UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Integritas Badung Ngadepin Sampah Sareng Blabar

From BASAbaliWiki
20240418T063608232Z869725.jpeg
0
Vote
Title
Integritas Badung Ngadepin Sampah Sareng Blabar
Affiliation
SMAN 1 Abiansemal
Regency/City
Badung
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Tribun-bali.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Yening iraga maosang indik Kabupat n Badung, pastika ak h san prasida kawedar. Sakadi genah wisata san kasub miwah tradisi san w nten ring masyarakat Kabupat n Badung. Nanging pastika iraga kapah mepikayun indik napi manten pikobet san w nten ring Kabupat n Badung. Maosang indik pikobet sane wenten ring Kabupat n Badung, wenten kalih pikobet sane prasida atur titiang, inggih punika: 1. Sampah 2. Banjir

Maosang indik sampah san kamedalang olih masyarakat nyane ring Kabupat n Badung, manut detikbali, kirang langkung ring arahina w nten 139,6 ton sampah san kamedalang, miwah ak hnyan prasida nincap ring makudang-kudang rahina. Puniki patut katindak, miwah solusi san prasida aturang titiang inggih punika

Sane kapertama, mangdane pemerintah ngemargiang sosialisasi ring banjar-banjar utawi desa indik pengelolaan sampah organik, lan masyarakat prasida masinergi sajeroning ngelaksanayang. Conto: 1 . Ngawigunayang limbah organik pinaka bahan dasar saking eko-enzim. 2 . Ngawigunayang limbah organik pinaka bahan dasar makarya pupuk. Yaning solusi punika prasida kamargiang, sinah sampah organik pacang sayan kidik, tur asilnyan prasida kaangg n malih ring palemahan. Conto nyane eko-enzim prasida kawigunayang anggen nambakin malih ekosistem toya tukad sane sampun keni polusi miwah pupuk prasida kawigunayang anggen nambakin tanah mangda prasida nincapang asil tetaneman.

Sane kaping kalih, pemerintah lan masyarakat mangda sareng-sareng ngelola miwah ngirangin sampah plastik. Solusi sane prasida titiang icen inggih punika: 1. Masyarakat ngirangin nganggen sampah plastik sane kanggen ping siki. Sakadi kantong plastik, puniki prasida kagentosin antuk kantong belanja san ramah lingkungan. 2 . Pamerintah makarya sareng kraman antuk ngolah sampah plastik. Conto nyane inggih punika antuk masosialisasiang ngawigunayang sampah plastik pinaka kerajinan tangan sane maguna ring kahuripan iraga.

Siosan punika banjir, riantukan ring kabupat n Badung akeh w nten banjir ring makudang-kudang genah. Umpamine ring margi Sangeh-Abiansemal. San ngawinang banjir puniki ketahnyan w nten sumbatan ring selokan. Solusi sane prasida titiang icen inggih punika: 1 . Pamerintah ngamargiang program ngicalang sampah nyabran sasih. Indike puniki prasida kamargiang sinarengan antuk parajana tiosan. 2. Kakaryanin awig-awig indik keresikan leluu utawi sampah ring selokan. Yening solusi punika prasida memargi, sinah palemahan nyane jagi resik. Pamerintah lan parajanane patut saling pikukuhin mangda sida ngemangguhang pemargi sane becik. Mangda sahananing pikobet sane wenten prasida kaatasi.

In Indonesian