Bang

bang

b*
  • red (Adjective)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Iba sanja tapel bang masolah.
[example 1]
Last night the red mask performed.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ada ules siap Ejo Sambu, Sa Budi, Biying Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil Cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo lan ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Ada aya ijo sambu, Sa budi, Biing Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo serta yang lainnya.

In Balinese:   Manut ring babad utawi carita rakyat, wastan Bang metu saking kruna Jarak Bang utawi Bangkliki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bang malu manira minehang naya upaya apang nyidang nginem yeh danune,” pajar Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang mase masemaya ngemaang temon-temon, nyen ja nyidaang nulungin kal bang hadiah.”

“Seken munyin caine to?” patakon I Kedis Cangak ane ngancan precaya. “Sumpah, icang bani gondong pitu likur.

In English:  

In Indonesian:   Aku hanya bisa memberi petunjuk,” jawab Lembu. “Katakanlah, petunjuk apa itu, Lembu?” kata Serigala penuh harap.

“Mintalah bantuan kepada bangau!

In Balinese:   Ada bungan tunjung bang, tunjung putih, tunjung biru, bunga jempiring, bunga cepaka, muang bunga ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Abang bersama Ni Cakranggi akan meninggalkan kalian berdua.

In Balinese:   Gunung Tapak kabaos ring naskah-naskah kuno Bali, utamannyané ring Sesuratan Purana Bangsul sané maosang indik kawéntenan genah suci ring wewidangan Beratan inggih punika Terate Bang (Teratai Merah) sané kantun wénten ring bongkol Gunung Tapak sapisanan dados wates pinih lor Kebun Raya Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging I Botol matempo pacang ngidih tetimbang tekening beburon lenan.

“He Sampi,” keto makadadua nyapa I Sampi ane sedeng ngilag padang. “Bang ja icang ajak dadua pamutus ane adil,” pangidih I Samong tekening I Sampi disubane nyritayang unduke.

“Mbooooo....!” saut I Sampi. “Ba seken manusane sing ngelah pangrasa.

In English:  

In Indonesian:   Dari pagi sampai tengah hari aku dipaksa membajak sawah.

In Balinese:   Yen nyak cai ngandong icang kema, kal bang ngidih nyambu.” Kacerita majalan I Kancil ngandong I Lutung nuju punyan nyambu di sisin alase.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento krana gumine ngiring Ida Sang Prabu, lantas ada saud pangandikan Ida. “Nah, ne jani manira masobe, nyen ja nyidaang ngmatiang raksasane ento, ia bakal jenengang agung, bakal bang nyuang pianak nira Sang Putri,” keto pangandikan Idane suba kajarwak di negaranidane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento krana gumine ngiring Ida Sang Prabu, lantas ada saud pangandikan Ida. “Nah, ne jani manira masobe, nyen ja nyidaang ngmatiang raksasane ento, ia bakal jenengang agung, bakal bang nyuang pianak nira Sang Putri,” keto pangandikan Idane suba kajarwak di negaranidane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun wilangan makudang-kudang dasa ida makarya buku taler sampun kadol, silih sininggil inggian punika Gaguritan Wang Bang Sunaran.

In English:   Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten is a widely known for his expertise in writing literary works word for word.

In Indonesian:   Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten nama yang tersebar luas dengan kepiawaiannya dalam menulis kata demi kata karya sastra.

