How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pikobet lan Pengapti Wargi Bali

20231116T150900183Z895330.jpg
0
Vote
Title
Pikobet lan Pengapti Wargi Bali
Affiliation
Umum
Regency/City
-
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
rai pramesti/dokumentasi pribadi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Pikobet lan Pengapti Wargi Bali Olih :Rai Pramesti Om Swastyastu

Sane wangiang tityang angga panureksa Sane kasumayang tityang para Nayaka Praja Sane kasumayang tityang calon pamimpin Bali lan semeton Bali sane tresna sihin tityang Sadurung titiang ngelanturang matur, lugrayang tityang pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, duaning sangkaning pasuecan Ida, tityang ping kalih idadane prasida masadu ajeng ring galahe sane becik puniki.

Pulau Bali sampun kaloktah ke dura negara antuk keasrian Jagat Bali, kaloktah antuk seni lan budaya Bali. Nike sane mawinan akeh turis sane kadaut rawuh saking dura negara. Ring warsa 2023 sane pinaka warsa kampaye, lugrayang tiang pinaka wargi Bali sane madue pengapti ring pamimpin Bali sajabaning DPD RI wakil saking Bali, DPR RI wakil saking Bali lan Gubernur Bali. Makesami Pamimpin Bali pinaka murdaning Jagat Bali, sane pastika miragiyang pikobet wargi Bali. Kaping pertama pikobet sane kantun wenten ring Bali inggih punika sampah utawi luu. Warta sane sampun Ida dane sami uning saking ngewacen utawi miragiang ring media sosial indik kebarakan ring TPA Suwung, TPA Gianyar lan TPA Mandung sane magenah ring Tabanan. Nenten kebarakan manten, wenten pikobet indik bau sampah utawi luu sane mawit saking TPST Kesiman Kertalangu. Akeh sampun program saking Nayaka Praja sami silih tunggil nyane ngirangin nganggen kantong plastik, lan nenten ngange piranti -piranti sane kaange apisanan. Sampah utawi luu sampun pastika nincap tiap warsa. Yening pikobet indik sampah puniki nenten prasida gelis kapuputang, sayuwakti makeueh pisan ngewetuang pikobet sane lian, minakadi banjir, toya ring tukad pacang cemer, lan keasrian Jagat Bali sane sampun kaloktah punika sayan ngeliep. Kaping Kalih, pikobet punika indik kemacetan. Wenten makudang-kudang utsaha sane prasida kaambil anggen ngirangin kemacetan sane wenten ring Bali. Ring kawentenan pemerintah Bali sampun ngewantu ngawentenang transportasi umum sane ngewantu pamargi nyabran krama lan ngirangin kosek kawentenan kendaraan utawi kemacetan. Nanging, utsha punika nenten prasida ngirangin kemacetan sane wenten. Majeng ring sang sane jagi kajudi dados pamucuk ring Bali, wakil Bali tityang banget ngaptiang mangdane urati tur digelis prasida muputang pikobet puniki. Dumogi prasida manggihin solusi san becik mangda pikobet punika n nten sayan nglimbak. Dumogi stata prasida ngukuhang janji-janji politik salami kampaye tur simakrama, nenten mogbog ring janji-janji manis sane sampun metu lan kawedar ring galah simakrama lan sane sampun kasaksiang olih wargi Bali sinareng sami. Banget kaaptiang tityang para pamimpin Bali sami sane sampun kaapilih ring Februari 2024 prasida maparidabdab, mekarya program, sane mabuat pisan antuk ngirangin pikobet ring Bali antuk pemargi sane becik, lan ajeg.

Para semeton sareng sami, asapunika sane prasida antuk tityang matur, manawita wenten sane nenten manut ring arsa minakadi anggah ungguhin basa basita, tityang nunas geng rena sinampura. Makawasananing atur puputang tityang antuk parama shanti Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Pikobet paling nengsek tur patut katepasin baan para calon pamimpin Bali inggih punika sampah lan kemacetan. Dumogi para pamimpin Bali prasida manggihin solusi sane becik mangda pikobet punika nenten sayan nglimbak lan prasida nagingin janji-janji sane sampun kawedar ring galah simakrama." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.