Literature DIJA BALI ANE PIDAN?

From BASAbaliWiki
20230509T024630047Z569190.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMK NEGERI 1 NEGARA
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Napi ngawinang Pulo Baline buka kene? Bali sane asri tur ngulangunin mangkin sampun masiluran aji leluu ane madugdug dini ditu, tusing ade anak ane ngarunguang. Sebet tiang nyingakin, jani onyang suba tongos-tongos ane ada di desa kantos kota matekepin aji leluu.

  Apa iraga dadi yowana Bali lakar ngelantas tusing rungu tekening palemahan pedidi? Kengken lakar gumi iragane? Para toris dogen nyak rungu teken gumi Bali ane kacihnayang baan nudukin leluu ring gumi iragane. Napi mawinan iraga ane lekad di Bali langah nyak maparilaksana keto? Minab ulian iraga suba tusing rungu. Bali sane kasub ka dura negara sawireh kaluihan jagatnyane, mangkin sampun nenten becik krana leluu puniki. Sampunang nyen kanti Bali sane ketah dados Pulo Seribu Pura puniki masiluran dados Pulo Seribu Leluu . Jalan jani iraga semeton Bali ajak makejang, cenik bajang, nguda wayah, makasami patut eling ring angga soang-soang tekening unduk utama ngelestariang palemahan sane sampun katamiang olih leluhur iraga. Makasami mautsaha mangda Pulo Bali mewali sekadi dumunan lan mewali kaloktah ka dura negara antuk keasrian tur kalestarian palemahannyane. Apang buin mani Pulo Bali prasida dados genah malancaran sane paling becik ring jagate. Iraga mangkin mangda mataki-taki sida ngicenin tetamian sane becik majeng pianak cucu kapungkur wekas.

  In Indonesian