UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Bang

From BASAbaliWiki


b*
bang
Root
Bang
Other forms of "Bang"
Definitions
 • red en
 • merah id
Translation in English
red
Translation in Indonesian
merah
Synonyms
 • Barak (l)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  -
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Iba sanja tapel bang masolah.
  English
  Last night the red mask performed.
  Indonesian
  -
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Ada ules siap Ejo Sambu, Sa Budi, Biying Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil Cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo lan ane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  Ada aya ijo sambu, Sa budi, Biing Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo serta yang lainnya.
  Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
  Balinese
  Manut ring babad utawi carita rakyat, wastan Bang metu saking kruna Jarak Bang utawi Bangkliki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Bangli
  Balinese
  Bang malu manira minehang naya upaya apang nyidang nginem yeh danune,” pajar Sang Prabu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
  Balinese
  Saradageng kawangun sakadi paksi garuda antuk makudang-kudang tiing utawi ampu sane mapayas sakancan sekar pucuk bang.
  English
  Saradageng is shaped like an eagle or bird and is made using bamboo or young palm leaves decorated with hibiscus flowers or bang buds.
  Indonesian
  Prosesi ini diawali dengan upacara masucian di Pura Pancoran Emas.
  Holiday or Ceremony Bukakak
  Balinese
  Icang mase masemaya ngemaang temon-temon, nyen ja nyidaang nulungin kal bang hadiah.”

  “Seken munyin caine to?” patakon I Kedis Cangak ane ngancan precaya.

  “Sumpah, icang bani gondong pitu likur.
  English
  -
  Indonesian
  Aku hanya bisa memberi petunjuk,” jawab Lembu.

  “Katakanlah, petunjuk apa itu, Lembu?” kata Serigala penuh harap.

  “Mintalah bantuan kepada bangau!
  Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
  Balinese
  Dasaksara kepah dados dasa wijaksara, inggih punika Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Śing, Wang, Yang.
  English
  Dasaksara consists of ten wijaksara, namely Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Śing, Wang, Yang.
  Indonesian
  Kutukan itu berakhir jika ia melahirkan seorang putra titisan Siwa.
  VisualArt Dasaksara Hanoman
  Balinese
  Ada bungan tunjung bang, tunjung putih, tunjung biru, bunga jempiring, bunga cepaka, muang bunga ane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  Abang bersama Ni Cakranggi akan meninggalkan kalian berdua.
  Folktale Empas Teken Angsa
  Balinese
  Gunung Tapak kabaos ring naskah-naskah kuno Bali, utamannyané ring Sesuratan Purana Bangsul sané maosang indik kawéntenan genah suci ring wewidangan Beratan inggih punika Terate Bang (Teratai Merah) sané kantun wénten ring bongkol Gunung Tapak sapisanan dados wates pinih lor Kebun Raya Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Gunung Tapak
  Balinese
  Nanging I Botol matempo pacang ngidih tetimbang tekening beburon lenan.

  “He Sampi,” keto makadadua nyapa I Sampi ane sedeng ngilag padang. “Bang ja icang ajak dadua pamutus ane adil,” pangidih I Samong tekening I Sampi disubane nyritayang unduke.

  “Mbooooo....!” saut I Sampi. “Ba seken manusane sing ngelah pangrasa.
  English
  -
  Indonesian
  Dari pagi sampai tengah hari aku dipaksa membajak sawah.
  Folktale I Botol Ngalih Pamutus
  Balinese
  Sedek iteh magonjakan ajak nyaman-nyamane, saget teka kelihan burone, banban pesan kelian burone mamunyi, “Jro Bukal, Tiang mapengarah, buin mani banjar burone makejang tedun magae.” Mara keto munyin kelian burone, bangras I Bukal masaut. “Ngudiang icang bang arah-arah tuun ngroyong?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Bukal Pesu Peteng
  Balinese
  Ebene sisan daar bang pisaga ngidih abedik, yen enu sisane dadi adep.”

  I Congeh nyakupang limane matur suksemaning manah. “Nah ne jani kema suba cai mulih nanging ingetang eda nyen unduke ene sambatanga teken anak elenan.”

