UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Pinunas

From BASAbaliWiki
pinunas
Root
Other forms of "Nunas;"
Definitions
  • request petition, appeal, application en
Translation in English
request
Translation in Indonesian
Minta
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
pinunas
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Pinunas tirta pura liu pisan
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Saking pikobet puniki, sane mangkin banget pinunas titiang punapi je antuk sang manggala jagat e puniki mangda prasida je rakyat e sane menderita nika polih menincap ring kehidupane utawi prasida molihin kesejahteraan.
English
-
Indonesian
-
Government 2024 Bali Bangkit
Balinese
Pinunas tityang majeng ring pemerintah mangdane lebih tegas ngajeggang uger-uger Lalulintas, lan yen makadados para WNA puniki kenikain nganggen Gojek, Taxi utawi kendaraan umum sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Government Akehnyane WNA Ngerusuh Ring Bali
Balinese
Ida Anake Agung nagingin pinunas okane.
English
-
Indonesian
Diceritakan sudah ditemukan tulang belulang istrinya, namun beliau tidak bisa menghidupinya, kemudian beliau diberikan bunga merah oleh Siti Patimah, itu yang beliau gunakan untuk menaburkan tulangnya, kemudian istri beliau hidup kembali.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Mejalaran antuk pikobet punika titiang medue 1 solusi mangda UMKM ring bali dados landuh inggih punika aplikasi PASAR AMBARALAYA Punika mawinan titiang banget mapinunas majeng ring guru wisese utawi sang nayakapraja mangda prasida nangingin pinunas titiang puniki.
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Ida Sang Prabu ledang pisan mapaica, raris ida ngandika: “Becik pisan pinunas ragane punika Pucangan, malih punika ring Tanah Badung paman ragane Arya Tegehkori ring Puri Satria mrentah.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu ledang tur arsa pisan ring kawentenan idane. “Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocek.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Punika mawinan banget pinunas titiang ring sang murdaning jagat jakti jakti ngemargiang adat istiadat utawi awig sane sampun kasungkemin sareng sami.
English
-
Indonesian
Kita semua sebagai masyarakat Bali wajib menghormati Tuhan dan leluhur dengan cara memelihara dan melestarikan adat istiadat yang sudab diwariskan di era globalisasi saat ini budaya luar sangat mudah untuk masuk ke dalam, budaya kita dimana budaya tersebut memiliki dampak positif maupun negatif.
Government Bali duen Rage
Balinese
Pinunas ring wekas, dumogi nenten malih wenten penyungkan sekadi covid-19, dumogi praside tamiune rauh ke Bali nenten surud surud.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata Pulau Bali
Balinese
Titiang meled jegeg sakadi Dewi ring kahyangan!” Ningeh pinunas bojog lua sekadi punika, Bhatara Wisnu kamegmegan.
English
-
Indonesian
Saya mendambakan cantik seperti Dewi di kahyangan!” Mendengar permintaan lugas dan tegas itu, Bhatara Wisnu terkejut.
Folktale Bojog Jegeg
Balinese
Dumogi paduka betari asung kerta wara nugraha ring pinunas titiang.” “Ba seken pinunas caine ento?
English
-
Indonesian
Wajahnya seram, suaranya menggelegar. “Wahai anjing, untuk apa kau datang kemari.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Dumadak sweca Ida Sang Hyang Widhi Wasa adolan titiang laris manis tur masari. Antuk punika banget pinunas titiang ring para manggala jagat utamane ring Bali mangde urati ring para janane sami, tur ngicenin bantuan lunak utawi kredit murah anggen nincapang utsaha, tur Gering Agung Covid -19 niki di gelis matilar.
English
-
Indonesian
-
Literature USAHA KRUPUK DI MASA PANDEMI
Balinese
Langkah - langkah sane patut kelaksanayang Pemerintah wantah dados pinunas titiang mangde, Pemerintah tetep ngemargiang peraturan lan himbauan "Mematuhi protokol kesehatan" mangde nenten wenten penyebaran Covid-19,Nanging Wisatawanne tetep Ngeranjing malih Ring jagat Bali,Sareng ngelaksanayang protokol kesehatan mangde terhindar ring gering Covid-19.
