UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Tuna Kriya Wewidangan Desa ring Indonesia

From BASAbaliWiki
20231125T013250762Z001492.JPG
0
Vote
Title
Tuna Kriya Wewidangan Desa ring Indonesia
Affiliation
SMAS Lab Undiksa
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Tuna Kriya Wewidangan Desa ring Indonesia

Om Swastiastu,Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, nama buddha,lan salam kebajikan. Matur suksma majeng ring panganter acara, santukan galahe sane becik puniki kapicayang ring pasikian titiange. Sane wangiang titiang bapak utawi ibuk sane presida rauh mangkin, taler para panureksa sane wangiang titiang. Sedurung titiang ngaturang orasi indik Tuna Kria ring wewidangan desa sane wenten ring indonesia.ngiring sareng sami ngaturang pangastungkara ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, saantukan antuk kerta Wara Nugrahan Ida, iraga sareng sami prasida kacunduk ring galahe sane becik mangkin. Napi nika Tuna Kriya? Jati ida dane sareng sami sampun uning napi nika Tuna Kria. Nah Tuna Kria utawi tuna karya inggih punika istilah sane kaangen olih anake sane nenten ngelah gegaen. Manut BPS badan pusat Statistik jumlah Tuna Kria ring indonesia mangkin wenten 7.86 yuta jadma. Jumlah Tuna Kria puniki tegeh pisan,ketimbang pidan sedurung pandemi wenten ring Indonesia. Silih sinunggil sane ngawinang wenten Tuna Kriag punika ring Indonesia inggih punika dwaning akehan lapangan kerja sane akidik, sareng kawentenan akeh jadmane sane ngerereh gegaen. Lianang ring punika wenten taler pikobet sane ngawinang kawentenan Tuna Kria wenten ring Indonesia. Luir upun : kirangnyane informasi indik lowongan pekerjaan, sane ngaenang parakrama sane nongos ring desa nenten uning indik lowong gegaen santukan akses informasi sekadi internet, utawi media cetak kirang ring Desa. kirangne pendidikan lan keterampilan masyarakat, sane ngaenang masyarakat punika keweh ngalih gegaen santukan syarat sane katagih nenten presida kasarengin. Kapiambeng selanturnyane inggih punika perekonomian indonesia sane ngangsan rered. Daya beli para kramane ngangsan tuun, sane ngaenang perusahaan ngirangin produk lan wusan ngadol produknyane, napi malih ngantos keni PHK. Wenten cara sane presida kalaksanayang sareng sami manda Tuna Kria ring indonesia presida tuun. Luir ipun : Nyarengin pendidikan lan pelatihan keterampilan sane wenten, manda syarat sane katagih presida kasarengin, miwah magda presida medapu sareng pelamar sane lianan. Ngelintangan akses, teknologi ,informasi lan pasar ring Pedesaan. Sekadi pemasangan jaringan internet lan telekomunikasi ring wewidangan pedesaan manda masyarakat dangan antuk mebaosang sareng masyarakat sane lianan. Ngaryaning sosialisasi lan mentoring majeng ring masyarakat desa sane nedeng nyalanang usahanyane. Dadosipun yening usahanyane labda, yening lakar ngemajuang usahanyane jati lakar ngalih kariawan, lindike puniki mapaiketan sareng kirangnyane Tuna Kria ring Indonesia. Mangkin para Bapak Ibu calon pemimpin, resepang mangkin Tuna kria niki sampunang nadosang para krama Indonesia kasengguh Negara Nista, nenten berkembang, yening Tuna kria niki nenten katanganin serius, sinah pacang ngawinang Negara indonesiane sayan-sayan rered kawentenanyane. Inggih wantah asmpunika sane preside aturang tititang yening wenten baos sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami, titiang nunas pengampura ping banget. Dumogi sane durus angota DPD RI selanturnyane presida mragatang parindikan puniki. Titiang puputang antuk parama santhi. Om Santhi santhi santhi om, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, nama buddha,lan salam kebajikan.

In Indonesian