Let's maintain religious harmony! There is harmony, there must be peace

From BASAbaliWiki
20230216T140358829Z049637.jpg
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
Ngiring nyaga keraketan maagama! Wenten keraketan, pasti wenten kedamaian
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Made Jiesta Pradnya Gauri
Institution / School / Organization
SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Iraga ngenteg ring genah sane madue pabinayan, silih tunggil pabinayan agama. Punika mawinan, iraga patut nglimbakang sikap adung ring palemahan iraga. Keraketan maagama inggih punika paiketan sane becik ring dija samian manusane nyeneng ring kahanan sane shanti nenten patut mikobetang iraga ring nganut agama. Keraketan wenten saking kesadaran manusa. Yening wenten sikap fanatis sane nenten patut antuk agama sane kaanut, raris nenten wenten keraketan. Saling asah asih asuh lan ngajian agama sane tiosan taler kalaksanayang. Sikap fanatis sane nenten patut ngawinang iraga egois, lan dados nenten prasida nerima tur ngajiang pabinayang agama sane wenten. Keraketan maagama mabuat pisan ring kauripan masyarakate. Iraga sareng sami nenten ngidang idup padidi. Eda ngaggen pabinayan agama dados sumber iraga nenten adung, sakadi pikobet duang agama santukan wenten bom ring wewidangan. Punika mawinan, keraketan maagama sampun becik pisan antuk iraga nyiptayang. Sajawining nyiptayang suasana shanti, keraketan maagama taler dados nambahin ilmu pengetahuan iraga. Minakadi rikala iraga matemu sareng jadma sane malenan agama, lan nyingakin carane ipun ngastawa, iraga pasti madue pitaken sane rauh antuk nawang abedik ilmu indik agama punika. Wenten keraketan maagama, iraga dados metaken, lan nawang informasi indik agama punika. Puniki taler dados ngardiang iraga dados kalatih antuk ngajiang jadma lianan antuk pabinayanne. Palemahan pacang kacau yening nenten wenten keraketan. Pacang wenten rasa iri ati, lan dendam. Punika mawinan iraga patut nyaga keraketan. Mawit saking lingkup sane cenik, minakadi keraketan maagama. Cara sane dangan sane ngidang iraga laksanayang punika nenten ngganggu timpal utawi semeton sane ngastawa, taler ngajiang rahinan agama sane wenten minakadi pakraman Bali sane ngiring nyaga ketentraman ring Rahinan Nyepi . Nyaga keraketan meagama sampun becik pisan lan nenten keweh. Sareng keraketan, iraga dados ngukuhang paiketan. Mawalija sareng hal cenik sane dados ngicenin dampak gede.

  In Indonesian