What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

KABUD (KALESTARIANG BUDAYA BALI)

0
Vote
Title
KABUD (KALESTARIANG BUDAYA BALI)
Affiliation
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu

Suksma aturang titiang majeng ring pengenter acara antuk galah sane kapica ring titiang, Bapak Ibu guru sane wangiang titiang, punika taler semeton sisia sareng sami sane tresnasihin titiang. Rasa angayu bagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida Dane sinamian pada ngemangguhang kerahajengan lan kerahayuan jagat. Ring galah sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang orasi sane memurdan BUDAYA BALI

Seni budaya Bali sampun makembang becat gati sawireh prasida wenten sane saking alit sampun kapicayaning seni, baik seni musik tradisional Bali, seni Tari, utawi seni lukis Bali. Napi malih ring jagat sekadi mangkin, kesenian Bali punika sane jakti ngranayang Bali terkenal ring dura negara mawit kacingak ring Internet, taler sane ngranayang tamu dura negara punika melancaran ka jagat Baline. Pulo baline kapiranama olih para jenanane Pulo seribu pura, pulo Dewata, utawi the last pasadise, sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali, anayang sane prasida kecingak ring parindikan sekadi mangkin, minakadi tradisi budaya Baline sane kalalian, minakadi alit-alit sane nenten resep ring anggah ungguhing basa bali napi malih ring nyurat aksara bali.

Contoh ring ungkur punika prasida ngranayang budaya Bali ne sayan-sayan surup utawi ilang. Mangda nenten sekadi punika, ngiring sareng sami ngelestariang Budaya lan Seni Baline mangda tetep urip lan me-Taksu tur lestari. Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Iraga sareng sami patut melajahin tur ngemabangang budaya Bali, contohnyane, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.

Kawewewehin malih antuk ak hnyan wisatawan dura negara san ngranjing ka nusa Bali, budaya Bali mangkin sayan rered, ak h alit-alit Bali san mangkin ngawit ngiring budaya dura negara tur lali ring budaya dru n . Punika mawinan pemerintah Bali patut nglestariang budaya Bali mangda nenten punah tur mautsaha mangda generasi penerus prasida tertarik sareng budaya Bali tur ngawetuang budaya Bali sayan kasub.

Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang, dumogi utsaha-utsaha sane sampun kamargiang olih pamerintahe anggen ngalestariang budaya Bali prasida ngeranjing ring pikayunan para yowanane mangkin, tur prasida sayan nglimbakang budaya Bali ring jagate. Ampurayang tiang y ning w nten kaiwangan kruna san kawedar tiang puput antuk paramashanti.

Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian