UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Bahasa Bali Dijawab Bahasa Indonesia

From BASAbaliWiki
20230509T023647774Z665133.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Sukawati
Category
High School
Reference for photograph
Pelestarian Bahasa Bali Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (balistung.com)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Anonymous user #1

  13 months ago
  Votes 0 You
  sira maksudne niki nggih?

  Mithawahyuningtyas

  13 months ago
  Votes 0++
  becik niki, seken seken luung
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Nyame ajak makejang taen sing ningeh anak matakon nganggo basa Bali nanging sautina aji basa Indonesia? Di odalan pura Desa tiange, tiang ajak keponakan tiange mulih ka kampung. Krana sing taen tepuk ajak keponakan tiange ento, liu gati anak ane matakon nyen adane Eh sira pesengan ragane nikii ? lantas sautine Nama aku Mandaelina

  Mencenung bayu tiange. Seken-seken di luar ekspektasi niki.

  Yen keneh-kenehang, mula jaman jani liu gati anak cerik ane tusing ngidang mabasa Bali apa buin mabasa Bali alus. Nanging liu gati anake cenik jani ane lancar mabasa Inggris apa buin basa Indonesia. Tusing ja lakar melihang, basa Inggris ento mula penting sajan di jaman jani ane ngalih gae apa-apa persyaratane mula harus bisa mabasa asing apa buin basa Indonesia sekadi basa nasional, mula suba patut iraga bisa mabasa care keto. En tusing kel s ling peran para rerama jaman jani kadi ane ngorahin anak cerikne ngaukin Mama lan Papa , tusing je tiang melihang nanging yen dadi ja anak cerik jani apang kenal masih ajak basa daerahne pedidi, basa ane sampun kawarisang olih leluhur. Eda ja kadenanga mabasa Bali ento wantah anggo anak desa , krana basa Bali ento gelah konyang anak di Bali tur harus i raga lestariang kanti buin ka pianak cucu.

  In Indonesian