What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

TANAH CARIK NYANGSAN NGUREDANG

20231115T044344867Z042628.jpg
0
Vote
Title
TANAH CARIK NYANGSAN NGUREDANG
Affiliation
SMA NEGERI 1 SUSUT
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://hidayatullah.com/wp-content/uploads/2019/10/Sawah-dan-pabrik-di-Jawa-by-Syakur.jpg
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksma aturang titiang majeng ring ugrawakia antuk galah sane sampun kapaica ring padewekan titiang. Inggih ida dane sareng sami utamanipun majeng ring para panureksa lomba basa bali wiki sane dahat kasumayang titiang, para prawartaka basa bali wiki sane dahat wangiang titiang, asapunika taler para pamiarsa sane dahat tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglantur, ngiring sareng sareng ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk ngaturang pangastungkare panganjali umat Om Swastyastu. Mogi-mogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane ping kalih titiang prasida satata nemu karahayuan lan kaselametan. Ring galah sane becik puni, lugrayang titiang jagi ngaturang orasi sane mamurda tanah carik nyangsan nguredang.

Sampun kauningin, Bali utawi pulau dewata sane sampun kaloktah antuk keindahan alam lan budayannyane. Sakewanten, ring ungkur daya tarik wisatawan, wenten pikobet ageng sane ngancam kawentenann Pulau Bali. Sane dados pikobet inggih punika kawentenan carik sane sayan nguredang. Tanah carik punika wantah sumber kahuripan petani Bali, taler penjaga keseimbangan lingkungan miwah pangawet tradisi. Yening nenten wenten tanah carik, Bali pacang kelangan identitasnyane pinaka Pulau sane harmonis miwah gemuh landuh. Punika mawinan, titiang meled maosang indik tanah carik Bali sane sayan kidik, napi mawinan, napi pikobetnyane, napi manten sane prasida kalaksanayang miwah sane pinih utama napi sane patut katincapang oleh pemerintah Bali.

Manut data saking Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jimbar sawah ring Bali ring warsa 2012 inggih punika 80.095 hektar, miwah ring warsa 2019 tedun dados 70.995 hektar. Punika maartos, nyabran warsa, kirang langkung 1.000 hektar tanah sawah ical utawi kagentosin kawigunannyan . W nten makudang-kudang faktor san ngawinang kaw ntenan tanah sawah ring Bali sayan rered, minakadi: 1. Panglimbak kraman san ngawinang sayan ak h kaperluan paumahan, sarana miwah prasarana. 2. Pangwangunan sektor pariwisata san ngamerluang tanah antuk hotel, villa, restoran, miwah objek wisata. 3. Spekulasi indik tanah ngawinang pangargan tanah sayan tegeh, mawinan ak h petani san nyidang ngadol tanah ipun . 4.Pemuda sane nenten malih seneng ring pacentokan, santukan kasengguh nenten becik, nenten ajeg, miwah nenten modern, miwah kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan PLP2B san durung efektif kaimplementasiang. Kawicakan puniki matetujon antuk nambakin kaw ntenan lahan sawah san kaiterin san sayan nincap sinarengan antuk panglimbak ekonomi miwah pariwisata ring Bali.

Kaw ntenan tanah sawah ring Bali san nyansan ngreredang, pastika ngawinang pikobet ring para petani, para kraman , miwah palemahan. Makudang-kudang pikobet sane prasida karasayang inggih punika: Nglimbakang dependensi impor beras, santukan produksi padi lokal n nten jangkep antuk kaperluan konsumsi. Kerusakan lingkungan san sayan nglimbak, santukan kaw ntenan tanah san n nten becik ngawinang kirangnyan toya ring permukaan, erosi tanah, banjir, longsor, miwah polusi. Kalah saking identitas budaya san khas, santukan tanah sawah wantah pahan saking kearifan lokal san ngatur paiketan pantaraning manusa, alam, miwah Ida Sang Hyang Widhi.

