Ne Penting Makudus

Madagang nasi goreng.jpeg
1.00
(one vote)
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  You are not allowed to post comments.

  Entered in the Gunakaya Wikithon

  Description


  In English

  In Balinese

  pariwisata nenten mawisesa malih, sangkan sampun kaon baan I Corona. Sami pada inguh paling, ngalih makan nanging tusing ngamaling. Mangda stata makudus bungut pawone. Minab ngadolang ne makudus, nasi ane suba lebeng malih kagoreng. Raris ngamolihang pipis, mangda tusing ngemis, yadiastun pesu mimis. niki sampun pakaryan I Bapa, sawireh suud dados koki nanging stata kreatif miwah positif, hobi masak pastika stata mamargi. kaanggen ngupapira pianak somah. Miwah nyihnayang krama Bali nenten padem ulian Pan Demi, nenten mapangenan sawireh uning yaning kauripan inggih punika perjuangan. tur uning yaning angkihan niki baan nyilih sakadi lagune Bapak Widi Widiana

  In Indonesian


  Language: Template:Int: