What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Hak Pilih Disabilitas Intelektual

Title
Hak Pilih Disabilitas Intelektual
Affiliation
SLB Negeri 3 Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
20231130T071043823Z943086.jpg
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Jl. Maruti No. 10 Denpasar
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Murda: Hak Pilih Disabilitas Intelektual Om Swastyastu, Sane dahat wangiang tityang para angga panureksa, sapunika taler Ida Dane para sameton sareng sami sane taler wangiang tityang. Sadurung tityang ngawitin atur, lugrayang tityang ngaturang pangayu bagia saha dreda bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majanten sampun sangkaning waranugrahan Ida, Ratu Ida Dane sareng sami ping kalih tityang sida mapadu wedana ri acara Wiki thon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galah saha pamargi sane becik puniki lugrayang tityang ngaturang orasi sane mamurda Hak Pilih Disabilitas Intelektual Ratu Ida Dane para sameton Bali sareng sami, kawentenan alit-alit utawi para jana panyandang disabilitas intelektual nenten munggah maka pemilih ri sajeroning Pilkada 2017, 2018 miwah ring Pemilu warsa 2014 miwah 2019. Saduaning para jana penyandang disabilitas intelektual kantun kangkenan nenten marupa subjek hukum punika taler nenten presida ngwentenang panepas ngraga utaminnyane ri sajeroning ngmargiang hak pilih nyane. Sakewanten sampun majanten manut ilikita patra Putusan MK 135, iraka ngwantu pisan ngicalang pikobet punika mangda sida para jana disabilitas intelektual sida ngawigunayang hak pilihnyane. Ri sajeroning pikamkam yata utsaha sane sida kamargiang mawastu raris prasida kamedalang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 PUU-XII 2015 ring tanggal 27 September 2016. Sakewanten risajeroning pamarginnyane, para jana penyandang disabilitas intelektual nenten kadaftar ring Pilkada 2017, 2018 miwah ring Pemilu warsa 2019. Irika raris gumanti patut pisan para pemimpin sane kapilih satata urati ring kawentenan para jana penyandang disabilitas intelektual, saha sida ngamolihang pasiar utawi sosialisasi sane becik mangdane sida para jana penyandang disabilitas intelektual ngangge hak pilihnyane. Inggih kadi sapunika prasida titiang matur, maka katunan ipun banget tityang nunas geng rena sinampura, mogi wastu sida kaswecan. Maka wasananing atur, puputang tityang antuk ngaturang parama santi, Om Santih, Santih, Santih, Om

In Indonesian