In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Literature Kapurwan Parinama Desa Adat Kesiman

Desa adat kesiman.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
dwayu widya
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • wit parinama desa
Reference
Related Places
Desa Adat Kesiman
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description

Dwayu Widia


In English

In Balinese

Pulo Bali wantah silih tunggil pulo sane wenten ring wewidangan Panegara Indonesia. Pulo sane ketah kabaos Pulo Dewata puniki sampun kaloktah ring dura negara santukan madue pulo sane asri, akeh madue seni budaya, tradisi, miwah sane lianan. Yening selehin indik seni budaya miwah tradisi, wenten makudang-kudang seni budaya miwah tradisi sane kaloktah ring wewidangan jagat Baline taler ring dura negara. Silih tunggil tradisi sane ketah kauningayang olih krama Baline inggih punika tradisi Ngerebong sane kalaksanayang olih krama Desa Kesiman ring Pura Petilan Kesiman, Denpasar. Ring reragragan puniki nenten ja jagi maosang indik tradisi Ngerebong punika, sakewanten ring reragragan puniki jagi nguningayang indik kapurwan wastan Desa Kesiman santukan akeh krama Baline uning indik tradisinyane kemanten sakewanten nenten uning indik kapurwan wastan desanyane. Desa Adat Kesiman inggih punika silih tunggil desa sane wenten ring Denpasar Timur. Desa Adat Kesiman kapah dados tigang desa inggih punika Kelurahan Kesiman, Kesiman Petilan, miwah Kesiman Kertalangu. Yening selehin indik kapurwan wastan Desa Kesiman punika wenten papineh saking Bendesa Adat Kesiman warsa 2007 kalih talih pitu inggih punika Bapak Karim miwah panglingsir pangripta lontar I Wayan Turun saking Desa Kesiman taler maosang indik wastan Desa Kesiman punika wit saking kruna Kusiman sane mapaiketan ring kapurwan Puri Kesiman. Ring abad 18, Kerajaan Badung ngutus silih tunggil warih saking Puri Pemecutan ka wewidangan Kusiman mangdane nabehin tameng wewidangan mangda nenten kaserang olih musuh. Lianan ring punika, wenten taler kapurwan Desa Kesiman sane munggah ring Babad Wangayah sane nyaritayang indik Ida Dalem Watu Ireng kaserang olih Wong Majapahit inggih punika silih tunggil patihnyane sane mapesengan Gajah Mada kasarengin Arya Wang Bang, Arya Damar, miwah Arya sane lianan duk warsa 1262 siu satak nem dasa kalih M candra sengkala rwa rsi pangapit tunggal . Para patih Ida Dalem Watu Ireng prasida kakasorang olih Wong Majapahit, punika mawinan Ida Dalem Watu Ireng nglaksanayang mider bhuana tur prasida moksa ring tepi We Ayung sane mangkin kabaos Tukad Ayung. Sasampunne Ida Dalem Watu Ireng prasida moksa, pangiring Idane ngwangun tugu sane kabuat antuk batu ageng sane kawastanin Batu Sima. Ring Babad Wangayah puniki taler madanging punggelan sane ngenenin indik kapurwan kruna Kusiman inggih punika : ...Ku ingaran kukuh, sima kinarenen labaning parhyangan Dalem Mutering Kusiman. Grahanira mareng tepining We Ayung winangun puput Parhyangan Dalem Mutering Kusiman ring Sugihan Yawa. Apan wongong Yawa inaturaken pailen-ilening Bhatara irika, mangkana sakeng kuneng... Babad Wangayah, hal 4 ...Ku mateges kukuh, sima mateges lambang parhyangan Dalem Mutering Kusiman. Genahnyane ring tepi Tukad Ayung, wangunan Parhyangan Dalem Mutering Kusiman puput ring Sugihan Jawa. Yening Sugihan Jawa ngaturang sembah majeng ring Bhatara irika, asapunika critanyane... Babad Wangayah, hal 4 Yening selehin ring punggelan punika wenten suksma kruna Kusiman sane wit saking kruna Ku sane mateges kukuh miwah kruna Sima sane mateges lambang wates dadosnyane kruna Kusiman madue suksman inggih punika wates sane kukuh utawi teguh. Suksman kruna Kusiman sane kabaos olih Bendesa Adat Kesiman Bapak Karim miwah I Wayan Turun punika mapaiketan ring daging Babad Wangayah. Kruna Kusiman punika sane kasuen-suen dados Kesiman tur ngantos mangkin kruna Kesiman punika kaanggen wastan Desa Adat Kesiman duk saking warsa 1343 siu tigang atus petang dasa tiga ri kala Bali prasida kakasorang olih Majapahit punika. Asapunika kapurwan parinama Desa Adat Kesiman, dumogi krama Baline prasida uning indik kapurwan parinama Desa utawi wewidangan sane lianan sane wenten ring Bali manut ring sastra-sastra druen panglingsir iraga mangdane iraga nenten iwang ri kala nuturang ka pianak cucu ring masa sane jagi rauh.

In Indonesian