Pagerwesi, Rahina Bakti ring Catur Guru

From BASAbaliWiki
20230524T042636811Z916991.jpg


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Information about Holiday or Ceremony

Pagerwesi, Rahina Bakti ring Catur Guru

In English

In Balinese

Rainan Pagerwesi suksmane ngaturang puja pangastiti majeng Ida Hyang Pramesti Guru. Ida tuara len Hyang Widhi pinaka guru ane paling utama.

Di idup i ragane, ada patpat guru ane dadi tongos nunas karahayuan. Ento maadan catur guru. Ane kapertama madan guru rupaka. Rupaka artine mua utawi porem. Ento tuah meme-bapa ane ngae paukudan i ragane. Yadiastun ja meme utawi bapan i ragane tusing rungu muah tusing tresna teken i raga, tetep dogen awak i raga mawit uli awak meme lan bapa.

Guru ane nomer dua madan guru pangajian. Ento tuara len tuah guru ane ngicen paplajahan, luire ajah-ajahan aparawidya sekala cara di sekolah formal muah parawidya kaniskalan cara di pendidikan informal. Yen tusing ulian guru pangajian, i raga suba pasti tusing nawang ane madan sastra . Ento awanan, gede pesan sapatutne baktin i raga teken guru pangajian.

Sadina-dina, i raga nyidang luas kema-mai, ngalih pangupa jiwa, nglaksanayang swadharma, tur idup di negara ane aman. Ento ulian ada guru wisesa, utawi pamerintah ane nyidang ngetisin gumi. Yen tusing ada pamerintah, sinah liu lakar anake malaksana nyapa kadi aku, majalan kanggo kenehne. Liu masih lakar ada kriminalitas muah biota. Ento awanan, guru wisesa patut kabaktinin.

Guru ane nomer pat madan guru swadyaya. Ento tuara len tuah Ida Hyang Widhi Wasa ane ngardi jagate makejang. Yadiastun Ida pinaka guru ane pinih utama, saktin Ida tedun di jagate dadi guru-guru ane lenan. Sawireh paningalan i ragane tusing nyidang nepukin Betara, Ida nedunang saktin Ida marupa guru-guru sekala. Ento awanan, guru-guru ento pinaka betara sekala ane patut baktinin tur tuutin. Yen i raga nyak bakti teken guru-guru sekalane, pastika Ida Hyang Guru Niskala pacang masueca.

In Indonesian

Property "Holiday information text ban" (as page type) with input value "Rainan Pagerwesi suksmane ngaturang puja pangastiti majeng Ida Hyang Pramesti Guru. Ida tuara len Hyang Widhi pinaka guru ane paling utama. </br></br>Di idup i ragane, ada patpat guru ane dadi tongos nunas karahayuan. Ento maadan catur guru. Ane kapertama madan guru rupaka. Rupaka artine mua utawi porem. Ento tuah meme-bapa ane ngae paukudan i ragane. Yadiastun ja meme utawi bapan i ragane tusing rungu muah tusing tresna teken i raga, tetep dogen awak i raga mawit uli awak meme lan bapa.</br></br>Guru ane nomer dua madan guru pangajian. Ento tuara len tuah guru ane ngicen paplajahan, luire ajah-ajahan aparawidya (sekala) cara di sekolah formal muah parawidya (kaniskalan) cara di pendidikan informal. Yen tusing ulian guru pangajian, i raga suba pasti tusing nawang ane madan sastra . Ento awanan, gede pesan sapatutne baktin i raga teken guru pangajian.</br></br>Sadina-dina, i raga nyidang luas kema-mai, ngalih pangupa jiwa, nglaksanayang swadharma, tur idup di negara ane aman. Ento ulian ada guru wisesa, utawi pamerintah ane nyidang ngetisin gumi. Yen tusing ada pamerintah, sinah liu lakar anake malaksana nyapa kadi aku, majalan kanggo kenehne. Liu masih lakar ada kriminalitas muah biota. Ento awanan, guru wisesa patut kabaktinin.</br></br>Guru ane nomer pat madan guru swadyaya. Ento tuara len tuah Ida Hyang Widhi Wasa ane ngardi jagate makejang. Yadiastun Ida pinaka guru ane pinih utama, saktin Ida tedun di jagate dadi guru-guru ane lenan. Sawireh paningalan i ragane tusing nyidang nepukin Betara, Ida nedunang saktin Ida marupa guru-guru sekala. Ento awanan, guru-guru ento pinaka betara sekala ane patut baktinin tur tuutin. Yen i raga nyak bakti teken guru-guru sekalane, pastika Ida Hyang Guru Niskala pacang masueca." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.