What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature AGAR SEMUA BISA

20230509T010138643Z665600.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA NEGERI 1 KINTAMANI
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Agete tusing dadi uber, lacure utawi tiwase tusing dadi baan ngelidin. Sinalih tunggil masalah sosial krama Baline tuah katunayan utawi kemiskinan. Kayang jani yening tlektekang, liu pesan krama Baline ane idupne enu di bawah garis kemiskinan. Buktinne, umahne tusing layak huni, dedaarane tusing cukup gizi, tusing ngidaang nglanturang sekolah. Nah, apang tusing ngangsan ngliunang krama Baline buka keto, patut I raga saling tulung, briak-briuk manyama braya. Krama ane ngelah arta brana lebih patut nyak nyumbang krama ane katunayan. Keto masi Pemerintahe ri kala ngwantu krama, apang saja-saja tepat sasaran lan tepat guna. Apang tusing krama ane suba sugih biin nyangetang nyugihang, ane lacur nglacurang dogen. Sapatutnyane, tatujon panyaluran wantuan punika kautamayang ring krama sane durung mampu. Sakewanten faktanya durung makasami wantuan pemerintah punika tepat sasaran lan tepat guna. Wenten krama sane sampun sugih taler kantun polih wantuan pemerintah. Pinunas titiang majeng ring krama sane sampun sugih, di pet prade polih wantuan sakeng pemerintah, mangda kawaliang utawi kaicen ring krama sane katunayan. Pemerintah mangda setata nureksain krama sane jati-jati katunayan tur patut kawantu, Lamakane krama Bali makasami prasida manggihin kerahayuan lan kerahajengan ka pungkur wekas.

  In Indonesian