Developing Speech Level in BASAbali Wiki Site

20221020T152258650Z265457.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan
  Category
  University
  Affiliation


  You are not allowed to post comments.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Om Swastyastu, Lega pesan atin tiange ulian ada situs daring ane muatang kamus mabasa Bali sakadi BASAbali Wiki. Isine suba nyansan jangkep, sakewala enu ada kruna-kruna ane tusing bakatang tiang di kamuse ento. Yen dadi baan, tiang ngidih apang kamuse ento sayan nglimbak, sayan jangkep, tur isine dadi anggon tiang conto. Anake cara jani anak suba langah mabasa Bali. Apabuin nawang kruna-kruna sor singgih wiadin anggah-ungguhin basa. Boya ja ento anggon ngajumang raga utawi ngasorang anak. Sakewala apang iraga bisa masih mabasa ane patut, nawang ane madan etika. Krana sujatine ento binan basa Baline teken basa ane lenan, iraga patut nganggon pangrasa, apang bisa saling ngajiang tur mabasan manut swadarma. Suksma

  In Indonesian