English
-
Indonesian
-
Government Pariwisata Bali Metangi
Balinese
Mawinan Kesari miwah Dewi Anjani teguh nyalanang tapa samadi, Ida bhatara Siwa beliau nagingin pinunas punika, raris numadi ka mrecapada dados Hanoman.
English
However, only a few Dasaksara are visible in the kayonan because they are covered by Hanoman's body.
Indonesian
Oleh karena Kesari dan Dewi Anjani teguh dalam pertapaannya, Dewa Siwa mengabulkan permohonan mereka dan turun ke dunia sebagai Hanoman.
VisualArt Dasaksara Hanoman
Balinese
Nah nika mawinan banget pinunas titiang arepe ring para alit-alite mangkin lan para anom-anom lanang istri prasida gelis pada rumasa prasida ngewentenan pamargi sane manut ring kepradnyanane soang-soang mangda prasida nagingin pakaryane sane mautama.
English
-
Indonesian
Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus cepat tanggap, kreatif, serta inovatif jika terjadi perubahan situasi yang sangat mendadak seperti ini agar tetap dapat menciptakan pekerjaan dikala krisisnya perekonomia.
Literature Tidak Boleh Meremehkan Suatu Pekerjaan
Balinese
Wenten sane mangkin pinunas titian mangdane pemerintah merencanakan indik solusi BALI GARING PUNIKI, sapunapi carane mangda ring masan panas ( musim kemarau) Bali nenten GENTING KERING, tiang madue manah/pendapat mangda pemerintah mekarya waduk ring Bali sane darurat kekeringan, wangunan waduk puniki pinake genah nyimpen toya ujan, rehabilitasi saluran Irigasi mangda toya punika nenten makutang, ngalaksanyang sosialisasi berkesinambungan indik toya ring masyarakat, mangda nyage sumber toya, irit ngangen toya, lan sane kaping untat pinaka utsaha sane mautama, inggih punika reboisasi Alas/hutan sahe nanur taru ring margi-margi ageng pinaka genah merarian rikala panes sane kalintang.
English
-
Indonesian
-
Government Buanglah sampah sembarang dan kamu adalah 'sampah'
Balinese
Ngiring lawan, gebug musuhe!” pinunas kelinci maring rajan ipune.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
Balinese
Yening keangkat pinunas titiyang, ngiring sareng sami sampunang ngutang luhu ring segarane, riantuk segara pinaka panugrahan saking Ida Sanghyang Widhi Wasa, ring segara akeh wenten kahuripan sane patut jaga, mangda tetep urip.
English
-
Indonesian
-
Literature Sampah Merusak Keindahan
Balinese
Dening mula Cening mamisan teken ento makejang.” Yadin keto pangandikan Ida Sang Praou, Ida Raden Galuh tusing ngiring, masi kedeh pinunas idane, apang tumbasang ja bojoge putih ento.
English
-
Indonesian
Bawalah perahumu sambil menanyakan bakal jodohmu.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Deje ngajahin bahasa Inggris bahasa internasional,Kadi rase bahasa Bali,Nyurat aksara lan ngewacen bahasa bali sane kabaos bahasa ibu neneten Wenten guru sane praside tatas uning.Duaning asapunika dumogi bapak utawi Ibu sane dados murdaning jagat praside macecingak ke sekolah.banget pinunas tiang dumogi bapak utawi ibu murdaning jagat praside nyangkepin tenaga pengajar utawi guru.mangde alit-alite maksimal ngemolihan sane kabaos ilmu.
English
-
Indonesian
-
Literature Saya Mau nangis
Balinese
Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Government KABUD (KALESTARIANG BUDAYA BALI)
Balinese
Nenten eling ring galah, nenten eling ring pelajahan, mrika – mriki, gradag – grudug sareng timpal –timpal ipun, ngwinang ipun dados iwang pemargi, tan manut ring tata susila, dados yane sekolah ipun putus ring tengah margi, ngawinang cita – cita ipun tan prasida kapolihang, pastika para yowana pacang nyeselin padewekan antuk napi sane sampun kekaryanin sampun lintang sinah guru rupakan iraga keciwa teken pianak ipun duaning ten uning ring pamargi pianaknyane.Sane mangkin ngiring sikiang pikayun druenen mangda sumuyub, urati utawi lingu ringka wentenan kenakalan yowana sane sampun wenten, mangda nenten nglantur, yening pinunas titiang majeng ring para yowana sinamian, ngiring ja maparilaksana sane manut ringtata titing kahuripan muah agama lan budaya sane magenah ring jagat bali puniki, parayowana sinamian, yening iraga dados sisia patut eling ring swadarmaning sisia inggih punika pamerintahe sampun ngemargiang pendidikan dasar 9 tahun , miwah subakti ring catur guru,santukan iraga sareng sami ngiring sareng sami mangda eling, ngelingang raga.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN ANAK REMAJAN
Balinese
Sampun kenten, antuk pinunas tumin ida, Ida Sri Rama katuduh mangda ngungsi ring alas ageng selami 14 tiban.
English
Then, because of his stepmother’s evil request, Rama is exiled to the forest for 14 years.
Indonesian
Kemudian, atas desakan ibu tirinya, Sri Rama diasingkan ke hutan selama 14 tahun.
Lontar Kakawin Ramayana
Balinese
Pastika iraga sareng sami jagi nyawis “Nenten”, antuk suara keras lan lantang!, nika mawinan BAPAK/IBU calon DPD sane wangiang titiang pinaka pinunas titiang sane utama inggih punika mangdane benjangan Bapak/Ibu makarya awing-awing sane TEGAS mangda sida MEMINIMALISIR wangunan-wangunan sane sayan akeh puniki, taler makarya awig-awig ring dija manten dados ngawangun lan kuda akeh nyane sepatutne ngawangun sane becik.
English
-
Indonesian
-
Government Karang Awak
Balinese
Pinunas titiang mangda, para calon pemimpin gelisang rungu tur cumpu pacang mumupatang pikobet puniki, sampunang kantos kelem ring danune tan mresidayang munggah tur nepasin arus.
English
-
Indonesian
-
Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
Balinese
Pinunas indik layangan sane nincap utawi akeh, ngawinan kawangunnyane ekonomi kreatif di masan pandemine mangkin.
English
-
Indonesian
Orang dewasa pun kini tidak sedikit yang ikut bermain layang-layang.
Literature Bisnis Layang-layang Tumbuhkan Ekonomi Kreatif di Tengah Pandemi Covid-19
Balinese
Pinunas titiang, malarapan ring keunikan varian rasa sanganan klepon puniki mangdane sanganan puniki lais tur ngewantu nincapang perekonomian ring Bali.
English
-
Indonesian
Saya berharap dengan keunikan varian rasa dari klepon ini membuat jajanan klepon laris di pasaran dan dapat membantu memperbaiki perekonomian di Bali.
Literature Usaha Klepon Solusi guna Meningkatkan Perekonomian di Masa Pandemi
Balinese
Pinunas titiang saking pemerintah ngiring wantu desa seraya ne Nika mangda Samian pilih yeh yadiastun sampun sami medue kilometer yeh PDAM
English
-
Indonesian
-
Government Krisis yeh kedas ring Karangasem
Balinese
Punika mawinan, pinunas titiang majeng ring pamimpin bali sane jagi kapilih mangda urati ring pikobet sampah ring bali, duaning bali sampun kaloktah antuk wewidangan pariwisatanyane, mangda tetep ngajegang wewidangan bali tetep bersih lan tanpa pikobet sampah malih ring benjang pungkur, asapunika orasi sane prasida titiang sampaikan, yening wenten iwang baos nunas geng rena sinampura lan yening wenten pihak sane tersinggung antuk baos titiang nunas geng rena sinampura, duaning manusa tan luput saking iwang, titiang tutup sareng para santhi.
English
-
Indonesian
-
Government Lingkungan sane sehat minab pondasi perekonomian sane lestari
Balinese
Pinunas titiang majeng ring krama sane sampun sugih, di pet prade polih wantuan sakeng pemerintah, mangda kawaliang utawi kaicen ring krama sane katunayan.
English
-
Indonesian
-
Literature AGAR SEMUA BISA
Balinese
Banget yukti pinunas titiang, sumangdene mikayunin kawentenan sang sane meraga cedangga.
