Literature Bagusnya Tinggal Di Pantai

From BASAbaliWiki
20230509T081235866Z815551.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Becikne Meneng Ring Pasisi
Photograph by
Author(s)
Affiliation
STKIP Agama Hindu Amlapura
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  • Awai di Bali
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Oneday


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What do you think about Bali today?

Description


In English

In Balinese

Sedek rahina sane sampun lintang ring Bali, tiang ngeton kidung-kidung paksi miwah ombak ring pasisi. Tiang magenah nampek pisan ring pasisi. Ring semengan, jam 7, suryane ngawitin masunaran, warnannyane makenyem tur bulat sakadi kuning telur. Tiang gelis ngambil kamera mangda prasida ngambil galah punika, angin ring pasisi punika dingin pisan. Gunung Agung katon becik pisan rikala kacingak antuk suryan semengan. Para nelayan sane rauh saking segarane ngeranjing ka pasisi. Sang sane numbas ulam sami pada rauh nampekin jukunge. Para nelayan bali setata nyisipang ulamnyane mangda prasida kaedum sareng sanak-saudara. Bapa tiang taler dados nelayan. Ritatkala bapa miwah adin tiang rauh saking segaran , Biasan m m tiang ngeratengin ulam punika tur makarya sambal. Ring sore para tamiu sering negak ring pasisi ngantosang suryan surup antuk makta linggih miwah inumannyan . Langit sor taler beik pisan, sawangne oranye tur kahias antuk mega san mawarna-warni sangkaning sinar surya. Rahina ring Bali becik pisan ring tengah rahina rikala panes pisan, iraga prasida nglangi sareng ulam ring pasisi. Jadmane irika kalintang becik tur becik pisan. Nyabran semeng tiang setata nyingakin kraman ngiterin segare san makta canang. Kebyuran ombake sayuwakti ngelangunin keneh sang sane miragiang.

In Indonesian
Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Ring semengan, jam 7, suryane ngawitin masunaran, warnannyane makenyem tur bulat sakadi kuning telur. Tiang gelis ngambil kamera mangda prasida ngambil galah punika, angin ring pasisi punika dingin pisan. Gunung Agung katon becik pisan rikala kacingak antuk suryané semengan. Para nelayan sane rauh saking segarane ngeranjing ka pasisi. Sang sane numbas ulam sami pada rauh nampekin jukunge" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.