More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Literature SEMUA BISA

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA NEGERI 1 KINTAMANI
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Agete tusing dadi uber, lacure utawi tiwase tusing dadi baan ngelidin. Sinalih tunggil masalah sosial krama Baline tuah katunayan utawi kemiskinan. Kayang jani yening tlektekang, liu pesan krama Baline ane idupne enu di bawah garis kemiskinan. Buktinne, umahne tusing layak huni, dedaarane tusing cukup gizi, tusing ngidaang nglanturang sekolah. Nah, apang tusing ngangsan ngliunang krama Baline buka keto, patut I raga saling tulung, briak-briuk manyama braya. Krama ane ngelah arta brana lebih patut nyak nyumbang krama ane katunayan. Keto masi Pemerintahe ri kala ngwantu krama, apang saja-saja tepat sasaran lan tepat guna. Apang tusing krama ane suba sugih biin nyangetang nyugihang, ane lacur nglacurang dogen. Sapatutnyane, tatujon panyaluran wantuan punika kautamayang ring krama sane durung mampu. Sakewanten faktanya durung makasami wantuan pemerintah punika tepat sasaran lan tepat guna. Wenten krama sane sampun sugih taler kantun polih wantuan pemerintah. Pinunas titiang majeng ring krama sane sampun sugih, di pet prade polih wantuan sakeng pemerintah, mangda kawaliang utawi kaicen ring krama sane katunayan. Pemerintah mangda setata nureksain krama sane jati-jati katunayan tur patut kawantu, Lamakane krama Bali makasami prasida manggihin kerahayuan lan kerahajengan ka pungkur wekas.

   In Indonesian