UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Alasè gundul, Balinè puyung

From BASAbaliWiki
20230509T062019244Z538000.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Krisna Wulandari
Author(s)
Affiliation
SMK NEGERI 1 NEGARA
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Gumi Baline atenga marupa alas. Uling kauh di Gilimanuk neked kangin di Karangasem makejang misi alas. Punyan gede, punyan cenik, buron macan, buron kijang miwah sane lianan konyang ada di alas. Punyan-punyanan apa buin ane gede-gede mautama gati kabuatang baan sakancan sane maurip. Contone, ring dataran tinggi punyan kayu maguna anggon ngisep yeh hujan lan nepisin tanah longsor, ring dataran rendah masi maguna anggen ngisep yeh hujan apang tusing banjir. Yen suba tawang alase linggah ring gumi Bali, apa ane ngranayang blabar agung ring daerah di Jembrana? Apa ane ngranayang punika? Uling joh alase jeg bet pelung ajak punyan gede, nanging yen paakin punyan tabia lan punyan biu gen isine. Galang gati alase jani. Yening alase gundul lan punyane telas, suba pasti sing ada ne ngisep yeh ri kala ujane tuun. Diapin pemerintah suba ngmargiang program lan sosialisasi reboisasi, indike puniki tusing nyandang lakar mragatang pikobet blabare punika. Duaning akehnyane yeh hujan tusing bisa prediksi, lan punyan ane mara matanem sing bisa awai langsung tumbuh anggen ngisep lan mretenin kawentenan tanah. Krana ento iraga sepatutne mencegah, da baang anake ngebah punyan di alase tanpa pangrencana lan kalugra olih sang angawert. Jaga gumi baline apang state aman lan lestari.

  In Indonesian