How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pawubahan Iklim ring Pulau Bali Patut Kauratiang samian krama ring Bali

Title
Pawubahan Iklim ring Pulau Bali Patut Kauratiang samian krama ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
I Ketut Nara Kusuma
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 NEGARA
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Om Swastyastyu.

Utamane majeng ring panureksa sane dahat kusumayang titiang. Sapunika taler, para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang ngawitin orasi puniki, ngiring sareng sami nyakupang kara kalih nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasu can Ida, titiang ping kalih ida dan sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara WIKTHON BALI BERORASI utawi Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane Mamurda Pawubahan Iklim ring Pulau Bali Patut Kauratiang samian krama ring Bali.

Ida dane sinareng sami

Pulau Bali, ngamolihang genah jayanti 3 sane pinih becik ring jagat gumine warsa 2023 punika prasida kapolihang ring Media Pariwisata saking New York, Travel and Leisure. Pulau Bali sampun kaloktah pinih becik antuk keasriannyane, makudang-kudang adat istiadat lan budaya sane kental. Dados arah potensial ring Indonesia, ngranayang pulau Bali akeh pisan karauhin olih para wisatawan domestic miwah mancanegara. Manut Data Badan Statistika Provinsi Bali, bulan Desember 2022 kecatet akeh nyane 377.276 ngerahuin, naik 31,27 kabandingan periode ring sasih sadurungne sane kacatet akeh nyane 287.398 ngerauhin pulau Bali. Data puniki ngemolihang potensi pariwisata pulau Bali tegeh pesan, lan puniki dados pikobet ring karma Bali antuk ngelestariang jagat Baline.

Lianan ring madue pikobet sane positif ring perkembangan sektor Pariwisata dan Ekonomi, akeh nyane pengrauh wisatawan domestic miwah mancanegara ring pulau Bali madue pikobet sane nenten becik ring wewidangan lan krama Bali. Sampah utawi Luu sane makacakan ring margine? Nggih, ring pulau Bali sane kaloktah sareng julukan Pulau Dewata nenten prasida lempas saking sampah utawi luu sane makacakan sampun sami ring jagat Baline. Akeh krama maosang pikobet punika nenten je ageng, yening banggeang sakadi asapunika pastika pariwisata lan krama sane wenten ring Bali keni bencana krana luu sane makacakan punika pastika ngranayang udara sane cemer, keni penyakit, lan ngranayang pulau Baline nenten kacingakin asri malih.

Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang

Luu punika sampun dados pikobet sane lumrah mangda patut kauratiang majeng ring pemerintah Baline warsa 2024. Nanging, pikobet sane yakti puniki mangda prasida kauratiang utamannyane ring Bali wenten Pauwahan Iklim utawi Pemanasan Global. Patut uratiang majeng ring jatma sareng sami Pauwahan Iklim utawi Pemanasan Global puniki sakadi ngeningkatang suhu rata-rata permukaan Bumi sane ngawinan efek rumah kaca. Kasuen-suen cuaca ring Bali sampun sayan nincap, puniki ngranayang wenten Pemanasan Global. Nenten punika manten, dampak Pemanasan Global puniki prasida mawinan kelem ring pulau-pulau krana es ring Kutub Utara lan Kutub Selatan nyag mencair . Pauwahan Iklim ring ekstrim puniki, sami karang sagara ring Bali prasida ical musnah ulian Pemanasan Suhu toya ring sagara lan polusi krana ulah saking manusa. Puniki prasida keni sane jele majeng ring kesehatan, majeng ring jagat, keanekaragaman hayati, lan prasida ngawetuang jagate tuh kering . Seiring ring kemajuan Pariwisata Pulau Bali, akeh faktor sane nuntut Bali antuk nglaksanayang perluasan area wisata sakadi Hotel, Restaurant, miwah Destinasi Wisata sane wenten ring Bali sakadi mangkin puniki. Perluasan Area puniki sane ngranayang sami jagat ring pulau Bali silih sinunggilnyane wenten alih fungsi lahan. Lahan-lahan pertanian utawi perkebunan sane dumun sampun asri, prasida ngamolihang oksigen lan udara sane bersih lan mangkin beralih fungsi dados Hotel, Restaurant, Wangunan-wangunan sane ageng, lan Pabrik sane ngamolihang polusi lan puniki dados silih sinunggil faktor sane wenten dados Pemanasan Global. Calon Pemimpin Bali warsa 2024 nenten dados muputang ring sebelah mata kemanten ngenening indik pikobet puniki, nanging wenten akeh dampak negatif sane rauh yening pikobet puniki nenten gelis kalaksanayang diatasi utamannyane ring Sektor Ekonomi dan Pariwisata.

