What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Salah Pergaulan

0
Vote
Title
Salah Pergaulan
Affiliation
SMK NEGERI 1 GIANYAR
Author(s)
  Category
  High School
  Year
  Photo Credit/Source
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  Para angga panureksa sane wangiang titiang titiang para semeton sareng sami sane kusumayang titiang makasami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat, Om Swastiastu. Bagia pisan manah titiang rahinane mangkin, sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang kaicen galah ngaturang sarin - sarin orasi manah titiang. Lugrayang titiang ngaturang pikobet inggih punika Salah Pergaulan Yowana.

  Napi malih ring jagat sekadi mangkin, pergaulan bebas punika jakti ngaenang anak kelih - kelih aluh pisan nangkep ajah - ajahan sane nenten patut kaajahin sekadi mangkin puniki, sakewala anak kelih - kelih sane mangkin kidik pisan kenehne meparisolah melah ulian perkembangan jaman sane sampun modern puniki, akeh para anak kelih - kelih sane piwal.

  Yening uratiang para anak kelih - kelih miwah wenten anak cerik- cerik nuutin aab jamane puniki wenten uning mamunyah - munyah, ketagihan tuak arak, miwah miras, yening sampun punyah napi prasida elingang, sinah ical sami papinehe sane waras. Liu pisan anak kelih - kelih sampun maparilaksana sane tidong - tidong sekadi majaguran ring margane, ugal- ugalan ring margane lan pembulyian ring anak sane lianan. Sane mangkin akeh pisan matiosan piranti - piranti modern. Taler akeh pakrimikan olih para panglingsir muah surat kabare, mungguing kawentenan para alit- alite sane sampun keni pinungkan kemrosotang moral, wastanin ngandap kesusilaan.

  Yening uratiang para alit - alite mangkin akeh sane tan manut ring napi sane kapolihang pelajahan ring sekolah, pitutur rerama , sampun lintang sinah guru rupakan iraga keciwa teken pianak ipun. Sane mangkin sikiang pikayun druenen mangda sumuyub, urati ring kawentenan kenakalan yowana sane sampun wenten mangda nenten nglantur, yening pinunas titiang mangda para yowana sinamian ngiring maparilaksana sane manut ring tata titi kahuripan agama lan budaya. riantukan pemerintah mangda tetep uratiang para alit - alite tekening masalah sane wenten ring lingkungan sekitar lan ngemargiin kegiatan sane becik minakadi parisolah yowana pang ten nglantur sakadi mangkin.

  Inggih Ida dane sane wangiang titiang, wantah asapunika titiang matur - matur ring galahe sane becik punika, suksma ring uratian ida, yening wenten iwang titiang nunas ngampurayang, inggih puputan titiang antuk parama shanti. Om shanti, shanti, shanti om

  In Indonesian