Uma Telah Yowana Kenken?

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Uma Telah Yowana Kenken?
Affiliation
SMA Negeri 1 Tabanan
Regency/City
Tabanan
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Ring kawentenan mangkin, akeh gatra indik bencana ring Kabupaten Tabanan tan prasida katulak. Silih sinunggilnyane gatra indik wisatawan dura negara sane panggihin seda duaning katiben bencana longsor ring Jatiluwih, Maret 2024. Sane ngranayang longsor punika wantah wewidang sane akeh ka alih fungsiang dados wangunan pinaka panunjang pariwisata. Lahan sane katujuang iriki wantah perkebunan miwah pertanian. Tan prasida katulak, pertanian dados sektor sane krusial pinaka panunjang kasejahteraan kramane. Silih sinunggilnyane kasarengin antuk pikolih sektor pertanian inggih punika baas sane dados ajengan utama kramane. Mapaiketannyane, Tabanan sane kasungguh lumbung padi Bali nika sane mawinan akeh pikobet saking alih fungsi lahan. Manut saking baos, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Drh. Ni Nyoman Ria Wati, kirang langkung tigang warsa utawi ngawit saking warsa 2019 nyantos warsa 2022, Kawentenan alih fungsi lahan pertanian carik ring Kabupaten Tabanan prasida ngemolihan 322,15 hektar. Akeh pikobet alih fungsi lahan ring Tabanan taler kasarengin antuk kirangnyane manah para yowanane manadados petani. Gengsi dados silih sinunggil faktor sane mautama indik kirangnyane manah para yowanane. Pikolih sane nenten cumpu lan nenten pasti tur ketahnyane patut ngantosang masa panen mangda polih pikolihnyane sayan nincap, ring pikahyunan para yowanane nenten teleb ring pertanian. Indik puniki dados pikobet san mabuat pisan ring Tabanan san kasengguh lumbung padi Bali. Pendidikan miwah teknologi dados kunci anggen nambakin pikobet punika. Ring panglimbak kawagedan manusan , pastika pisan kaw ntenan t knologi san prasida ngawinang pakaryan manusan sayan-sayan dangan. Ring widang pertanian ngawit saking proses nandur nyantos panen sampun dangan antuk teknologi. Kacingakin ring panglimbak teknologi pertanian ring Thailand sane sengguh lumbung padi Asia Tenggara. Thailand sampun ngawigunayang makudang-kudang teknologi ring nglimbakang widang pertanian. Indik punika prasida kaangg n ring pertanian san w nten ring Tabanan minakadi, ngendag carik san sadurungnyan ngangg n tenggala, prasida dangan antuk kaw ntenan traktor. Sajabaning punika, nanem padi ngangg n anggapan prasida kagentosin antuk ngawigunayang mesin panen padi mesin reaper . Kaw ntenan drone taler prasida nyambehang rabuk miwah pestisida gelis kalimbakang. Sajabaning ngirit galah miwah tenaga, taler prasida nincapang persentase keberhasilan panen. Ngawigunayang teknologi punika kaperluang kaweruhan saking kaw ntenan piranti miwah tata cara ngawigunayangnyane. Tiosan punika, kaweruhan ngen nin indik budaya lokal banget mabuat pisan. Budaya punika mapaiketan ring upacakara ritatkala masa nanem nyantos manyi. Budaya punika prasida kalestariang ring panglimbak jagad mangkin. Cutetnyane mangda sida dana intensif pertanian san kaic nin soang-soang da rah mangda kawigunayang ring penyediaan miwah panglimbak teknologi ring soang-soang wewidangan. Puniki ngranayang dumadak yowanane sayan seneng nglaksanayang pertanian. Mawinan teknologi pinaka utsaha sane ngawinang dangan ri tatkala bayu, galah taler upah sane pikolihang.

In Indonesian