UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ngrajegang Budaya Bali

From BASAbaliWiki
20231130T021126359Z730201.jpeg
0
Vote
Title
Ngrajegang Budaya Bali
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Google
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Matur suksema majeng ring pangenter acara, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu guru, sane dahat suksemayang titiang. Lan para sisya-sisya SMA N 1 Semarapura sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat. Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida tityang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda Ngrajegang Budaya Bali . Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise . Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika? Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Ngrajegang Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri, lan lestari. Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline. Ida-dane miwah sameton sami sane banget kusumayang titiang, Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Matur suksema majeng ring pangenter acara, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu guru, sane dahat suksemayang titiang. Lan para sisya-sisya SMA N 1 Semarapura sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat. “Om Swastyastu” Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida tityang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda ”Ngrajegang Budaya Bali”. Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika? Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Ngrajegang Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri, lan lestari. Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline. Ida-dane miwah sameton sami sane banget kusumayang titiang, Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih. ”Om Santih, Santih, Santih, Om”" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.