Ngaukin

  • notify, tell, call, summon or send for someone
Media
ngaukin
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Di Betén Bulané

Dugasé ada anak ngaukin adané ia ngrérénang tindakan. Samar sawat ngenah gumplukan tetaruané sunar makelapan di muncuk doné. Anakné sing tingalina nanging ané ngelah munyiné tawanga. Dugas sunarin bulan ngenah pipinné tan péndah warnan kelopak soka getihné rasaanga ngebekin mua lan bulun kalongné. Munyin jangkriké madingehan waluya anak magélanan buka saling usuin don muncuk cemarané. Dugasé buin ada anak ngaukin adané nawang ia nyén ngantiang déwékné. Sunar tis rasaanga ngawetuang keneh kasemaran anginé ngusirsir nglibirang kamené. Ritatkala lima gelah anak muani gedé ngusu-usuin palané

ia sing mapelawanan.
[example 1]
No translation exists for this example.

  1. Di Betén Bulané, Puisi-puisi W.S. Rendra puniki kabasabaliang antuk IDK Raka Kusuma, Suara Saking Bali, https://suara-sakingbali.blogspot.co.id/2017/11/puisi-puisi-ws-rendra-di-beten-bulane.html