English
-
Indonesian
-
Literature Beasiswa Bagi Anak Disabilitas
Balinese
Santukan punika, banget pinunas titiang majeng ring pamerintah mangda nyiyagayang genah-genah leluu tur wenten patugas kebersihan sane ngwantu taler nyaga kabersihan pasar punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Beberapa akibat jika sampah di pasar berserakan atau tidak dikelola dengan baik
Balinese
Nike mawinan pinunas titiang mangdane ring masing-masing sekolah dasar kawenten ang pengangkatan guru khusus Bahasa Bali mangdane alit-alit ring sekolah dasar uning Bahasa, Aksara miwah Kesusastraan Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Eksploitasi Budaya Bali
Balinese
Punika sane mekrana pulau Bali kasengguh pulau Dewata utawi pulau seribu pura Pinunas titiang mangda Bali prasida tetep lestari tur yowana-yowana ring Bali prasida ngejaga lan ngelestariang budaya ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Bali
Balinese
Siosan ring punika pinunas titiang mangda pariwisata lan wisata ring Bali prasida ajeg mangda sida ngelestariang seni lan keasrian jagat baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Bali
Balinese
Banget pinunas titiang mabantang antuk mapaungu atur majeng ayat sane dados pinaka murdaning jagat sajebag Bali warsa 2024 sane mustikayang titiang, sumangdane pratiaksa lan madue pangarencana piolas asih urati maring sang kabaos ceda angga mangda prasida sumeken ngemolihan pekaryan manut kawisayan soang-soang diri.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Para Disabilitas untuk Pemimpin 2024
Balinese
Bali katlotah antuk daya tarik wisata nyane inggih punika Garuda Wisnu kencana kabaos patung pinih tegeh ngayor ngatos ke Dura negara medue desa pinih becik sejebag bali medue rahinan libur lokal pinih akeh kekasuban subak nyane sampun kejudi kedado sang si tustetamian saking UNESCO Pinunas sane mangkin mangda irage sayan nincap nyaga kebersihan nyane mangda praside luu punika kapilah ngawit mangkin dwaning sampun Wenten uger uger Milah luu punika mangda keterapang majeng ring masyarakat sami
English
-
Indonesian
-
Literature Kekasuban bali
Balinese
Pinunas titiang pinaka krama Bali mangda pemerintah provinsi Bali sayan serius ngawerdiang para pengrajin arak miwah koperasi sane ngamecikang ipun mangda ipun sayan makeh, sayan makeh lan prasida nglimbakang Arak Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Mari Lestarikan Arak Bali
Balinese
Pinunas titiang mangda budayane nenten rusak tur punah ngiring sareng - sareng ngelestariang budayane apang tetep ajeg lan tetap siage menyame.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan kebudayaan bali
Balinese
Seantukan titiyang warga Bali sane maagama Hindu yening wenten pinunas sang imigran titiyang jagi pacang ngewantu sekesidan.
English
-
Indonesian
-
Literature Membela Musuh Menyerang Temen
Balinese
Kedeh lan sarat titiang mepengapti katur ring sane pacang dados murdaning jagat 2024 ring sejebag jagat Bali, lamakane madue pikayun piolas asih ring putra putri ceda angga mangda prasida ngeranjing ring perguruan tinggi tanpa biaya, risampun puput nunas ajah mangda prasida ngerereh pekaryan anggen nyambung urip miwah mamiara reraman nyane dumogi sida kadagingin pinunas titiang puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Peduli dan Ingat
Balinese
Yen seken, pinunas tiang, di pet mani puan Bapak, Ibu, Mbok, Bli mapilih dadi wakil rakyat, eda pesan demen mamitra.
English
-
Indonesian
-
Literature Pongah Juari
Balinese
Yen wantah dados pinunas titiang ngiring margiang sesana saling asah asih asuh, salunglung sebayan taka mantuk ring kakirangan-kakirangan wiyadin kelacuran sisiane punika.
English
-
Indonesian
-
Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT
Balinese
Pinunas titiang ring sang murdaning jagat, sapa sira ugi benjangan munggah indik jaga ngenterang kapemerintahan jagat baline, sampunang kantos lali ring daging wecana kampanyene, seantukan para sisiane ring sor nenten sami belog-belog.
English
-
Indonesian
-
Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT
Balinese
Pinunas titiang majeng ring krama sane sampun sugih, di pet prade polih wantuan sakeng pemerintah, mangda kawaliang utawi kaicen ring krama sane katunayan.
English
-
Indonesian
-
Literature SEMUA BISA
Balinese
Pinunas titiang icen ja Kahuripan sane becik ring anak sane maduwe kekirangan utawi disabilitas sane sampun prasida mengharumkan bangsa puniki.
English
Will it be of no value?
Indonesian
Akankah tidak ada nilainya?.
Literature TAK TERLIHAT, TIDAK DISANGKA
Balinese
Mangda wenten anggen piranti nyambung urip sane abot ring jagate puniki, wantah kadi sapunika pinunas titiang dumogi presida kedagingin pengaptin titiang majeng murdaning jagat maka sami.
English
-
Indonesian
-
Literature Untuk Saya Menyambung Hidup
Balinese
Pikedeh pinunas bangsa lan negara Indonesia, dumogi iragane sakadi generasi millennial nyidaang berprestasi, bersaing sehat ring bidang ekonomi, dueg gae teknologi digital, runguang antuk ajengang lingkungan lan budaya daerah.
English
-
Indonesian
Dengan penuh pengharapan keinginan bangsa dan negara Indonesia, semoga diri kita sebagai generasi millenial dapat berprestasi, bersaing dengan sehat dibidang ekonomi, melek teknologi digital, peduli kepada kelestarian lingkungan dan budayanya sendiri.
Comics Millenial Ngisi Kemerdekaan
Balinese
Lianan puniki akeh pisan genah-genah wisate sane durung kewangun antuk pemerintah, pinunas tiang majeng ring pemerintah mangda side ngicen wantuan minekadi pembangunan lan dukungan antuk krama desa.
English
-
Indonesian
-
Place NGWANGUN DESA WISATA DESA GIRI EMAS PINAKA GENAH WISATA SPRITUAL LAN WISATA ILEN-ILEN
Balinese
Di subanne teked di puri, ngandika Ida Betara teken I Naga, “Ye Cai Naga Kiles, apa tunas cai mai?” Matur I Naga Kiles, “Inggih Paduka Betara, yening Paduka Betara sueca, titiang mapinunas mangda titiang marupa manusa bagus.” Tuah amonto pinunas I Nagane, ngandika Ida Betara Guru, “Nah keto ja pinunas caine, nira ngisinin.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Pinunas titiang mangda pandemi covid-19 puniki gelis ical, sektor perekonomian gelis waras, miwah samian pahan kauripan mewali ketah sekadi dumunan.
English
-
Indonesian
-
Covid Covid-19 Agung Ukki
Balinese
Subak ring Desan tityange sampun Wenten katos dumun .Sakewanten kantun wenten kekurangan nyane inggih punika kantun Wenten masyarakat ngutang luu ring Tukad Nike menkadi toye ring subak tercemar , pinunas titiang majeng ring pemerintah mangda prasida ngicen wantuan minakadi tempat sampah sane rmhne doh saking Margi Ageng lan mobil bak pengangkut sampah matur suksma , Om santih,santih,santih,om
English
-
Indonesian
-
Place Ngebecikan Subak Perairan Sane Wenten Ring Desa Padangkerta
Balinese
Manut sakadi tattwa, upacara puniki wantah pinunas i manusia majeng ring Ida Hyang Widhi kalih ibu jagate mangda pewangunane mamargi antar.
English
Simply stated, this ceremony is a request for permission from God and nature so that development can run smoothly.
Indonesian
Secara sederhana, upacara ini adalah sebuah permohonan izin kepada Tuhan dan alam agar pembangunan berjalan dengan lancar.
Holiday or Ceremony Ngeruwak
Balinese
Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline puniki.
English
-
Indonesian
-
Comics Ngrajegang Budaya Bali Manut Ring Ideologi Bangsa Indonesia
Balinese
Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Government Ngrajegang Budaya Bali
Balinese
Yen nyai makeneh dadi nak muani bajang, maisi pinunas nyaine,” keto kone raos anake odah ento, lantas ilang.
