Sane Sampun Kalaliang Mangkin Malih Kawetuelingin

IMG-20200604-WA0049.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Sane Sampun Kalaliang Mangkin Malih Kawetuelingin
Related Places
  Writer(s)
  • Gekna
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Malantaran antuk wabah puniki iraga sida malajah sapunapi tata cara hidup sehat. Pidabdab sane pinih alit sane sampun kalaliang mangkin malih kawetuelingin, ngumbah tangan tur ngangge masker sinalih tunggilnyane. Foto puniki kaambil ring sinalih tunggil warung bakso ring Klungkung. Anak alit sane sedeng ngumbah tangan tur ketegepin antuk masker ring cangkem nyane satmaka ngajahin iraga sane sampun duuran mangda stata nyaga ksehatan ring sajeroning wabah sane nibenin. Satata jaga kesehatan. Dumogi satata kaswecanin antuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Rahayu.

   In Indonesian