  Disubane I Congeh mapamit, laut ia encol neked di sisin segarane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
  Balinese
  Yen nyak cai ngandong icang kema, kal bang ngidih nyambu.” Kacerita majalan I Kancil ngandong I Lutung nuju punyan nyambu di sisin alase.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lutung Teken I Kancil
  Balinese
  Ento krana gumine ngiring Ida Sang Prabu, lantas ada saud pangandikan Ida. “Nah, ne jani manira masobe, nyen ja nyidaang ngmatiang raksasane ento, ia bakal jenengang agung, bakal bang nyuang pianak nira Sang Putri,” keto pangandikan Idane suba kajarwak di negaranidane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Ento krana gumine ngiring Ida Sang Prabu, lantas ada saud pangandikan Ida. “Nah, ne jani manira masobe, nyen ja nyidaang ngmatiang raksasane ento, ia bakal jenengang agung, bakal bang nyuang pianak nira Sang Putri,” keto pangandikan Idane suba kajarwak di negaranidane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Sampun wilangan makudang-kudang dasa ida makarya buku taler sampun kadol, silih sininggil inggian punika Gaguritan Wang Bang Sunaran.
  English
  Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten is a widely known for his expertise in writing literary works word for word.
  Indonesian
  Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten nama yang tersebar luas dengan kepiawaiannya dalam menulis kata demi kata karya sastra.
  Biography of Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten
  Balinese
  Rahine sukre bang toyip lan adinyane jagi lunge ke masjid nanging di tengah Margi, motor ne Mati anget ada nak Bali nulungin.Tri Hita Karana pinaka konsep agama Hindu taler pinaka dasar Agama ring mangda prasida ngasihin makasami sane wenten ring gumine puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Interpret the Third Principle
  Balinese
  Ida punika dados manusa, dados bhuta miwah dados dewa Bayi sané embas pinaka cihna "manusa ye"Catur Sanak/Kanda Pat Bhuta inggih punika Anggapati, Mrajapati, Banaspa lan Banaspati Raja sakadi simbol "bhuta ye", Linggih Panca Aksara Sang, Bang, Tang, Ang, Ing dan Aksara Swalalita yang dilengkapi pengangge sastra berupa Windu, Ardhacandra, Nada pinaka china Tri Murti / "dewa ye".
  English
  Kanda Pat Bhuta is what can eliminate good qualities in humans.
  Indonesian
  Kanda Pat Bhuta tersebut yang dapat menghilangkan sifat-sifat baik pada manusia.
  VisualArt KANDA PAT BHUTA
  Balinese
  Raris kapahyasin taler katancebin antuk sekar pucuk bang taler kasangga antuk santen sanw mawit saking tebu ratu miwah kajangkepin antuk sakancan sarana nyedah, inggih punika base, pamor, gambir tembakau, miwah buah.
  English
  After the pujawali ceremony takes place, the Kebo Dongol tradition begins.
  Indonesian
  Setelah upacara pujawali berlangsung, maka tradisi Kebo Dongol dimulai.
  Holiday or Ceremony kebo dongol
  Balinese
  Iraga sareng sami patut nguratiang sesuratan sastra agama puniki: Ring sisin gununge wenten telaga sane luih kakatonang/ wantah sekar Tunjung Putih sekar sane wenten irika wantah mawarna bang/ kapireng suara angsa petak sedek nglangi, sakewanten nenten sinah/ suarannyane alus kapirengin, miwah ngulangunin// Samian telagane nenten wenten sane nenten madaging sekar tunjung/ samian sekar tunjunge nenten wenten sane madaging bramara/ bramarane punika pagrieng nenten wenten sane nenten masuara/ suarannyane becik pisan kapireng/ nenten wenten sane nenten nudut kayun// Wenten naler sane kasurat ring pada kakawin puniki: tarune sami sakadi saling cingakin/ punika taler telagane makasami seneng/ sekarnyane samian mawarni petak sakadi warna petak penyingakan/ sakewanten bramara sane mawarna ireng punika maencegan irika sakadi batun penyingakan sane ireng// Sekar sane mawarni petak, bramara sane mawarni ireng, angin sane ngasirsir, suaran bramarane sane lengut, punika sakadi simbol suci ring sajeroning ajahan yoga-tantra makilitan saking sabda suci miwah aksara suci.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Ne madan akulturasi yen bang kene gen jejehne basa Baline mekelo-mekelo kel ilang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ayo lestarikan budaya bahasa Bali agar tidak hilang
  Balinese
  Ento mara unduk fasilitas baang wisatawan nondisabilitas, apa buin fasilitas bang timpal-timpal disabilitas, NOL BESAR!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Fasilitas Disabilitas
  Balinese
  Lianan ring punika, wenten taler kapurwan Desa Kesiman sane munggah ring Babad Wangayah sane nyaritayang indik Ida Dalem Watu Ireng kaserang olih Wong Majapahit inggih punika silih tunggil patihnyane sane mapesengan Gajah Mada kasarengin Arya Wang Bang, Arya Damar, miwah Arya sane lianan duk warsa 1262 (siu satak nem dasa kalih) M (candra sengkala rwa rsi pangapit tunggal).
  English
  -
  Indonesian
  Para patih Ida Dalem Watu Ireng bisa dikalahkan oleh Wong Majapahit, itulah sebabnya Ida Dalem Watu Ireng berkelana dan moksa di tepi We Ayung yang saat ini disebut Tukad Ayung.
  Literature Kapurwan Parinama Desa Adat Kesiman
  Balinese
  Iraga sareng sami patut nguratiang sesuratan sastra agama puniki: Ring sisin gununge wenten telaga sane luih kakatonang/ wantah sekar Tunjung Putih sekar sane wenten irika wantah mawarna bang/ kapireng suara angsa petak sedek nglangi, sakewanten nenten sinah/ suarannyane alus kapirengin, miwah ngulangunin// Samian telagane nenten wenten sane nenten madaging sekar tunjung/ samian sekar tunjunge nenten wenten sane madaging bramara/ bramarane punika pagrieng nenten wenten sane nenten masuara/ suarannyane becik pisan kapireng/ nenten wenten sane nenten nudut kayun// Wenten naler sane kasurat ring pada kakawin puniki: tarune sami sakadi saling cingakin/ punika taler telagane makasami seneng/ sekarnyane samian mawarni petak sakadi warna petak penyingakan/ sakewanten bramara sane mawarna ireng punika maencegan irika sakadi batun penyingakan sane ireng// Sekar sane mawarni petak, bramara sane mawarni ireng, angin sane ngasirsir, suaran bramarane sane lengut, punika sakadi simbol suci ring sajeroning ajahan yoga-tantra makilitan saking sabda suci miwah aksara suci.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Cara munyin tiang busan, bang suba ala mane bekerja, tiang sujatine Makita hidup normal cara ane kasobyahang olih Jerinx, nanging tiang takut mapenara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Merinding Bulu Kudukku Membayangkan Jerinx
  Balinese
  Bule ento nyelonong langsung mejalan ne ngae macet ulian Ade mobil motor ne lewat len arah.seharusne yen sing ngelah sim de bang ne ngabe motor di Bali!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pengendara asing meresahkan di Bali
  Balinese
  Jeg bang suba guru wisesa ane ngurusang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampai Tanggal 9 Agustus (Katanya)
  Balinese
  Bantuan ane bang Kaden pemerintah sg je ngidang anggon abulan!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature berani meberikan aturan berani memberikan solusi
  Balinese
  harusne ade penegasan tentang aturan lalu lintas bang wisatawan manca negara ne lan ade ne surat izin mengemudi antuk pengendara.
  English
  -
  Indonesian
  sebaiknya ada penegasan tentang peraturan lalu lintas bagi wisatawan manca negara dan adanya surat izin mengemudi bagi pengendara.
  Literature bule yang kecelakaan
  Balinese
  harusne ade penegasan tentang aturan lalu lintas bang wisatawan manca negara ne lan ade ne surat izin mengemudi antuk pengendara.
  English
  -
  Indonesian
  sebaiknya ada penegasan tentang peraturan lalu lintas bagi wisatawan manca negara dan adanya surat izin mengemudi bagi pengendara.
  Literature bule yang tabrakan
  Balinese
  Yen dadi icang ngidih tekening cai, bang ja icang ngentinin cai dini.
  English
  -
  Indonesian
  Musim kemarau seperti ini, pepohonan tiada berbuah.
  Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
  Balinese
  Sajaba Ong-kara miwah Ang-kara wenten taler wijaksara Bang pinaka wijaksara Bhatara Brahma sane magenah ring daksina, Mang wijaksara Bhatara Rudra sane magenah ring neriti, Tang wijaksara Bhatara Mahadewa sane magenah ring pascima, miwah Śing wijaksara Dewa Sangkara sane magenah ring wayabya.
  English
  Apart from Ong-kara and Ang-kara there are also Vijaksara Bang as the sacred script of Dewa Brahma which is located in the south, Vijaksara Mang as the sacred script of Dewa Rudra which is located in the southwest, Vijaksara Tang as the sacred script of Dewa Mahadewa which is located in the west, and Wijaksara Śing the sacred script of Dewa Sangkara which is located in the northwest.
  Indonesian
  Selain Ong-kara dan Ang-kara juga terdapat wijaksara Bang sebagai aksara suci Dewa Brahma yang terletak pada arah selatan, wijaksara Mang aksara suci Dewa Rudra yang terletak pada arah barat daya, wijaksara Tang aksara suci Dewa Mahadewa yang terletak pada arah barat, dan wijaksara Śing aksara suci Dewa Sangkara yang terletak pada arah barat laut.