English
By the time it is granted, Miss Daha Tua became a young fine gentleman, then he was very happy.
Indonesian
-
Folktale NI DAHA TUA
Balinese
Mangdane prasida nguningin indike punika, Jro Putu nglantarang pinunas saking sang sane mapinunas ring jagat niskalane.
English
To find out, Jro Putu sends the client’s spirit to communicate with their family.
Indonesian
Dia adalah seorang dasaran, tapakan, balian ketakson, atau balian meluasin.
Biography of Ni Putu Yuliana Jro Putu
Balinese
Pinunas titiang majeng ring pamerintah,sane kapertama : mangda pamerintah nincapang utsaha masyarakat ring banjar pekarangan antuk nyobyahang ring masyarakat antuk kewigunan tikeh pandan punika.Mangda masyarakat uning kawigunannyane lan ngewantu mangkitang perekonomian ring banjar pekarangan.Sane kaping kalih: mangda pemerintah ngewangun genah mefoto sane anyar lan ngewangun genah neduh.Mangda wisatawan ngancan seneng malancaran ring genah wisata niki,lan mangda desa iriki dados desa wisata sane asri.
English
-
Indonesian
-
Place Nincapang Kerajinan Tikeh Pandan Lan Genah Wisata Bukit Bulgari
Balinese
Sasampun anake mabakti tur nunas tirtha, ipun nganggen benang putih sane kasengguh “benang tetebus” maduluran antuk pinunas mangda ipun setata seger oger, dirgayusa, tur setata maparilaksana becik.
English
Therefore, every 35 days, there is the same combination of Pancawara and Saptawara.
Indonesian
Karena itu, setiap 35 hari sekali, ada gabungan Pancawara dan Saptawara yang sama.
Holiday or Ceremony Otonan
Balinese
Pinunas titiang sareng sami sumangdene I ratu guru wisesa mirengan tur micayang pemargi punapi antuk mangdane minekadi titiang sane kapice sewala patra utawi surat identitas petani sane nerangin jage polih pupuk subsidi punika jagti wenten sekadi sane kasobyah.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBAT PARA SUBAK
Balinese
Pinunas titiang sareng sami sumangdene I ratu guru wisesa mirengan tur micayang pemargi punapi antuk mangdane minekadi titiang sane kapice sewala patra utawi surat identitas petani sane nerangin jage polih pupuk subsidi punika jagti wenten sekadi sane kasobyah.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBET PARA PETANI
Balinese
Pinunas titiang sareng sami sumangdene I ratu guru wisesa mirengan tur micayang pemargi punapi antuk mangdane minekadi titiang sane kapice sewala patra utawi surat identitas petani sane nerangin jage polih pupuk subsidi punika jagti wenten sekadi sane kasobyah.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBET PARA SUBAK
Balinese
Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature MENGAMALKAN AJARAN TRI HITA KARANA
Balinese
Pinunas punika kapolihang.
English
-
Indonesian
-
Place Ped
Balinese
Banget pinunas titiang mangdane ring pamiluné mangkin majeng para calon pamimpin mangdane yukti-yukti-yukti urati ring pendidikan santukan pendidikan punika pinaka dasar sané prasida kaanggén nincapang kualitas SDM miwah ekonomi nuju Indonesia maju.
English
-
Indonesian
-
Government Pemanfaatan bonus demografi Ring pendidikan nuju Indonesia maju 2045
Balinese
Banget pinunas titiyang majeng ring sané jagi manados catraning jagat Bali, ngiring sareng-sareng nitenin pikobet peplajahan puniki, raris mangda gelis kapikamkamin.
English
The solution to the forced use of SIBI is to use Bisindo (Indonesian Sign Language) which is a natural language that emerges and develops in the deaf community.
Indonesian
Hal-hal yang sepatutnya calon pemimpin Bali wujudkan demi kesetaraan akses pendidikan secara mumpuni bagi peserta didik Tuli adalah: 1.
