Ngebecikan Subak Perairan Sane Wenten Ring Desa Padangkerta

20220415T144820127Z072380.jpg
0
Vote
Name of Place
Ngebecikan Subak Perairan Sane Wenten Ring Desa Padangkerta
Location
Reference
I Gusti Putu Wahyu Juniantara
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Jatiyasa

       7 months ago
       Score 0
       Patut pisan kauratiang indik embahan toya sane wenten ring tukad, tlabah, miwah telaga sane wenten mangda prasida noyanin bangket krama tanine.

       Kadek Sumerti

       7 months ago
       Score 0

       Subak pinaka sistem irigrasi krama Bali, sane patut keuratiang lan kerajegang ,yening kewentenan toya miwah telabah nenten wenten pikobet pastika para petani ngerasa seneng tur semangat. Melarapan antuk subak para petani prasida ngaryanin baas sane becik lan dumogi pemerintah nguratiang malih kewentenan subak ring soang" desa adat

       ,... rahayuu😇🙏

       NW Apriani

       7 months ago
       Score 0
       Toya wantah mabuat pisan ring kahuripan. Malarapan antuk toya, i manusa prasida matetanduran utawi nglaksanayang pakaryan lamakane sida ngamolihang merta. Yaning toyane cemer, janten pacang makewuhin i manusa. Antuk punika ngiring sareng-sareng miara toyane mangda setata ening. Silih tunggil pidabdabe inggih punika ngutang luu ring genah sane sampun kacumawisang.

       You are not allowed to post comments.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun desa malarapan antuk BASAbali wikithon partisipan publik 5. ngwangun desa, ngiring cingakin indik desan titiange puniki. Om Swastyastu.. hallo semeton, tityang jagi ngiringang semeton melancaran nyingakin desan tiang ring Desa Adat Padangkerta Desa adat Padangkerta inggih punika desa sane magenah ring Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. ring desan tityang puniki mayoritas penduduk akeh mekarye sektor pertanian lan tambak ikan . Subak ring Desan tityange sampun Wenten katos dumun .Sakewanten kantun wenten kekurangan nyane inggih punika kantun Wenten masyarakat ngutang luu ring Tukad Nike menkadi toye ring subak tercemar , pinunas titiang majeng ring pemerintah mangda prasida ngicen wantuan minakadi tempat sampah sane rmhne doh saking Margi Ageng lan mobil bak pengangkut sampah matur suksma , Om santih,santih,santih,om

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       In Indonesian