In Balinese:   Iraga sareng sami patut nguratiang sesuratan sastra agama puniki: Ring sisin gununge wenten telaga sane luih kakatonang/ wantah sekar Tunjung Putih sekar sane wenten irika wantah mawarna bang/ kapireng suara angsa petak sedek nglangi, sakewanten nenten sinah/ suarannyane alus kapirengin, miwah ngulangunin// Samian telagane nenten wenten sane nenten madaging sekar tunjung/ samian sekar tunjunge nenten wenten sane madaging bramara/ bramarane punika pagrieng nenten wenten sane nenten masuara/ suarannyane becik pisan kapireng/ nenten wenten sane nenten nudut kayun// Wenten naler sane kasurat ring pada kakawin puniki: tarune sami sakadi saling cingakin/ punika taler telagane makasami seneng/ sekarnyane samian mawarni petak sakadi warna petak penyingakan/ sakewanten bramara sane mawarna ireng punika maencegan irika sakadi batun penyingakan sane ireng// Sekar sane mawarni petak, bramara sane mawarni ireng, angin sane ngasirsir, suaran bramarane sane lengut, punika sakadi simbol suci ring sajeroning ajahan yoga-tantra makilitan saking sabda suci miwah aksara suci.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lianan ring punika, wenten taler kapurwan Desa Kesiman sane munggah ring Babad Wangayah sane nyaritayang indik Ida Dalem Watu Ireng kaserang olih Wong Majapahit inggih punika silih tunggil patihnyane sane mapesengan Gajah Mada kasarengin Arya Wang Bang, Arya Damar, miwah Arya sane lianan duk warsa 1262 (siu satak nem dasa kalih) M (candra sengkala rwa rsi pangapit tunggal).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami patut nguratiang sesuratan sastra agama puniki: Ring sisin gununge wenten telaga sane luih kakatonang/ wantah sekar Tunjung Putih sekar sane wenten irika wantah mawarna bang/ kapireng suara angsa petak sedek nglangi, sakewanten nenten sinah/ suarannyane alus kapirengin, miwah ngulangunin// Samian telagane nenten wenten sane nenten madaging sekar tunjung/ samian sekar tunjunge nenten wenten sane madaging bramara/ bramarane punika pagrieng nenten wenten sane nenten masuara/ suarannyane becik pisan kapireng/ nenten wenten sane nenten nudut kayun// Wenten naler sane kasurat ring pada kakawin puniki: tarune sami sakadi saling cingakin/ punika taler telagane makasami seneng/ sekarnyane samian mawarni petak sakadi warna petak penyingakan/ sakewanten bramara sane mawarna ireng punika maencegan irika sakadi batun penyingakan sane ireng// Sekar sane mawarni petak, bramara sane mawarni ireng, angin sane ngasirsir, suaran bramarane sane lengut, punika sakadi simbol suci ring sajeroning ajahan yoga-tantra makilitan saking sabda suci miwah aksara suci.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cara munyin tiang busan, bang suba ala mane bekerja, tiang sujatine Makita hidup normal cara ane kasobyahang olih Jerinx, nanging tiang takut mapenara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jeg bang suba guru wisesa ane ngurusang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bantuan ane bang Kaden pemerintah sg je ngidang anggon abulan!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen dadi icang ngidih tekening cai, bang ja icang ngentinin cai dini.

In English:  

In Indonesian:   Musim kemarau seperti ini, pepohonan tiada berbuah.

In Balinese:   Cara ané suba-suba, sampiné kalébang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kone teka anake odah i pidan, lantas ngomong, “I pidan nyai suba tuturin, sing bang ngrengkeng, gorahang Widine mabaat-baatan mapaica, jani masi buin nyai ngrengkeng keto.

In English:   Well, if you wish to be a merchant, then your wish shall be granted.” Said the old woman, then she vanished again.

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu kal centokang, nyen ja bani nyaup tur ngedaar kal bang hadiah,” keto Pan Balang Tamak ngrincikang winayane.

In English:  

In Indonesian:   Siapa yang berani membersihkan tai anjing itu akan diberi hadiah.

In Balinese:   Ada tunjung bang, tunjung petak, tunjung pelung, makejang nyumbungang raga elag elog ampehang angin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyen cara jani bang ceramah, makejang pada dueg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pura Teratai Bang magenah ring Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bang icang mirah lan emas anggon mayah utang!” “Yih cai anak cerik tusing nawang tata krama, ngawag cai mapeta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diolas, bang ja icang nyilih tanduk caine apang icang ngenah mawibawa.

In English:  

In Indonesian:   Anjing tak memiliki tanduk,akan tetapi ekornya panjang.

In Balinese:   Rahine sukre bang toyip lan adinyane jagi lunge ke masjid nanging di tengah Margi, motor ne Mati anget ada nak Bali nulungin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sareng Komposer Evan Ziporyn sakeng Boston, Wija ngripta Shadow Bang (2001 miwah 2004).

In English:   With composer Evan Ziporyn of Boston, Wija created Shadow Bang (2001 and 2004).

In Indonesian:   Dia menciptakan Wayang Tantri pada tahun l982, sebuah bentuk pertunjukan wayang kulit yang menceritakan dongeng binatang (fable) yang disisipkan dalam rangkaian cerita seperti kisah dongeng Sheherazade: Tantri mengisahkan tentang cara seorang perempuan mempertahankan hidupnya dengan menceritakan rangkaian kisah kehidupan binatang kepada seorang raja yang misoginis.
  1. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010