Government Pikobet Peplajahan ring Sisya Tuli
Balinese
Pinunas titiang sareng sami sumangdene I ratu guru wisesa mirengan tur micayang pemargi punapi antuk mangdane minekadi titiang sane kapice sewala patra utawi surat identitas petani sane nerangin jage polih pupuk subsidi punika jagti wenten sekadi sane kasobyah.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet para petani ring aab jagate sane sandang uratiang
Balinese
kantun wenten kekurangan nyane inggih punika margi sepeda motor puniki nenten becik (margine usak) pinunas titiang majeng ring pemerintah mangda prasida ngicen wantuan minakadi perbaikan jalan, mangda jalan punika becik , lan ngicen dukungan antuk krama desa.
English
-
Indonesian
-
Place Potensi Objek Wisata Trekking Desa Adat Kastala
Balinese
Prasasti Bwahan C kametuang duk 1146 Masehi olih Raja Jayasakti sane madaging pinunas para wargi Bwahan, Kedisan miwah Air Hawang mangda raja malih netepang napi-napi sane keni pajeg, riantukan wenten salah tampi majeng ring para wargine lan para caksu (pegawe panuduk pajeg).
English
Bwahan (now Buahan) is one of five villages located in the “karaman i wingkang ranu”, or villages on the shores of Lake Batur.
Indonesian
Prasasti Bwahan adalah kumpulan 23 keping prasasti yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok yakni Prasasti Bwahan A, B, C, D dan E (Setiawan, 2017).
Lontar Prasasti Bwahan
Balinese
PRASASTI BWAHAN A Duaning pinunas para wargi karaman ring pasisi danu Bwahan pacang malasang dewek miwah wusan dados asiki sareng wargi pasisi danu Kedisan, mangda ipun palas tur mamargi suang-suang.
English
Bwahan (now Buahan) is one of five villages located in the “karaman i wingkang ranu”, or villages on the shores of Lake Batur.
Indonesian
Prasasti Bwahan adalah kumpulan 23 keping prasasti yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok yakni Prasasti Bwahan A, B, C, D dan E (Setiawan, 2017).
Lontar Prasasti Bwahan
Balinese
Titiang nunas ring guru wisesa mangda presida wirengang pinunas titiang puniki.
English
I hope the government can listen to my advice.
Indonesian
Saya harap pemerintah dapat mendengarkan saran saya.
Literature Menjaga dan Memoderenisasikan Budaya Bali Sebelum Maligia Marebhu Bumi
Balinese
Akeh taler cingakin titiang para yowana akeh sane kirang ring sajeroning seni lan budaya Bali yen, wantah dados pinunas titiang ring mangda pemerintah provinsi Bali makarya rencana pacentokan indik kesenian Bali sane akeh nenten ring Bulan Bahasa Bali kemanten.
English
-
Indonesian
-
Literature BERKURANGNYA REMAJA YANG INGIN MELESTARIKAN BUDAYA BALI
Balinese
Sane mangkin sikiang pikayun druenen mangda sumuyub, urati ring kawentenan kenakalan yowana sane sampun wenten mangda nenten nglantur, yening pinunas titiang mangda para yowana sinamian ngiring maparilaksana sane manut ring tata titi kahuripan agama lan budaya.
English
-
Indonesian
-
Government Salah Pergaulan
Balinese
Nanging buktiang dumun, picayang tirta amertha ring sikian titiang!” pinunas Sang Garuda nadak mabawos alus. “Nah, ene tirta amertha ane saratang cening.
English
-
Indonesian
Namun aku ada permintaan pula kepadamu, maukah kau menjadi sahabatku?
Folktale Sang Garuda Bhakti Ring Ibu
Balinese
Titiang nunas majeng para CALEG sumangdane nenten wantah mangkin program-program pamrintah punika kalaksanayang, sampunang wantah ring kampanye manten, nanging pinunas titiang mangda sinarengan lan ngalantur program indik kasucian segara katincapang malih.
English
-
Indonesian
-
Government Segara Sengsara
Balinese
Mirengang pinunas Ida Begawan, Naga Besukih malih ngwetuang emas lan mirah saking sisik idane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Selat Bali
Balinese
Pinunas titiang, jeg johang ragane yening kayun nglanjar.
English
If possible or maybe a must, stay away from others if you want to smoke.
Indonesian
Konyolnya lagi, ada yang bilang tidak bisa ‘boker’ (baca: BAB) kalau pagi hari belum menikmati paket kopi dan rokok.
