UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Interpret the Third Principle

From BASAbaliWiki
20230122T225105671Z316406.jpg
0
Vote
Title (Indonesian)
Memaknai Sila Ke 3
Title (Balines)
Negesin Sila Ka Ping 3
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Eka Werdi
Institution / School / Organization
SMAN 8 Denpasar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  I Dewa Ayu Made Manis Suarningsih

  15 months ago
  Votes 0++
  Ong Swastyastu ampura nyelang galah, wastan titiang I Dewa Ayu Made Manis Suarningsih. Titiang jagi mapanampen indik esai sane sampun katulis, ngenenin indik "Interpret the Third Principle" (menafsirkan prinsip ketiga) sakadi sane sampun kawedar pamucukne ring sila ketiga. Manut saking titiang, napi sane sampun kasobiahang ring esai puniki jakti tur becik yening wargi makasami prasida nyalanang papineh puniki nagingin, ngaturang, tur ngajiang pastika becik pisan. Mawit saking suku, ras, agama, etnis, kebudayaan, bahasa lan adat sane malianan, punika nenten manadosang iraga mabinayan. Iraga makasami sujatine pateh kadadosang siki iriki ring Negara Indonesia. Sakadi conto nyane iraga maduwe akeh basa sane mabinayan, nanging punika prasida kasikiang nganggen basa nasional basa pamersatu bahasa indonesia mangda nenten meweh ritatkala mabebaosan. Ngenenin indik pabinayan - pabinayan sane lianan kari makeh kunci nyane wantah asiki toleransi. Inggih wantah kadi asapunika panampen saking titiang. Ampura yening wenten sane nenten anut, nunas ampura, suksma Ong Santi, santi, santi Ong.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Sakadi sane sampun munggah ring Pancasila Sila ka ping tiga, iraga patut ngraketang tur nincapang persatuan utawi pasikian. Pasikian suksmannyane nenten saling lempas, gabung ring sajeroning pabinaan. Utawi sane ketah kawastanin Keanekaragaman.Silih tunggil, sane paling ketah wenten ring wewidangan i ragane inggih punika keanekaragaman utawi pakilitan agama.Sakewanten, pabinaan sane metu saking pakilitan agama punika sapatutnyane saling masikian.

  Sakadi suksman kruna pasikian, i raga pastika ngaptiang mangda prasida nuntun pabinaan punika antuk saling nagingin, ngaturang, tur ngajiang. Nika sane prasida nuntun pabinaan dados pasikian. Indonesia madue akeh pisan keanekaragaman, minakadi suku,ras,agama,etnis,adat,budaya,lan sane siosan. Mangda kawangun persatuan lan kesatuan, kaperluang toleransi ring pabinayan, silih sinunggil parilaksana toleransi sane dados kelaksanayang minakadi saling berbagi, berbagi nenten ke anak sane madue kapatehan manten, nanging berbagi taler ke anak sane madue pabinayan, minakadi saling berbagi sareng pisaga sane sios agama. Parilaksana toleransi lan saling berbagi sane utama ring keanekaragaman mangda kawangun kedamaian lan kerukunan ring pabinayan sane mawinang nenten wenten perpecahan.

  Lianan punika seka minoritas patut masikian sareng seka mayoritas sawireh iraga puniki Indonesia, sane medasar Bhineka Tunggal Ika sane maarti Lian nanging state siki. Indonesia inggih punika negara sane banget mekatah kawentenan budaya, agama, lan bahasa. Iraga patut uning ring sane kabaos toleransi. Rahine sukre bang toyip lan adinyane jagi lunge ke masjid nanging di tengah Margi, motor ne Mati anget ada nak Bali nulungin.Tri Hita Karana pinaka konsep agama Hindu taler pinaka dasar Agama ring mangda prasida ngasihin makasami sane wenten ring gumine puniki. Ring islam taler nynahyang mangda rage welas asih ring ida shang hyang Widhi wasa tur sane kewentenyane sane meartos , Sami agama mangda irage welas asih ring sesame manusia tur mesiosannyane mangda prasida nyujur sareng-sareng sejahtera.

  In Indonesian