Stop Bullying!

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Stop Bullying!
Affiliation
SMKN 2 Denpasar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastiastu Sadurung nglantur, malarapan manah ening nirmala titiang ngaturang rasa angyubagia majeng ring ida sang hyang widhi wasa, santukan wantah sangkaning pasuecan-ida, mawinan titiang miwah ida dane prasida sadu arep sakadi mangkin. Titiang pacang matur samatra ngeninin indik STOP BULLYING . Bullying inggih punika parilaksana sane kasar, ngesorang utawi ngae takut jatma antuk tetujon nyakitin utawi ngesorang jatmane punike. Pariindik patut pisan iraga remugang sawireh madue dampak sane serius ring kesejahteraan individu. Bullying punika prasida nglimbak ring genah-genah sane tiosan, saking sekolah ngantos ka dunia maya. Puniki prasida marupa panganiayaan verbal, fisik miwah cyberbullying. Anak sane keni bullying puniki sering merasa remrem tur tan mrasidayang nulungin deweknyane ipun, minab ngrasayang pikobet mental, emosional, miwah fisik sane abot pisan. Ngiring iraga sareng sami nincapang kesadaran indik pikobet sane wenten. Iraga dados ngelaksanayang kampanye anti-bullying ring sekolah utawi ring genah makarya, lan iraga dados mebaosan sareng alit-alite indik mabuatnyane ngajiang anak tiosan. Sang sane ngaonang anak tiosan patut polih paplajahan miwag wantuan mangda prasida nguwah parilaksanannyane. Ipun minab madue pikobet sane patut katelebang, tur iraga prasida nulungin ipun mangda manggihin tata cara sane becik rikala mapaiketan sareng anak tiosan. Pinaka pamuput, indik kawentenan bullying punika pikobet sane dahat ageng tur patut iraga sareng sami ngarepin. Ngiring iraga sareng sami muputang parilaksana sane nenten becik puniki tur muputang parilaksana sane becik puniki antuk ngwangun genah sane aman tur asri majeng ring samian krama. Inggih wantah asapunika sane prasida titiang aturan, kirang langkung nunas gengrene sinampura. Titiang sineb antuk pramasanthi Om Santhi, Santhi, Santhi, Om .

In Indonesian