Literature Mulut Berasap Tidak Tahu Malu
Balinese
Antuk pinunas dedari punika, Arjuna taler nyupat dedari lianan petang diri.
English
Krishna knew, then agreed if Arjuna loved and wanted to run Subhadra.
Indonesian
Kresna mengetahui, lalu menyetujui bila Arjuna cinta dan mau melarikan Subhadra.
Lontar Subhadra Wiwaha
Balinese
Punika awinan, banget pinunas tityang majeng ring pemimpin Bali sane kajudi ring warsa 2024, mangda nepasin pikobete puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Bahasa jiwa raga
Balinese
Mangkin pinunas titiang ring semeton makesami mangda ngewentenan pamargi sane manut ring kepradnyanane soang-soang mangda prasida nagingin perekonimian lan asapunika taler ring semeton sami ten dados iraga mayus lan gengsi ring jamane puniki , krana sami pakaryan punika pasti ngerauhang asil.
English
-
Indonesian
Saat ini, para pedagang lokal di Pasar Seni Sukawati tidak bisa berbuat banyak.
Literature Perekonomian Di Masa Pandemi Covid 19
Balinese
Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Generasi muda wajib melestarikan budaya bali
Balinese
Komodifikasi budaya lokal sering pisan mamargi, tradisi-tradisi Bali kadadosang hiburan mangda prasida nagingin pinunas para wisatawan.
English
-
Indonesian
-
Government Turis sane Akeh ring Bali
Balinese
Carita lontar puniki kakawitin antuk pinunas Bhatari Uma mangda Bhatara Kumara nakenang ring Bhatara Siwa indik ajah-ajahan sane prasida ngater anake nuju kamoksan.
English
The narration in this palm-leaf manuscript begins with Bhatari Uma's request that Bhatara Kumara ask Bhatara Siwa about the teachings that lead one to liberation.
Indonesian
Narasi dalam lontar ini diawali dengan permintaan Bhatari Uma agar Bhatara Kumara menanyakan kepada Bhatara Siwa tentang ajaran yang mengantarkan sesorang menuju pembebasan.
Lontar Tutur Parakriya
Balinese
Pamerintah kaaptiang prasida ngwantu nincapang prabéya bahan pokok, minakadi ngicénin subsidi majeng krama sané nénten madué prabéya, nincapang produksi pangan lokal, ngawasin distribusi, miwah mastikayang pangan ring panegara prasida nyangkepin pinunas nasional.
English
-
Indonesian
-
Government Polusi Andus Motor ring Kota
Balinese
Pinunas titiang sumang dane wana utawi alas nenten rusak tur punah.Ngiring sareng sareng lestariang wanane tur jaga saking jadma duratmaka sane nenten sutindih ring kelestarian lingkungan.
English
-
Indonesian
-
Government Wana Kerthi
Balinese
Pinunas titrange, majeng ring calon pemimpin ring Bali sane kapilah ring Pemilu 2024 niki.
English
-
Indonesian
-
Government Wisatawan sane rauh ka bali
Balinese
Manut ring dresta agamane, upacara pawiwahan kalaksanayang pinaka pinunas i manusa mangda kaledangang matemu kama gumanti ngareka santana sane suputra.
English
According to religious traditions, marriage ceremony is conducted to give permission to human being to have sexual union to produce pious generations.
Indonesian
Ada juga sistem yang disebut Pada Gelahang, yakni ketika keluarga laki-laki dan perempuan sama-sama mengakui kedua mempelai sebagai anggota keluarga mereka.
Holiday or Ceremony Wiwaha
Balinese
Pikobet niki medasar antuk prilaku iraga tan eling indik ngenah Luwu sane tan becik,lan indik sepengerauh wisatawan rauh ring Bali inggihan nincap minaka ring genah wisata kecingakin semakin kosek.Ningalin indik pikobet sekadi sapuniki minakadi inggihan nyimbaran genah wisata sane sampun wenten lan nitenin wisatawan indik ngenahan luwu ring genah sane sampun kecumawis lan pinunas mantuk ring wisatawan sane wenten ring Bali mangda dados ketincapan lan sane besik, lan mangdane guru.
English
-
Indonesian
-
Literature Banyak sampah di tempat wisata