What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pemanfaatan bonus demografi Ring pendidikan nuju Indonesia maju 2045

20231130T155550734Z796705.jpeg
Title
Pemanfaatan bonus demografi Ring pendidikan nuju Indonesia maju 2045
Affiliation
SMA Negeri 5 Denpasar
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Pemanfaatan bonus demografi ring pendidikan nuju Indonesia maju 2045 Om Swastyastu, suksma antuk galah san kapaica ring padewekan titiang, Sane wangiang titiang angga panureksa, San kusumayang titiang para pamilet wimbakara orasi, ring galah san becik puniki titiang jagi ngaturang orasi parindikan pemanfaatan bonus demografi ring pendidikan nuju Indonesia maju 2045. Y ning uratiang demografi mawit saking basa yunani saking wit kruna demos sane mateges rakyat utawi para jana, yening Grafhein madue kasuksman sasuratan utawi catatan. Demografi madaging ajah-ajahan ngenenin indik para janane, san pinih mabuat pisan wantah mlajahin indik fertilitas utawi palekadan, moralitas utawi kematian lan mobilitas. Sakadi san munggah ring siru investopedia bonus demografi ngelimbaknyan ekonomi ring negara punika wantah sangkaning struktur yusa para janan . Mamarginyan bonus demografi punika ritatkalaning janane san kantun mayusa produktif ak han yening saihang teken yusa san n nten produktif. Indike puniki prasida nngicenin kauntungan ring sektor ekonomi santukan ak h san kantun mresidayang makarya. Ring aab sekadi mangkin ngrereh pakaryan sayuwakti sukil y ning n nten madu pendidikan. Manut sekadi ahli pedagogik Langeveld saking belanda maosang pendidikan punika wantah suatu bimbingan san kapicayang olih gurun majeng sisyan mangda ngamolihang sekadi napi san keaptiang. Antuk pendidikan punika prasida kapolihan kekuatan kodrat ring para sisyan mangdan prasida dados manusa san suputra lan prasida mawiguna ring mapara jana mangda sida ngamolihan kerahayuan. Yening sampun madue pendidikan siah y ning pacang ngerereh pakaryan n nten m weh. Pendidikan sinalih tunggil tatacara san prasida kaangg n mecikan perekonomian ring Indonesia. Organisasi Kerjasama lan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju OECD , maosang kocap ring warsa 2045 ekonomi ring Indonesia magenah ring peringkat 4 dunia, indika punika kadasarin antuk Indonesia pacang molihang bonus demografi ring warsa 2030-2040. Y ning becik antuk ngamargiang bonus demografi punika sinah Indoinesia mresidayang dados Indonesia maju k nten naler yening iwang pajalane sinah baya lakar tepuk yening kualitas parajanan n nten kaparidabdabang becik. Nicapang nasionalisma, kualitas SDM, ngwangun infrastuktur lan trasformasi ekonomi. Banget pinunas titiang mangdane ring pamilun mangkin majeng para calon pamimpin mangdane yukti-yukti-yukti urati ring pendidikan santukan pendidikan punika pinaka dasar san prasida kaangg n nincapang kualitas SDM miwah ekonomi nuju Indonesia maju. Santukan kantun ak h ali-alit san d reng polih pendidikan sekadi sepatutnya nyan . Santukan ak h pikobet san panggihin titiang sinalih tunggilnyan indik prab ya, infrastruktur utawi akses margi nuju sekolah san m weh lan doh. Mangdan program kemendibud warsa 2013 wajib belajar 12 tahun mangda mamargi. Turmaning mresidayang ngamolihang beasiswa. Inggih wantah kadi sapunika orasi san prasida aturang titiang kirang langkung titiang nglungsur geng rena pangampura prad w nten atur basita titiang san n nten manut ring kayun, sineb titiang antuk para santi Om Shanti, Shanti, Shanti Om

In Indonesian