Mangda prasida ngarepin pikobet puniki, pamerintah patut ngambil makudang-kudang pamargi, minakadi: 1. Ngadorong pamerintah lokal mangda nyantenang Perda Rencana Tata Ruang miwah Tata Wilayah RTRW san prasida nagingin LP2B miwah ngawasin pamarginnyan . 2. Ngicenin fasilitas miwah insentif majeng para petani sane ngamargiang LP2B, sekadi wantuan modal, teknologi, miwah pemasaran. 3. Ngelaksanayang sosialisasi miwah edukasi majeng parajanane indik mabuatnyane nyaga lahan pertanian miwah palemahan. 4. Nglimbakang model pertanian san ramah lingkungan miwah lestari, sekadi; a. pertanian organik, inggih punika sistem pertanian san n nten ngangg n pupuk kimia, pestisida, miwah bahan sintetis tiosan, sak wanten ngandelang bahan alami, sekadi pupuk kompos, pupuk kandang, miwah tetanduran penutup. Pertanian organik prasida ngirangin polusi ring toya, tanah, miwah udara, taler prasida nincapang kesehatan entik-entikan, buron, miwah manusa. b. Agroforestri, inggih punika sistem pertanian san ngapukang entik-entikan pertanian sareng entik-entikan alas, sekadi taru, semak, miwah padang rumput. Agroforestri prasida nincapang produktivitas tanah, ngalestariang tanah miwah toya, diversifikasi asil, miwah pikolih petani, taler ngirangin emisi gas rumah kaca. c. Agrowisata, inggih punika sistem pertanian san ngapukang aktivitas pertanian sareng aktivitas pariwisata, sekadi ngolah kebon, manyi woh-wohan, ngerasang susu, miwah masandekan ring umah petani. Agrowisata prasida nincapang nilai tambah produk pertanian, pelestarian budaya lokal, miwah pendidikan lingkungan, taler ngirangin dependensi ring sektor pariwisata konvensional.

Ida dane sinareng sami, ngiring sareng-sareng mautsaha nyaga tanah sawah Bali. Ngiring iraga sareng-sareng mautsaha ngalestariang tanah sawah Bali. Sawah Bali punika punyan iraga. Tegal Bali punika tetegenan iraga. Sawah ring Bali pinaka masa depan iraga.

Inggih wantah asapunika sane prasida atur titiang, manawi akeh kakirangan miwah kaiwangan titiang sajeroning matur i wawu, mawanti-wanti titiang nglungsur geng rena pengampura, sineb titiang antuk parama shanti, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om .

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Pamuput sane prasida aturang titiang inggih punika pamerintah Bali patut ngemargiang makudang-kudang utsaha strategis anggen nanganin pikobet lahan sawah sane nyansan nglimbak, inggih punika: 1. Ngaturang tata ruang sané becik, antuk ngwatesin pawangunan ring lahan pertanian miwah ngedumang lahan antuk konservasi. 2. Ngicénin insentif miwah perlindungan ring para petani, antuk ngicénin wantuan modal, teknologi, subsidi, miwah sertifikat hak tanah. 3. Nincapang kesadaran miwah partisipasi masyarakat, antuk ngelaksanayang sosialisasi, pendidikan, advokasi, miwah kampanye indik mabuatnyané nyaga sawah. 4. Inovasi ring widang pertanian mangda prasida nagingin kakirangan lahan, sekadi nanem padi antuk sistem silang utawi nanem padi asiki raris nanem padi akeh. 5. Nincapang kawéntenan tanah sané subur ring genah sané nénten becik antuk pupuk organik miwah pupuk organik mikoriza. Paindikan puniki patut kamargiang antuk ngemargiang samian pamangku sane mautsaha, minakadi pemerintah, petani, masyarakat, akademisi, miwah para pengusaha. Wantah malarapan antuk pamargi punika, iraga prasida nyaga tur ngalestariang tanah sawah Bali pinaka warisan budaya miwah sumber kauripan iraga." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.