Book Paplajahan sané Kajahin antuk Bali ring Déwék Tiang
  Balinese
  Ring alit-alite paling simalu sepatut nyane ka ajahin basa Bali madia utawi alus (ring sane madue kasta) nenten ka ajahin basa Bali kasar utawi Basa Indonesia apa buin Basa Inggris.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Parindikan Basa Bali ring Generasi Muda
  Balinese
  Basa Bali kakepah dados petang soroh Basa Bali Alus, Basa Bali Madia, Basa Bali Kepara/Andap, miwah Basa Bali Kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Parindikan Basa Bali ring Generasi Muda
  Balinese
  Asapunika manten ide saking tiang dumogi pemerintah daerah Jembrana mresidayang bijak menyingkapi akeh siswa berprestasi sane ten mresidayang lanjut kuliah, sane ten mresidayang ngerereh kerja ke luar negeri ulian ten wenten biaya, akeh sane meburuh kasar, lan ten Wenten penghargaan utawi perhatian saking pemerintah daerah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Sisya Sane berprestasi
  Balinese
  Alit alite mangkin kantun akeh sane mabebaosan nganggen basa kasar.
  English
  Many children today use harsh language.
  Indonesian
  Anak anak sekarang banyak yang menggunakan bahasa kasar.
  Government Pentingnyane mebaosan sane becik anggen generasi milenial
  Balinese
  Bullying niki berupa verbal utawi non verbal dimana bullying verbal inggih punika tindakan sane ngawetuang suara-suara kasar, sane nyakitang paukudan anake minakadi conto : mengejek nama seseorang ,memfitnah, mengancam seseorang miwah bullying non verbal inggih punika tindakan utawi penghinaan sane kalaksanayang ring eksperesi wajah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Perundungan Terhadap Siswa Di Sekolah
  Balinese
  Yening dados nikaan sebet nika hati ningalin alit-alit mapelalianan gadget paek teken penyingakan, bisade omongane kasar teken timpal-timpale.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bermain Meong-Meongan Biar Gak Dikalahkan Gadget
  Balinese
  NGLIMBAKANG BASA BALI SAWITRA RING SEKOLAH Yen nyingakin timpal timpale ring jaman jani jeg basa Indonesia anggene ngeraos yen ngangge basa bali ngeraos jeg basa kasar anggene ngeraos, pedih manah tyang ningehang timpal timpal tyang jeg basa kasar kaanggena ngeraos sareng timpal timpal sane ngeranayang tersinggung apa buin sareng bapak lan ibu guru ring sekolah,gurune caraanga ajak timpal ngeraos, yen tyang ngorain ngenasehatin timpale sane keto tyang balik cegikina tan terima ipun nasehatin sareng tyang, lantas tyang mesadu ring guru basa bali tyang ring sekolah mangda guru basa bali ne sane ngenasehatin timpal tyang ane cara keto.
  English
  If you see that today's friends use Indonesian to speak, if you use Balinese to speak, harsh language is used to speak.
  Indonesian
  Kalau melihat teman teman di jaman sekarang bahasa Indonesia digunakan untuk berbicara kalau menggunakan bahasa bali berbicara justru bahasa kasar digunakan untuk berbicara, sedih pikiran saya mendengar teman teman saya justru menggunakan bahasa kasar digunakan untuk berbicara sama teman teman yang dapat mereka menjadi tersinggung apalagi sama bapak dan ibu guru di sekolah, gurunya seperti teman yang diajak berbicara, kalau saya menasehati teman saya yang seperti itu saya balik dibentak tidak terima dinasehati sama saya, lalu saya berinisiatif untuk melaporkan ke guru bahasa bali saya yang mengajar di sekoalah supaya guru bahasa bali yang menasehati teman saya yang seperti itu.
  Literature Melestarikan Bahasa Bali Teman Teman di Sekolah
  Balinese
  I riki, para anake sane menek ka gunung nenten dados maosang kruna kasar utawi bebaosan sane nguningayang rasa leleh ring margi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pura Puncak Kedaton
  Balinese
  Basa Bali kasar (basa bali sane kamedalang rikala mauyutan utawi marebat,taler rikala nganistayang utawi mamisuh sane arang kawigunayang. (4).
  English
  Speakers in communication will always try so that the

  conversation does not offend others, so that Balinese speakers always give priority to ethics in speaking, in accordance with Balinese culture at the level of culture value system, which always

  upholds fraternity and mutual respect.
  Indonesian
  Penutur dalam komunikasi akan selalu berusaha agar pembicaraannya tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga penutur bahasa Bali selalu mengedepankan etika dalam bertutur kata berbicara , sesuai dengan budaya Bali pada tataran sistem nilai budaya yang selalu menjunjung tinggi persaudaraan dan saling menghormati.
  Scholars Room Sor Singgih in Balinese Language Intercultural Communication Study
  Balinese
  Bullying inggih punika parilaksana sane kasar, ngesorang utawi ngae takut jatma antuk tetujon nyakitin utawi ngesorang jatmane punike.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Stop Bullying!
  Balinese
  Yen gurune main kasar, sinah kena kasus.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government ADUNGANG RARIS LANTURANG
  Balinese
  Sekalane I raga memanggih mebinayang jatma ne niki lan sane tiosang nenten je tios makanten saking angga sarira sane kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural We're Family
  Balinese
  Asapunika manten ide saking tiang dumogi pemerintah daerah Jembrana mresidayang bijak menyingkapi akeh siswa berprestasi sane ten mresidayang lanjut kuliah, sane ten mresidayang ngerereh kerja ke luar negeri ulian ten wenten biaya, akeh sane meburuh kasar, lan ten Wenten penghargaan utawi perhatian saking pemerintah daerah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Wiratian Antuk Sisya Sane Berprestasi
  Balinese
  Karana anak milenial jani liu ane ngoraang basa Bali niki ten gaul miwah kuno, sakewale basa Bali punika sane paling keweh artiang karana basa Bali mebagi maaji papat : Basa Alus, Basa Madia, Basa Mider, Basa Andap, miwah Basa Kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kurangnya pengetahuan mengenai bahasa bali
  Balinese
  Ring platform BASAbali Wiki bise masi anggon sumber malajah mabasa Bali alus miwah kasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kurangnya pengetahuan mengenai bahasa bali