  VisualArt Mahakala
  Balinese
  Cara ané suba-suba, sampiné kalébang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
  Balinese
  Buin kone teka anake odah i pidan, lantas ngomong, “I pidan nyai suba tuturin, sing bang ngrengkeng, gorahang Widine mabaat-baatan mapaica, jani masi buin nyai ngrengkeng keto.
  English
  Well, if you wish to be a merchant, then your wish shall be granted.” Said the old woman, then she vanished again.
  Indonesian
  -
  Folktale NI DAHA TUA
  Balinese
  Nenten wantah punika, kari akeh imba sane lianan, inggih punika wisatawan sane nenten mabusana ngingel ring pentas tari pendet Puri Saraswati lan Pura Gunung Batur, wisatawan sane mafoto nenten nganggen busana ring taru kayu putih suci ring kabupaten Tabanan, wisatawan sane melinggih ring pelinggih Pura Teratai Bang, wisatawan sane meditasi nenten nganggen busana ring Denpasar.
  English
  In order to be implemented, the 2024 leader can provide guide services under the auspices of the government that can be used by tourists.
  Indonesian
  Tidak hanya itu, masih banyak contoh lainnya seperti wisatawan yang tidak berbusana saat pementasan Tari Pendet di Pura Saraswati dan Pura Gunung Batur, wisatawan yang berfoto tanpa busana di Taru Kayu Putih Suci yang ada di Kabupaten Tabanan, wisatawan yang duduk di tugu Pura Teratai Bang, wisatawan yang meditasi tanpa busana di Denpasar.
  Government PARISOLAH WISATAWAN
  Balinese
  Ditu kal centokang, nyen ja bani nyaup tur ngedaar kal bang hadiah,” keto Pan Balang Tamak ngrincikang winayane.
  English
  -
  Indonesian
  Siapa yang berani membersihkan tai anjing itu akan diberi hadiah.
  Folktale Pan Balang Tamak, Pacentokan Tain Cicing
  Balinese
  Bancingah mandalané kasabuhin pucuk bang nedeng kembang
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Panca Brahmaning Sugriwa Mandala
  Balinese
  Sakéwanten ring Bali, margané nénten ja katutup baan warna bang miwah gadang, wantah pateh sakadi rahina-rahina biasané.
  English
  My name is Thomas Ward and I am currently in grade six attending Bali Island School.
  Indonesian
  Namun, Buleleng jauh lebih menderita kekurangan.
  Childrens Book Paplajahan sané Kajahin antuk Bali ring Déwék Tiang olih Thomas Ward
  Balinese
  Ada tunjung bang, tunjung petak, tunjung pelung, makejang nyumbungang raga elag elog ampehang angin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pedanda Baka
  Balinese
  Nyen cara jani bang ceramah, makejang pada dueg.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pedanda Baka
  Balinese
  Pura Teratai Bang magenah ring Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pura Teratai Bang
  Balinese
  Pekak lingsir majujuk di arepne. “Bang tiang ngidih nasi, Cening!
  English
  -
  Indonesian
  Yang berdiri di depannya adalah seorang kakek tua. “Berilah aku sesuap nasi, Anak Kecil!
  Folktale Putri Bening
  Balinese
  Bang icang mirah lan emas anggon mayah utang!” “Yih cai anak cerik tusing nawang tata krama, ngawag cai mapeta.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Selat Bali
  Balinese
  Diolas, bang ja icang nyilih tanduk caine apang icang ngenah mawibawa.
  English
  -
  Indonesian
  Anjing tak memiliki tanduk,akan tetapi ekornya panjang.
  Folktale Silih Silih Kambing
  Balinese
  Rahine sukre bang toyip lan adinyane jagi lunge ke masjid nanging di tengah Margi, motor ne Mati anget ada nak Bali nulungin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural The Spark Plug Was Dead On Friday
  Balinese
  Yadiastu di pura sube ngelemeng bang e pewarah mangda pemedek ten ngutang lulu ngawagin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampah Itu Anugrah
  Balinese
  Sareng Komposer Evan Ziporyn sakeng Boston, Wija ngripta Shadow Bang (2001 miwah 2004).
  English
  With composer Evan Ziporyn of Boston, Wija created Shadow Bang (2001 and 2004).
  Indonesian
  Dia menciptakan Wayang Tantri pada tahun l982, sebuah bentuk pertunjukan wayang kulit yang menceritakan dongeng binatang (fable) yang disisipkan dalam rangkaian cerita seperti kisah dongeng Sheherazade: Tantri mengisahkan tentang cara seorang perempuan mempertahankan hidupnya dengan menceritakan rangkaian kisah kehidupan binatang kepada seorang raja yang misoginis.
  Performance Wayang Tantri