Inggih para pamiarsa sane tresna sihin titiang

Krama ring Bali pastika sampun uning Falsafah Tri Hita Karana. Tri Hita Karana kakepah dados tiga, inggih punika sane kapertama Prahyangan minakadi hubugan manusa sareng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane keping kalih Pawongan minakadi hubungan manusa sareng manusa, lan sane keping tiga Palemahan inggih punika hubunngan manusa sareng jagat. Alam sampun ngicenin iraga kehidupan sane becik pisan, sami kebutuhan sane iraga perluang rauh saking Alam. Krana punika, iraga dados jatma mangda madue rasa urati peduli sareng jagate, nglaksanayang hubungan timbal balik majeng ring jatma sareng alam.

Piteket sane prasida titiang icenin mangda dados mencegah Pemanasan Global : Sane kapertama, nglaksanayang kampanye secara langsung utawi offline, lan nglaksanayang kampanye sane nenten langsung utawi media sosial miwah televisi. Kirangin program-program televisi sane nenten mawiguna lan nyiptayang program televisi sane becik positif mangda urati fokus rikala menyelesaikan pikobet ring jagate, lestariang ekosistem, utamannyane pikobet ngenenin indik Pemanasan Global sane wenten ring Bali. Sane keping kalih, titiang nunas majeng ring pemerintah mangda ngicenin regulasi sane kuat majeng ring sektor-sektor penyumbang gas rumah kaca sane ageng, sakadi Sektor Energi. Kukuhang paiketan pemerintah sareng LSM lan NGO, ngembasang lan nukung organisasi sane mautama saking pikobet jagate. Lianan saking punika, pemerintah sadia nyiagayang anggaran negara utawi APBM newek majeng ring daa truna-truni antuk menfasilitasi inovasi-inovasi sane berdampak ageng ring jagate puniki. Sane keping tiga, kawetenan sane utama ring Restorasi Hutan lan Ekosistem Daratan sane lianan, lan nyiptayang Bali bebas Degradasi

Titiang nunas majeng ring ida dane sareng sami, sane sampun kalaksanayang punika prasida ngeningkatan utawi ngukuhang pikenoh krama Bali utamannyane Generasi Muda lan prasida ngawetuang pikenoh sane urati majeng ring jagate. Dumogi benjang pungkur prasida kapilih dados Pemimpin Bali warsa 2024 sane prasida Menyelaraskan Hubungan jatma utawi manusa sareng jagate. Ngiring iraga sareng sami nadosang Pulau Bali puniki dados pulau sane lumrah ring dura negara krana keasriannyane.

Inggih para panureksa asapunika taler Ida dane sane wangiang titiang, Wantah asapunika titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki, menawi iwang atur titiang, titiang ngalungsur geng rena sinampura tur puputang titiang antuk parama santi. Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Luu punika sampun dados pikobet sane lumrah mangda patut kauratiang majeng ring pemerintah Baline warsa 2024. Nanging, pikobet sane yakti puniki mangda prasida kauratiang utamannyane ring Bali wenten Pauwahan Iklim utawi Pemanasan Global. Patut uratiang majeng ring jatma sareng sami Pauwahan Iklim utawi Pemanasan Global puniki sakadi ngeningkatang suhu rata-rata permukaan Bumi sane ngawinan efek rumah kaca. Kasuen-suen cuaca ring Bali sampun sayan nincap, puniki ngranayang wenten Pemanasan Global. Calon Pemimpin Bali warsa 2024 nenten dados muputang ring sebelah mata kemanten ngenening indik pikobet puniki, nanging wenten akeh dampak negatif sane rauh yening pikobet puniki nenten gelis kalaksanayang (diatasi) utamannyane ring Sektor Ekonomi dan Pariwisata." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.