Caption - Nandurin Karang Awak muah Karang Tegalan - Ida Ayu Made Yulia Rastuti

WhatsApp Image 2020-05-26 at 19.23.25.jpeg
Title
Caption - Nandurin Karang Awak muah Karang Tegalan - Ida Ayu Made Yulia Rastuti
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Om Swastyastu,

   Tusing karasa suba langkungan teken duang bulan, tiang tusing nyidang ka sekolah ulian ada grubug ane madan corona. Ento makrana kanti jani tiang tuah nyidang nongos jumah, malajah masih jumah, tusing nyidang kacunduk ngajak timpal-timpale di sekolah, sebet pesan keneh tiange. Nanging ada masih luungne, ulian corona tiang tusing tuah nandurin karang awak, ane jani tiang masih nandurin karang tegalan, krana tiang nongos di desa tusing ngelah karang sawah, kanggoang karang tegalane tandurin. Disubane suud malajah tur mupulang tugas-tugas uli gurune, tiang matetanduran apang tusing puruh ulian tugas sekolah. Buin mani yen suba mupu apang ada anggo. Tuah amonto tiang nyidang nuturang unduk tiange jani ulian uyak corona. Ingetang setata nyaga kesehatan apang raga tusing kena corona.

   Badung Mangupura Kirang langkung nunas ampura

   Om Santih, Santih, Santih Om

   In Indonesian