Kenapa

kenapa

k)np.
  • Why (The meaning of this word varies according to its use. For example, in the phrase "tusing kenapa-kenapa" means "it's okay / it's alright". Whereas in the phrase "Kenapa ia ngeling?", this word has function as a question word which means "Why is he crying?" (Pronoun)
Andap
Kenapa
Kasar
Kepana
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Krana ia enu inget teken munyin iklane di tipine, ia makeneh matakon teken reramanne. Ri kala memene suba di jumah, Ia lantas nakonang unduke ento. "Me, tunian tiang ningeh di tipine, i raga kone musti nguangin nganggon tas plastik. Apa ane makada? Apake plastik totonan jelek?" "Meme tusing nawang, Luh. Buina meme sabilang wai nganggon kresek, kanti jani tusing ja kenapa-kenapa. Mirib lakar ane anggona ngae plastik suba keweh ngalih, Luh," keto memenne mamunyi. "Oh, keto. Tumben tiang ningeh," Luh Ayu Manik mamunyi keto. "Meme masih mara taen ningeh. Tegarang mani gurune di sekolahan takonin," keto munyin memenne. "Nah, Me, mani tiang lakar matakon teken gurune," Luh Ayu Manik nyautin.
[example 1]
She kept thinking about the message she had seen on TV, and so decided to talk to her mother about it. When her mother arrived home, Luh asked her about it.


"Mom, I saw on television that we have to reduce the use of plastic bags. What is the reason for that? Is plastic bad? "

"I don't know, Luh. What’s more, I use plastics bags every day too and until now there haven’t been any problems. Maybe the material used to make plastic has become hard to get, Luh,” her mother said.

"Oh, I see. It's the first time I’d heard of it, " said Luh Ayu Manik.

"It’s the first time I’d heard of it too. Tomorrow ask your teacher at school about it," her mother said.

"OK, Mom … tomorrow I’ll ask my teacher," Luh Ayu Manik replied.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Beburon di Alas Jenggala Sila matakon-takon di kenehne, “Kenapa I Cicing Alas ngeling?” patakon I Landak tekening I Kuwuk.

“Sing tawang!

In English:  

In Indonesian:   Hewan-hewan di hutan belantara itu bertanya-tanya, “Ada apa gerangan, hewan licik itu menangis?” Tanya Landak kepada Musang.

“Entahlah!

In Balinese:   Rauh ida ditu, lantas ida malinggih di bale kambange sambilang ida mareraosan ngajak I Dempu Awang.

“Dempu Awang to kenapa bungut ibane bujuh?” “Inggih Ratu Ayu, titiang dados pragina suling ring purian.” “Dempu Awang to kenapa awak ibane mabulu?” “Inggih Ratu Ayu, titiang mabaju sengkelat nenten malapis.” “Dempu Awang to kenapa liman ibane dempet?” “Inggih Ratu Ayu titiang nunas jaja kuskus dereng mawajik.” “Dempu Awang to kenapa jit ibane madugal?” “Inggih Ratu Ayu, titiang negakin lungka-lungka dereng membusan.” “Dempu Awang, dong ulihang daan awake!” “Meneng Ratu Ayu meneng, payuke bolong kudiang matri.”

Keto kone reraosan Ida Raden Galuh ajak I Dempu Awang.

In English:  

In Indonesian:   Kepada ayahnya beliau menyampaikan berita tentang sabda yang didengar di taman.

In Balinese:   adi ngedeng liman tiyange?", petakon tyange sambil, mejugjag. "Eda iluh buin mepelalian ngajak Elise, nah !" Bentak i meme, " Kenapa meme, adi meme ngorang keketo".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesolahan “kenapa Legong” Japatwan pinaka karya koreografer istri sane mapesengan Ida Ayu Wayan Arya Satyani.

In English:   In a matter of seven days after the joyous period of marriage, Ratnaningrat returned to Indraloka, supposedly to ‘ngayah ngelegong’.

In Indonesian:   Japatwan terinspirasi dari geguritan teks Japatwan yang mengisahkan petualangan Gagak Turas dan Japatwan saat menyusul Ratnaningrat ke Siwa Loka, Japatwan pun menjabarkan hakekat sastra dalam kehidupan manusia.

In Balinese:   Kenapa anak luh gelis pesan ngugu berita disinformasi punika?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pedih tur ngrengkeng ya I Belog, “Kenapa bubun icange bek misi tai,” keto munyinne I Belog sambilanga ngekadang taine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenapa iraga bise nerima informasi ane pelih?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapamit lantas ia mulih, kacrita suba neked jumah, matakon lantas kurenanné, "Beli, kenapa sebeng beliné dadi masawang sedih?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia lantas mulih tur kebonné kutanga di pangangonan. "Kenapa cai dadi ngeling, Cening?" patakon memene disubane Rareangon teked jumahné.

In English:  

In Indonesian: