Guru pengajian

From BASAbaliWiki
20231113T065413680Z413052.jpg
0
Vote
Title
Guru pengajian
Affiliation
Smkn 1 tampaksiring
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  High School
  Year
  Photo Credit/Source
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  Om Swastyastu. Merdeka sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler, para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Inggih para yohwana, punika taler ida dane sinareng sami. Irage maurip iriki ring panegara indosiane sane dahat wibuhing budaya sane adhiluhung kaasrian jagat, miwah sumber daya sane nudut kayun sang sane ngatonang. Ring galahe mangkin, malarapan antuk punika titiang jaga ngaturan pidarta orasi sane mamurda bhakti ring guru pengajian.

  Ngeranjingring era globalisasi punika patut karasayang mungguing pengaruh wisatawan sanekaon makeh ngeranjing mawinan tata karma kahuripan para jana sayan rered.Kahuripan sane setata nguberin kasukan, kasukertan, miwah kakuasaan sering ngelaliang dresta sane ngutamayang pasuka dukan miwah pasuitran sane rumaketsaha. Moralitas para janane sampun sayan-sayan rered. Punika sane mawinang panggangguran sayan angkehang, piutang panegarane sayan ngagenggan, supremasi hukume nenten pastika, mawinan sayan rered kepercayaan rakyate ring pamerintah. Karasayan parape jabate akeh keni krisis moral, setata ngeruruh kekuasaan, saha nenten yukti-yukti kayun melanin rakyat. Kamanah antuk titiang, menawi wenten tios pamargi sane patut titenin sajaba digelis mawali ngelingang jati raga suang-suang antuk nelebang saging ajahan agama druwene sane kaanutang ring dresta adat Baline. Ring Bali kabaos Tri Hita Karana, punika parhayangan, pawongan, miwah palemahan. Ring tata pawongan, iraga patut ngulatiang kahuripan sutresna asih sesamaning manusa. Punika agama hindune maduwe ajahan sane mawasta Catur Guru. Guru rupaka inggih punika sang meraga rerama. Guru pengajian wantah gurune sane mapaica paplajahan ring sekolahan, guru wisesa inggih punika sang maraga pamerintah, raris guru swadyaya wantah Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Makasami gurune patut baktinin. Sang maraga sisia patut bhakti ring guru pengajian duaning sengkaning lascarya sane mapaica pangweruhan. Ngamolihang Pangweruhan waluya iraga kapaica pancing. Duaning agung pisan yasan nyane, patut para gurune kabaktinin sareng murid sami.

  Inggih punika orasi titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiang ngaturang Prama Shanti.

  Om Shanti, Santhi, Shanti Om

  In Indonesian