UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

KRISIS TOYA BERSIH RING BALI

From BASAbaliWiki
20231113T063045182Z247912.jpg
0
Vote
Title
KRISIS TOYA BERSIH RING BALI
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://bali.tribunnews.com/2022/09/14/krisis-air-bersih-di-karangasem-warga-jalan-kaki-satu-kilometer-untuk-satu-ember
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMK Negeri 1 Bebandem
Location


Anonymous user #1

7 months ago
Votes 0 You
👍👍👏👏
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu

Para panureksa sane dahat wangiang titiang. Tim BASA Bali Wiki sane kusumayang titiang, taler ida dane sareng sami sane tresna sihin titiang.

Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayubagia majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng mapupul iriki gumantinipun ngemiletin utsawa orasi Basa Bali sane kelaksanayang olih BASA Bali Wiki. Ring galah sane becik puniki, titiang jagi ngaturang orasi sane sane mamurda KRISIS TOYA BERSIH RING BALI.

Ring galah sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pikobet sane wenten ring Bali mangkin, inggih punika pikobet indik kawentenan toya bersih. Toya sane bersih kantun dados pikobet ring makudang-kudang genah ring Bali minakadi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli miwah Kabupaten Gianyar. Indike puniki mamargi santukan kakirangan sumber toya miwah genah punika magenah ring tongos sane tegeh miwah tanah sane tuh. Ngrereh toya sane becik punika meweh tur sumbernyane doh pisan, punika ngawinang krama desa sane wenten ring genahe punika numbas toya sane mael pisan anggen ipun. Yadiastun ring makudang-kudang desa sampun polih wantuan, nanging wantuan punika durung prasida kaanggen jangka panjang. Pemimpin bali sane anyar patut mikayunin lan mautsaha mangda wenten toya bersih ring desa-desa, genah ring pegunungan, miwah ring genah-genah sane tuh. Saluiring krama Bali maduwe hak ring toya bersih kaanggen ring kahuripan nyabran rahina, inggih punika anggen mandus, nyiram, ngumbah, miara kesehatan, misah sane lianan.

Inggih ida dane sareng sami, asapunika sane prasida aturang titiang. Mugi-mugi sane aturang titiang puniki prasida dados uratian olih calon pemimpin bali sane jagi kapilih ring warsa 2024.

Puputang titiang antuk parama santih Om Santi, Santi, Santi Om

In Indonesian