What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

let's do and do good

20221113T123035771Z752831.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Ngiring masolah lan makarya sane adi luhung
Photograph by
SKAPCINE_SMK N Bali Mandara
Author(s)
Affiliation
OSIS/SMK N Bali Mandara
Category
High School
Reference for photograph
Gede Ardiona Giri
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  SMK Negeri Bali Mandara
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Luhtu nirani

  15 months ago
  Votes 0++

  Becik pisan puniki.

  M A S O L A H L A N M A K A R Y A

  [M]alarapan antuk BASAbali Wiki

  [A]lit-alit, yowana, miwah krama Bali

  [S]ayan prasida

  [O]neng ring kahanan jagat Bali

  [L]uire ring kawentenan basa & sastra Bali

  [A]ptine mangda wekasan

  [H]yang Widhi setata mapaica becik


  [L]anturang program-program sane utama!

  [A]mpunang lempas ring tata titi

  [N]elebin tetamian leluhur Bali


  [M]angda sida ajeg jagat Bali

  [A]ntuk akah basa miwah sastrane

  [K]anggen bantang margiang swadharma

  [A]nggen manah suci nirmala

  [R]i sajeroning ngwerdiang basa

  [Y]asain tindihin

  [A]ntuk BASAbali Wiki


  Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Om Swastyastu.

  Wantah suksma antuk kesempatan sane katiba ring padewekan titiang, sane ngabaca opini tiange, ragane uning sing ? garjita pisan manah tiange ton , saantukan sampun prasida berkesempatan nyarengin Wikithon partisipasi publik puniki, saantukan tiang dados krama Bali prasida melajah ngangge basa bali taler nlatarang indik opini tiange. Inget titiang tekening revolusi 4.0 puniki jeg mekejang ngadok teknologi, nanging ngadokne ten sane patut, sampun keweh ngajakin berkomunikasi, apalagi cerik cerike jani pah kapah nganggen basa bali, selain nto jani lebian basa gaul doen anggona, yening macumbu sareng sane lingsir, nahh nto be ane dadi permasalahan, niki ngawinang mawit saking alit alit, para yowana, miwah sane sampun lingsir erang pisan ngangge basa bali alus. Nenten uning sampun napi tata titi cara mabaosang sareng sane lingsir utawi sareng sami patut kasinggihang. Saantukan punika budaya, sastra lan basa iraga makin hari makin pupus, makarane generasi jani akeh liang nyarengin budaya budaya ring luar, yen kenehang ten meresidayang masi, nanging iraga dados krama bali state eling bahwa yen sing irage ngelaksanayang tur ngejaga yen buin ? nah.. yen sube keto ngajegang sastra basa lan budaya punika penting nggih. Nanging di setiap masalah pasti wenten solusi, di Era Digital puniki iraga patut dados anak cerdas lan makarakter prasida memamfaatkan teknologi sane prawenten ring era digital puniki, nah.. komunitas BASAbali Wiki sampun becik pisan mangkin, saantukan komunitas puniki state ngalestariang lan ngajakin krama Bali nganggen basa Bali, mangdane nenten punah seiring perkembangan yuga puniki. Tiang dados krama bali sujatine nyarengin berpatisipasi ring geginan puniki, selanturnyane kengken carane nah, situs BASAbali Wiki puniki nuldulin kayun tiange mangda nyarering isu isu sipil? Nah, yening menurut tiang pribadi kenapa sing setiap desa pakraman utawi ring sekolah sekolah, ngaryanin komunitas alit sane aktif nuldulin kayun ida dane mangda state ngalestariang basa bali, nenten je basa den, nanging aktif ring nah sujatine sakadi duta sane state ngajakin para ida dane ngajegang basa sastra seni budaya Bali puniki, nah yen be keto para yowana ne jani pasti berperan aktif, yen sube keto kengken dadine? Nah yening terjun ke desa pakraman utawi bermasyarakat, dadosnyane elah berkomunikasi, isu isu sane wenten ring masyarakat dados kaambil olih para yowana, dadosne para yowana uning orti sane terupdate, selanturnyane para yowana mensosialisasikan ke para sawitra utawi krama bali soang doang, dados wikan bersosialisasi, para yowana madue etika karakter sane adi luhung, taler berperan aktif ngarereh solusi, lan saling asah asih lan asuh. Duaning asa punika iraga dados generasi muda sampun sepatutne iraga ngelestariang bahasa bali. Ngawit saking jumah ngantos ke masyarakat sampunang merasa erang ring bahasa bali. Sampunang mayus malajah basa bali. Beih yen parilaksanane jeg top be Baline nganti riwekasan. Nah amonto den sane kabaosang tiang, yen ade ne pelih tiang nunas sinampura antuk sapangiwang tiang nggih, puputang titiang antuk Parama Santih.

  Om Santih Santih Santih Om

  In Indonesian