UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Dare to Use Our Mother Tounge, "Bahasa Bali"

From BASAbaliWiki
20221112T051642142Z293235.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMK PGRI 3 BADUNG
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  • opini
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Pulau Bali pinaka daerah destinasi pariwisata akeh wisatawan dura negara rauh ka Bali. Kaluwihan seni lan budayane sane ngawinang wisatawane meled rauh ka Bali. Nika sane ngawinang akeh para yowane meled jagi malajahang basa-basa saking dura Negara minakadi basa inggris, basa jepang, basa mandarin miwah basa sane tiosan. Indik kawentenan puniki, akeh alit-alite nenten seneng malajah mabasa Bali. Basa Bali pinaka basa Ibu sepatutnyane sampun ketah kaanggen saking kulawarga, ngawit mijil dados jadma ring marcapada. Risajeroning pamargi akeh kulawarga ring Bali nganggen basa Indonesia mabebaosan ring jero, gerianyane soang-soang. Kawentenan iraga ring Bali matiosan pisan saking semetone saking jawi, yening semetone saking Jawi, yening sampun kauningan saking jawi, yadiastun wawu kauningin pastika sampun mabebaosan nganggen Basa Bali. Indik kawentenan basa Bali manut tata cara ngawedarnyan kakepah dados tatiga, inggih punika wenten basa Bali alus, basa andap miwah wenten basa kasar. Basa puniki kaanggen rikalaning mabebaosan nganutin sapasira sane kairing mabaos miwah sapasira sane kabaosang, inggih punika wenten sane sandang patut kasinggihang, wenten sane kasorang miwah wenten sane kaandapang. Umpaminyane rikalaning matur ring sang sane linggih nyane singgih minakadi majeng ring Ratu Peranda, Ratu Aji, Gusti aji, Ida Ayu nika nganggen basa alus. Rikaling mabaos ring sesamen wangsa minakadi wayan sareng made nika nganggen basa andap. Raris yening maosang baburon nika wawu nganggen basa kasar. Saking puniki wenten minakadi pikobet-pikobet sane karasayang sane abot pisan sane ngawinang akeh para alit-alit nyantos yowane arang sane nganggen Basa Bali rikalaning kacunduk sareng sawitrannyane: - Mewehnyane para alit-alit nyantos yowana antuk ngartiang basa bali nganutin ring paribasane. - Keiwangan rikalaning nganggen bahasa bali ngawetuang pekrimik ring masyarakat. - Nenten meresidayang mabinayan tata cara ngangge basa bali nganutin anggah ungguhin basa majeng ring anak sane tiosan. - Risajeroning pasewitran wenten sane tanpasankan nganggen basa bali alus rikalaning mebebaosan ring sawitranyane ngewatuang kemat manah sang sane kairing mabaos yening nenten prasida nganggen bahasa bali alus .

Saking pikobet punika prasida kaambil pamargi anggen nepasin wicara minakadi asapunika : - Ngelaksanayang percobaan ngangge bahasa Bali ring lingkungan sekolah sane kalaksanayang nyabran rahina wreaspati. - Nenten ngebuli logat sane kaanggen sane mebaosan duaning wenten rauh saking daerah sane matiosan. - Ngaryanin pamflet ring genah-genah umum indik tata cara ngangge bahasa bali sane becik tur patut. - Mersidayang nyihnayang dewek rikalaning mebebaosan sareng anak tiosan nganutin parindikan formal miwah informal. Pamicutet saking opini sane kakaryanin sane mamurda Sampunang Lek Mabasa Bali . Ring bali wantah yuwakti madue basa bali sane matiosan sane kaangen mabebaosan majeng ring anak tiosan. Duaning asapunika iraga nenten dados patiwalek penganggean basa bali, riantuk ring para wewidangan ring bali sampun madrue paribasa sane matiosan sane wantah ciri khas para krama ring bali. Tiosan punika iraga patut ngelestariang basa bali antuk nganggen bahasa bali mangda generasi selanturnyane uning sapunapi tata cara maktayang bahasa Bali sane patut utawi mangda bahasa bali nenten ical keni yus basa duranegara.

In Indonesian