Ciri Anak Sugih

20220904T043619953Z108722.jpg
Name of Lontar
Ciri Anak Sugih
Identification
Carca
Photo Reference
Location
Credit
Reference
Background information


  You are not allowed to post comments.

  Property "Image" (as page type) with input value "File:{{{Image}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

  Summary


  In English

  In Balinese

  Ada limang soroh brana ane dadi ciri kasugihan cara Baline

  1. Wisma umah . I raga patutne ngelah umah apang ada anggon masayuban. Yadiastun umahe cenik utawi ngontrak, ane penting ia satata kedas, sehat tur adung. Umah pinaka tongos i raga saling pracaya, saling asah, asih, tur asuh.

  2. Somah. Anak muani utawi luh ane tusing ngelah somah, kadirasa tusing jangkep idupne. Somahe dadi timpal idup, tongos saling masadu, tongos maadungan unduk makejang pikobet idupe.

  3. Turangga. Turangga ento jaran. Dugas i pidan anak ane sugih biasane ngelah jaran. Jani, anake suba makejang ngelah montor utawi mobil. Lenan teken ento, turangga mateges kaweruhan, gunakaya, kabisan skill , tur susila etika, moral . Ento satmaka jaran luih ane dadi tegakin kema-mai.

  4. Kukila, utawi kedis. Anake sugih biasane ngelah ubuh-ubuhan kedis luire titiran, manuk utawi keker. Kedis ento mateges kaluihan dewek. Yen i raga ngelah lima-batis jangkep, paningalan tur kuping ane sehat, buin keneh ane rahayu, ento suba madan sugih.

  5. Curiga mateges keris. Anake sugih pasti ngelah keris jumahne. Keris ento pinaka lambang i raga satata sayaga apang patpat kasugihan i ragane tusing ilang. Yen ngelah pipis, melahang nganggo. Yen ngelah somah, tusing dadi nglewa kema-mai.

  In Indonesian

  Direct transcription/translation


  Bahasa Kawi/Kuno


  In English

  In Balinese

  In Indonesian

  Index