Bahaya Sampah Plastik

From BASAbaliWiki
20231113T063540589Z720459.jpg
0
Vote
Title
Bahaya Sampah Plastik
Affiliation
SMKN 1 Bebandem
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://m.tribunnews.com/bisnis/2020/01/13/anies-larang-plastik-di-jakarta-menperin-justru-bilang-sampah-plastik-berpotensi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksmaning manah aturang titiang majeng ring panurekse,suksme antuk galah sane ketibe ring padewekan titiang,sadurung titiang ngaturang pidarta, pinih riin ngiring ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Shang yang Widi Wasa malarapan antuk puja pangan jali umat Om Swastyastu Sane mangkin titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda Bahaya Sampah Plastik

Para Semeton yowana sareng sami luu plastik dados pikobet napi Malih ungkuran puniki genah genah ngutang luu sampun makacakan nenten mresidayang ring TPA sawireh akeh TPA Sane Wenten ring Bali sampun bek kaisinin olih luu plastik ,akeh care sane sampun kanggen ngurangin Luu plastik ring bali sakewale luu ring Bali nenten je mresidayang ical Napi sane ngawinang luu plastik ring bali nenten Ical?? Inggh panurekse sareng sami sane mawinang Luu plastik ring Bali nenten Ical inggh punika akeh masyarakat ring Bali nganggen plastik sekadi pembungkus makanan , pembungkus canang , tur sane lianan,TPA sampun n nten dados kaembusin ring tpa lokal santukan tpa lokal sampun kadagingin antuk sampah plastik. Punika mawinan parajanan ngentungang sampah sembarangan utawi ngobong sampah plastik punika san ngawinang polusi udara, mangda n nten mamargi sakadi punika, parajanan mangda prasida ngolah sampah plastik manados makudang-kudang kerajinan, antuk ngawigunayang konsep 3R reduce, reuse, recycle . Reduce inggih punika cara antuk ngirangin sampah. Umpamine, ngutang sampah ring tongosne. Reuse inggih punika ngawigunayang malih sampah sekadi makta kantong belanja utawi tas kain rikala mablanja, mangda ngirangin sampah plastik sane kaangg n. Recycle inggih punika daur ulang sampah, sekadi plastik miwah sane lianan. Saking napi sane kacingakin ring ajeng, iraga patut eling ring baya plastik. Ngiring iraga sareng-sareng nyaga jagat mangda bebas saking sampah plastik

Inggih asapunika titiang matur sematre,yening wenten atur titiang nenten manut ring Arsa,titiang ngrereh gengrene sinampura,titiang puputang antuk paramasanti Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian