UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

High School Student's Massage for Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Suaran Sisya SMA antuk Bali
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA Negeri 1 Tabanan
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Sane titiang aptiang antuk jagat Bali puniki mangda alit-alit ring Bali mrasidayang mlajahin tur nerapang utawi nganggen Bahasa Bali lan Aksara Bali ring kahuripan. Sawireh, Bahasa Bali lan Aksara Bali niki inggih punika identitas Krama Bali, yening ical iraga nenten ngelah cihna, nenten meciri, lan nenten ngelah identitas dadi Krama Bali. Ring sekolah titiang akeh timpal-timpal titiang sane nenten antar ngangge Bahasa Bali miwah nyurat Aksara Bali, ring wawancara sane sampun titiang laksanayang, timpal-timpal tiang sane nenten antar ngangge Bahasa Bali miwah nyurat Aksara Bali ngraosan, sawireh ritatkala alit sampun ketah ngangge bahasa Indonesia, lan ritatkala alit timpal-timpal tiang nenten makatan pendidikan dasar Aksara Bali sane patut. Miwah wenten tiampal titiang sane sanget makita mlajahin Bahasa Bali miwah Aksara Bali, nanging kedik sumber-sumber paplajahan sane lengkap indik Bahasa Bali miwah Aksara Bali.

   Ring yusa sane mangkin akeh alit-alit sane ngangge HP. Akeh pisan wigunan HP puniki, ring HP punika alit-alite prasida ngakses informasi ring negara miwah ring dura nagara, ring HP alit-alite mrasidayang mebalih video hiburan, maplalian games, miwah sane lianan. HP puniki dados kanggen media melajahin Bahasa miwah Aksara Bali, nanging kedik sumber-sumber belajar sane lengkap.

   Titiang ngarepang mangde Guru Wisesa saking Bali bekerja sama sareng lembaga lan master teacher sane sampun wikan ring bidang Bahasa miwah Aksara Bali anggen ngaenang bahan utawi sumber ajar sane lengkap miwah berkualitas. Hasil punika mangda wenten sumber belajar sane lengkap lan berkualitas, minakadi marupa buku, video belajar, situs, miwah sane lianan. Antuk imba BasaBali Wiki sane nyadiayang layanan translite Bahasa Indonesia ke Bahasa Bali, Bahasa Ingris ke Bahasa Bali, Bahasa Indonesia ka Bahasa Ingris lan Bahasa Inggris ka Bahasa Indonesia, nanging ring BasaBali Wiki niki nenten akeh kosa kata nyane. Mangde ring yuga sane jagi rauh BasaBali Wiki niki dados situs sane nyidang nulungin Krama Bali sane makita malajah Bahasa Bali lan Aksara Bali. Utawi wenten situs sane nlatarang materi indik Bahasa Bali sekadi, bahasa bali alus, andap, madya, lan kasar. Miwah nlatarang malih indik aksara bali sekadi aksara wreastra, swalalita, wianjana, padang aksara, miwah wenten video penulisan aksarane. Ring web punika wenten latihan soal angge nguji sapunapi materi sane resep.

   In Indonesian