How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Wana Kerthi

20231130T020236592Z814352.jpg
0
Vote
Title
Wana Kerthi
Affiliation
SMAN 1 GIANYAR
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
GOOGLE.COM
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

UTSAHA NGELESTARIANG WANA KERTHI RING JAGAT BALI

Matur suksma ring pengenter acara, indik galah sane becik puniki kapica ring pasikian titiang. Para atiti sane dahat kusumayang titiang Taler semeton sinamian sane tresnasihin titiang Angayu bagia atur titiang sekadi mangkin sangkaning pasuecan lang Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa prasida titiang ngiring ida dane sareng sami ngemangguhang kerahayuan lan kerahajengan.Ring genah lan galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang orasi basa bali sane mamurda utsaha ngelestariang wana kerthi ring jagat bali. Indik napi sane jagi aturang titiang,dumogi prasida anggen umimba majeng ring semeton sinamian.Nanging sadurung titiang nglantur matur, ngiring sinareng sami ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat Om Swastyastu. Ratu ida dane sareng sami sane banget wangiang titiang. Nyabran rahina , irage mirage orti ring televisi,majalah, koran taler ring media sosial sane lianan, indik penebangan liar utawi penebangan taru ring wana sane nenten anut ring tata titi pelestarian lingkungan hidup utamaning pelestarian wana punika.Tarune kapungkatang olih jatma duratmaka sane nenten sutindih tur rungu tekening kelestariang lingkungan. Titiang newek merasa sebet mirage ortine punika. Riantukan parilaku asapunika nenten manut ring TRI HITA KARANA. Nguber bisnis kamanten nanging nenten ngitungan indik kelestarian wanane. Sampun makudang-kudang batang sane sampun kapunggel, kudang kubik sane sampun telas,nika sane ngawinang tanahe dados kritis, riantukan wanane sampun ligir, yen kabaos sekadi mangkin hutan gundul. Wana sane gundul puniki satmaka ngranayang bencana utamane banjir lan tanah longsor yen sampun musim hujan rauh. Bencana punika pastika jaga rauh yening irage nenten saking mangkin nincapang uratian iraga sareng sami. Ida dane semeton sareng sami sane kusumayang titiang . Titiang nangiang indike puniki ring ajeng semeton sareng sami, mangda saking mangkin irage sareng sami urati lan mautsaha asapunapi antuk wana utawi alas druene prasida tetep lestari. Silih sinunggil irage sareng sami wusan maparilaku ngusak asik wiadin nguwug wanane utawi alase punika. Pinunas titiang sumang dane wana utawi alas nenten rusak tur punah.Ngiring sareng sareng lestariang wanane tur jaga saking jadma duratmaka sane nenten sutindih ring kelestarian lingkungan. Idadane semeton sami sane banget tresnasihin titiang. Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenohipun. Ring wesaning atur banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian ,Pinaka penguntat sineb titiang antuk parama santih Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian