What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Nyobyahang Pakeling Indik Hoax

20210411 191907.jpg
Photo credit
google
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Ariani
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Aab jagate kadi mangkin para kramane akeh sane madue medsos sane angge srana ngaturang gatra lisan miwah tulisan. Kaiwangan ngangge medsos olih para janane pacang makardi kaon utamanipun para janane sane nenten uning ngangge medsos ngawinang nenten uning niusang gatra sane patut miwah gatra sane bogbog bobab. Gatra bogbog puniki mapaiketan ring disinformasi. Disinformasi inggih punika gatra kaon sane mulan kakaryanin angge mogbogin anak sane tetujonipun angge ngaturang gatra sane nenten valid nenten wenten yaktinnipun turmaning nenten maguna. Manut data sane kasobyahang olih kementrian dokumentasi dan informatika maosang wenten 800 tali situs ring Indonesia sane mabukti nyobyahang gatra sane nenten patut, manut hate speech CNN Indonesia . Gatra bogbog utawi hoax inggih punika gatra sane karasa kakirangin tur kaimbuhin angge ngicalang untengipun saking gatra sane katur. Gatra puniki sayan nglimbak turmaning ngawinang nyapnyap. Hoax nenten ja setata gastra bogbog sakewanten kasobyahang pinaka fakta utawi yakti. Para janane sayan ngugu yening hoax punika madaging opini. Ngawit kawentenan covid-19 ring Indonesia. Para jana ring Indonesia cumpu ring virus covid-19 prasida nularang saking kembengan toya. Nginum toya putih 15 menit prasida nolak virus sane ngranjing ka angga sarira. Termogan ngrusak otak. Masiram ngangge toya anget prasida nolak virus punika. Puniki silih tunggil imba gatra bogbog sane nglimbak ring kramane. Akeh kramane sane ngugu gatra bogbog sane kawedar ring grup whatapp, facebook miwah medos sane lianan. Gatra bogbog puniki ngawinang kramane nenten nyelehin malih kawentenan gatra sane katur. Sayan limbaknyane satua bogbog. Guru wisesane sampun netepang UU ITE majeng ring sang sane nyobyahang gatra bogbog. Dados kaancem psl 28 ayat 1 UU ITE sane maosang sapasira jadmane sane nyelapang tur nenten maderbe hak nyobyahang gatra bogbog miwah saluir ipun pacang keni pidana pasal 45 ayat 1 UU 19 2016. via Indonesiabaik.id Pasal punika sane pacang ngukum sang sane makarya gatra bogbog. Sampun akeh program sane kamargiang olih guru wisesa mangdane gatra bogbog nenten kasobyahang malih antuk ngamargiang sosialisasi mangda sida uning ring pabinan gatra bogbog. Potter 2008 maosang literasi inggih punika srana sane prasida kangge rikala ngangge medsos angge ngayunin malih gatra sane kawacen. Untengne pisan litarasi kaangge ngiring para janane angge nganalisis gatra sane katur saking media masa angge nimbangang tetujon komersil tur politik ring ungkur gatra tur ngarereh sira sane nanggung jawabang antuk gatra sane kaimplementasiang saking pesan ring tengahing gatra. Literasi media nlatarng indik sapunapi ngresepang sabinaning punika sane prasida kamargiang inggih punika nyelehin murda informasi. Saking pikobet punika para jadma sampun kajebak olih murda gatrasane kakaryanin olih oknum sane matetujon mangda para jadma tertarik utawi penasaran indik daging gatrane. Informasi punika sampun katanem ring pikayun para kramane, sayan dina kramane sayan ngrereh informasi. Sayan nglimbak sayan makueh teknologi mangdane kramane sami uning ring ngangge medsos sane becik. Sampunang ngugu informasi sane nglimbak sane nenten unibg ring witnyane. Para krama patut numbuhang pikayun sane telek, demokratis tur konsturktif sajroning ngwacen informasi. Mawinan prasida ngwangun kayun sane positif ring angga tur nenten gelis percaya ring gatra bogbog. Sayan sujati nampi informasi nglimbakang pakaryan sane becik ring kauripan.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )